Ulv i snestorm

Af Tom Jensen 132

Et par snestorme er i færd med at feje ind over Danmark, og hvor er det forbandet, når man burde sidde på en fortovscafé og lade sig varme i forårssolen. Men der er omvendt et eller andet ved de snestorme som ved andre ekstreme vejrsituationer; orkaner, skybrud, hedebølger. Man afskyer dem med god grund, men i al deres – i værste fald dødelige – vælde sætter de også noget i perspektiv. Minder os mennesker om, at der enkelte ting, vi endnu ikke har fået kontrol over. Sammenhænge vi indgår i og ikke kan undslippe, hvor gerne vi end ville. Når snestormen kommer, må vi derfor dukke os og krybe i ly. Stoppe den kan vi ikke.

Der er jo ellers ikke meget, mennesket ikke længere har fået styr på. Har tæmmet. Fra ilden og frem. Det er godt. Det er udviklingen. Det er civilisationstrin efter civilisationstrin, som har gjort os i stand til mere og mere. Pludselig en dag fløj vi. Pludselig kommunikerede vi på tværs af Atlanten i realtid. Dagen efter stod vi minsandten på Månen. Sygdomme, der før høstede ad libitum, har vi slået ned og kan nu behandle. Vi har på mange måder betvunget naturen og gjort den til et redskab og en ressource snarere end et vilkår, man blot må leve med. Det ene årtusind var vi jægere og samlere. Det næste sidder vi og nyder havtorn i Nyt Nordisk Samtalekøkken. Man kan sige meget om mennesket. Men stille har vi ikke stået.

Og dog er der sager, vi endnu ikke har fået slået en lasso om og gjort os til herrer over. Mest ultimativt naturligvis det faktum, at vi alle en dag skal dø. Selv om nogle forskere antyder, at mennesket inden længe kan blive 200 år, ja måske 500 år, så er der alligevel en ende på det hele. Som vi ikke kan flygte fra, selv om vi løber hurtigt. Det er naturens gang. Som vi trods alt er underlagt.

Vildt vejr minder os om dette. Der er noget, vi er underlagt. Det kan godt være, kineserne var i stand til at fjerne regnvejr med kemikalier under OL, men også kinesere må af og til bøje sig for naturkræfternes rasen. Her hjælper intet økonomisk verdensherredømme. De og vi må søge indenfor, tænde for TVet og gyse over meteorologerne, der i hobetal sendes ud i uvejret for at rapportere direkte, on location, iført røde næser og kaotisk blafrende halstørklæder. Denne tilsyneladende meningsløshed, som hærger enhver kanal verden over, har netop kun den ene mening: At det er elementært godt fjernsyn, når man i nogenlunde sikkerhed kan forfærdes over, hvor store kræfter der er sluppet løs lige udenfor, og hvor små vi derfor er. Så små, at ham der med paraplyen og mikrofonen i orkanen sikkert lige om lidt blæser ud af billedet og forsvinder til havs, hvis han ikke passer på.

Hvorefter vi når frem til denne blogs egentlige, men indtil videre godt gemte tema: Ulven.

Den er kommet. Det lader sig ikke længere bortforklare. Ifølge Naturstyrelsen med fine muligheder for at finde leve- og ynglesteder, særligt i Jylland. Men hurtigere end nogen kan sige Canis Lupus er den også blevet et politiseret dyr. Omstridt. Udskældt. Krævet fjernet.

Især Dansk Folkeparti har ført an i kravet om, at ulven ikke må blive et fritgående dyr i danske skove. En debattør som Katrine Winkel Holm har været ude med riven efter ulven. Jægerne har fra starten været kritiske.

Det er da også let at blive provokeret af dem, der nu fejrer ulvens genkomst i det danske landskab, som om den var selve den brik, der skulle falde på plads for at tilfredsstille naturromantikerens hedeste drømme om, at alt skal blive som før. En miljøminister Ida Auken, der straks ønsker en ulve-forvaltningsplan gennemført med det sigte, at “Danmark skal blive et godt land for ulve”, natureksperter der synes ulvens genkomst er det mest fantastiske, der er sket i deres liv, professorer der slet ikke kan stoppe igen, men tværtimod mener at elefanter og næsehorn også med tiden vil kunne genintroduceres i den danske natur.

Når man læser den slags, kan man godt sætte sig ind i, hvad en bekymret fåreavler i det midtjyske måtte tænke. Disse bekymringer kan man ikke blot arrogant afvise. “Og hvad med skovbørnehaverne?”, som en kollega forleden udtrykte det. Man ser det for sig. Rødhættestuen afsted en tidlig januarmorgen, hvor skovens stilhed kun brydes af ulveflokkenes hyl i måneskinnet. Ville du som forælder være tryg og glad?

Med ulven er det lidt anderledes end med snestormen. Den er på den ene side en del af naturens gang. Den er her, fordi den igen breder sig ud over det nordlige Europa. Når ulven kommer, er det hverken for at genere fåreavlere eller andre, der måtte lide tab ved dens hærgen. Ulven kommer, fordi ulven kommer. Fordi landskabet er til, at den kan leve her og søge føde. Det kan man ærgre sig over, men det samme kan landmænd i Asien, hvis tigeren skulle gøre uventet comeback. Ville man da også mene, at tigeren skulle forbydes at færdes uden for Zoologiske Haver? Næppe.

På den anden side er dens genkomst noget, vi kunne forhindre, hvis vi ville. Bang! Så var den væk. Men den er fredet, så vi afstår fra det. Det er imidlertid vores beslutning, og den kan gøres om. Derfor bliver ulven til politik med næsten filosofiske perspektiver. For skal vi lade naturen råde og ulven komme, eller skal mennesket tage sit overherredømme i anvendelse? Ulven bliver dermed genstand for det århundredgamle sammenstød mellem et nyttepræget og et romantisk natursyn, som det har raset mindst siden industrialiseringen, da den menneskelige udnyttelse af naturens ressourcer for alvor blev sat i system.

Den helt usentimentale tilgang til naturen, som gør alt omkring os til redskaber for mennesket, fik i løbet af det 20. århundrede også kulturradikale støtter som Poul Henningsen, der mente at alting var kultur og at naturen ikke skulle unddrage sig menneskelig udvikling.

Slagsmålet er fortsat frem til vor tid med økologer og grønne idealister på den ene side og de produktionsorienterede realister på den anden. Hvad skal man prioritere – et pletfrit miljø eller arbejdspladser? En jomfruelig kystlinje eller omsætningsgivende turisthoteller i udkants-Danmark? Hvis man helt afviser hensynet til arbejdspladser og omsætning er man økohippie. Af samme slags, som nu uden forbehold jubler over ulven. Det er idealisme af den mest irriterende slags. Det må man lade dem, der skal leve med konsekvenserne af det renfærdige, romantiske natursyns tiltagende magt. Og dermed også med ulvene.

Men spørgsmålet er, om dette slagsmål mellem forskellige natursyn ikke efterhånden burde høre fortiden til? Jeg synes, der er noget perspektivløst over det. Vi må kunne komme videre. For i realiteten er der jo ikke meget natur tilbage. Det meste er kultur. Selv den mest naturligt udseende blandingsskov i Danmark er resultatet af en skrivebordsplan. Mennesket har opnået et overtag, en overlegenhed over for den natur, der omgiver os, som aldrig før er set, og løsningen af de problemer der findes – f.eks. klimaudfordringen, byernes partikelforurening eller det tvivlsomme vandmiljø – beror i grove træk enten på menneskelig vilje eller på i hvilket omfang vi mennesker tror på, at problemet rent faktisk er så presserende, som det anføres.

Hvor stiller det os i forhold til ulven? For mig at se bringer ulvens modstandere sig i en unødig underskuds- og forsvarsposition, der er næsten lige så angribelig som økohippiernes infantile begejstring. Frygten for ulven er fortrinsvis et psykologisk spørgsmål. Der har kun været ganske få ulveangreb på mennesker i Europa i de seneste mange årtier, selv i de områder, hvor ulven har været talrig længe. Hvad angår landmænd og særligt fåreavlere er bekymringen mere konkret. Her må man så betale erstatning, når ulven er ude. Det er kun rimeligt. Alt andet er øko-arrogant.

Men menneskets grundlæggende kontrol med naturen er så mægtig, at vi i tilfældet ulven mageligt kan tillade os at kompensere snarere end at kontrollere. Vi kan give slip, fordi naturens mangfoldighed selvfølgelig også har en værdi. Til den hører ulven. Bliver den et problem, kan vi reagere og beslutte om. Det har vi også magten til.

Ulven får os til at gyse. Vi kommer til at føle os som de tre små grise eller den lille Rødhætte eller hendes bedstemor. Det minder os om, at vi trods kontrollen over naturen endnu ikke har bemægtiget os alle naturkræfter. Der lurer farer derude. Ulve. Snestorme. Døden. Det tager mennesket ikke skade af at huske sig selv på en gang imellem, mens vi i øvrigt med målbevidste skridt fortsætter arbejdet med at besegle verdensherredømmet.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

FØLG MIG PÅ TWITTER 

132 kommentarer RSS

 1. Af Lars Busk

  -

  To ulve i hele Jylland, og Nanna Gersov fra Kastrup er oppe i det røde område.
  Som hun selv så smukt dokumenterer er der langt flere mennesker, som bliver kvalt af morgenkrydderen, end der bliver angrebet af ulve.
  Selv i de områder i Europa hvor ulvene er tilstede i tusindvis, udviser de en rentud forbavsende tilbageholdenhed, når man tænker på, hvad de fysisk er i stand til.
  Formentlig er deres smag mere til hjorte end til små fede skolbørn. Fornuftigt nok må man sige, man kan jo aldrig vide, hvad sådan nogen har gået og snaget i.
  Økologiske er de i hverfald ikke.

  At hun samtidig er modstander af at genetablere moser, siger noget om hendes forhold til natur.
  Mit råd til hende vil være, at blive i Kastrup. Der er hun temmelig sikker på, at flylarmen vil holde de glubende vilddyr på afstand, de invasive rovfugle vil af samme grund næppe heller være til fare for hende.

 2. Af Christian Gerner

  -

  Nanna

  Jagt og vildtforvaltningsrådets § 3 beskytter ulven, i det et dyr uden jagttid automatisk er fredet.
  Dine “drabstal” er som forventet ukorrekte, eftersom man i denne sammenhæng IKKE regner tamme og eller rabiesramte ulve med.
  Hybridisering med tamhunde, jamen hvor har du det fra?
  Det er beskrevet men ekstremt sjældent.

  Deprimerende.

 3. Af Lars Busk

  -

  Christian Gerner

  “Deprimerende”

  Forventet.

  Meninger om alt, viden om intet.

 4. Af Ole Frank

  -

  “Hvor har du ret – men en lille “lukket bestand”, forsvarligt indhegnet – kunne vel nok accepteres. Det med indavlen bliver så det næste problem på længere sigt – men der er vist ingen af “ulvetilhængerne”, der har forstand og viden til at overskue det!”

  Axel Ériksen, hvad kan du selv overskue mht. ulvens indvandring i Danmark. Hvis bare halvdelen af de beretninger bekræftes af ulvens tilstedeværelse i Danmark p.t. er dette ikke noget problem. Da den ikke yngler her, må de jo været kommet sydfra i en jævn strøm.

  Landskabsmæssigt og befolkningsmæssigt ligner Nordtyskland Danmark meget. Dér har den tilsyneladende kunnet leve uden problemer i en årrække.

 5. Af Ole Frank

  -

  Nanna G.

  Dine tal for drab på menesker er rystende – – – lave. De retfærdiggør bestemt ikke længden og antallet af dine indlæg.

  Du skulle hellere studere tallene for trafikdrab, faren ved en hospitalsindlæggelse, passiv rygning, pesticider, antibiotika i landbruget, phtalater i plastik, kemikalier i tekstiler, den almindelige forurening.

  Kom igen, når du har noget væsentligt at skrive.

 6. Af Axel Eriksen

  -

  @ Ole Frank!

  M.h.t. ulvens tilstedeværelse har du naturligvis et meget bedre overblik over det. Du bor formentlig i et “ulvevenligt” område i Jylland!

  Ja, det er kun ganske få eksemplarer, som er lokaliserede til Danmark indtil videre – men kommer der flere af forskelligt køn – ville det vel ikke være usandsynligt, at de ynglede her.

  Du har åbenbart ikke hørt efter, da den med “blomsterne og bierne”, blev frembragt i skolen – med en lille hentydning til, at såvel dyr/planter sågar som mennesker – skulle være to om, at der kom afkom?

  Men, du har muligvis slet ikke gået så længe i skole – det var vist i Folkeskolens 7. år, at denne åbenbaring blev overbragt mig/os af en rødmende lærerindevikar!

 7. Af Nanna G

  -

  Ole Frank

  “Dine tal for drab på menesker er rystende – – – lave.”

  Nå, hvor mange lig vil du have på bordet?

  Med din flegmatiske indstilling vågner du vel ikke op, før en ulv tager dig i nakken og rusker dig.

  Mvh
  Nanna
  TidOgtendens.dk

 8. Af Henrik Knage

  -

  Der er vist blevet skudt flere mennesker, i de københavnske gader, de sidste 2 år, end en dansk bestand af ulve skal bruge 30 år til. Hvis ulvene ikke skal være – hvorfor skal de andre så?

 9. Af Kenneth Jensen

  -

  Det gjorde den så ikke – aligevel.

 10. Af Nanna G

  -

  K. Søndergaard

  Du kalder det polemisk at spørge: “Elsker du ulve mere end mennesker” og går herefter i selvsving og sammenligner mig med en vis amerikansk præsident. Hvad med at holde fokus, for spørgsmålet er faktisk relevant.

  En ulvs revir kan strække sig over 1.000 km. Så burde det være logik for burhøns, at et lille land som Danmark ikke har arealerne til at huse dette dyr. Og det burde ligeledes være logik, at så længe ulve ikke yngler her, er de heller ikke hjemmehørende her, men i Tyskland. Der er godt 300 km fra grænsen til Skagen.

  Da du synes udenfor pædagogisk rækkevidde mht. at forstå, at ulven er ikke bare et farligt rovdyr, men også et af de farligste der overhovedet findes i verden, orker man knapt at videreføre denne diskussion.

  Jeg har tydeligt dokumenteret og henvist til kilder som viser mennesker dræbt af ulve. Jeg kan kun beklage, at tab af menneske- og dyreliv ikke gør indtryk på dig.

  For 50 år siden var der ingen ulve hverken her eller i Norge, Sverige og Tyskland, hvor der nu er ulve. Derfor siger det sig selv, at det ikke er i disse lande, man først vil se angreb på mennesker.

  Men biologer som du bør være så ansvarlige at tænke fremad i tide og advare befolkningen imod risici. Desværre virker det, som om mange biologer ikke påtager sig dette samfundsmæssige ansvar. I fortier ting for befolkningen, som I godt ved. Fx fortiede I, at ulven kunne tænkes at dukke op i Danmark. Det synes jeg er sølle for jeres stand.

  Tænk om lægestanden udviste samme mangel på samfundsansvar!

  “Grunden til at ulven ikke har været her i de sidste 200 år skyldes ene og alene mennesket tidligere efterstræbelse af alt med hugtænder og krumme næb.”

  – Selvfølgelig – for det er vores natur at forsvare os selv og vort afkom. Vi fortrængte ulven, fordi vi var den mest succesrige art – ikke fordi vi var “onde”. Ser du ned på, hvad vore forfædre gjorde og tror du dig klogere end dem? De vidste, hvad det vil sige at ulven dræber et barn. Det skete fx i Norge i 1800.

  “At holdningen i dag er en anden, gør at ulvene er begyndt at vende TILBAGE til deres oprindelige levesteder.”

  – ulvene har masser af oprindelige levesteder i Eurasiens og Nordamerikas vidtstrakte skove og de er ikke på nogen liste over truede dyr.

  “At potentielt “farlige dyr der kan slå mennesker ihjel” ikke må gå frit omkring, vil, hvis man følger din tankegang, medføre, at f.eks. tigrene i Indien skulle udryddes”

  Nej, men bevarelse af farlige dyr skal selvfølgelig ske på en ordentlig måde, hvor de ikke truer menneskene. Alt andet er fanatisme.

  “Det der med at “opblanding med hunde forringer deres efterkommeres levedygtighed” får mig altså til at trække lidt på smilebåndet: Hvordan kan de få efterkommere, når de skal udryddes?”

  Hvorfor skal jeg forklare en biolog fundamentale ting, som han selv kunne læse sig til, hvis han gad?

  Ved du ikke, at små spredte isolerede bestande af en art fører til indavl og parring med individer, dyret ikke ville have parret sig med normalt?

  Det er tilfældet med alle de oh så naturlige ulvebestande i Nordeuropa, som degenerer uden menneskets hjælp.

  De skal altså plejes som dyr i zoologisk have. Så lad dem dog være indhegnede som de zoologiske attraktioner, de i virkeligheden er.

  “At du derudover er i stand til at vide,ved hvad både svenskere og tyskere vil mene om ulven i fremtiden, må vist stå helt for din egen regning.”

  Igen har du ikke ulejliget dig med at undersøge sagen selv. Tendensen i Norge, Sverige og Finland går ikke i din retning, for vore nordiske broderfolk er ikke født i går. De ved, hvad de har med at gøre – modsat naturromantiske fjollehoveder som dig. 😉

  “For lige at slå en ting mht. “hellighed” og “naturromatik” fast: Skulle det vise sig, at enkelte ulve får en “uønsket smag” for f.eks. får, gælder der allerede i dag regler om “regulering af skadevoldende vildt, hvor de gør påviselig skade”. Jeg har bestemt ingen skrupler med, at enkelte ulve rammes af denne paragraf. Ingen, ikke engang ulve, er hellige dyr, selvom ulven i min optik hjertens gerne fremover må være en del af den danske natur.”

  – Endelig lidt fornuftig snak! 🙂 Så er du vel enig i, at denne paragraf burde bruges imod den ulv, som skambed og dræbte 20 får på tre dage?

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 11. Af Nanna G

  -

  Christian

  Dine argumenter holder ikke i byretten. Så længe ulven ikke er etableret som ynglende i Danmark gælder jagtloven ikke og du kan ikke få folk dømt for at skyde den. En god advokat vil hurtigt kunne tilbagevise en eventuel anklage. Og de jægere, som viste samfundssind, vil blive hyldede.

  Din kritik af mine tal er letkøbt, når du ikke fremlægger dine egne. Hvorfor må man ikke nævne drab begået af ulve med hundegalskab eller tamme ulve?

  Og hvorfor ikke tage problemet med hybrider imellem ulve og fx hunde alvorligt? Tror du virkelig nogen kan styre om de parrer sig eller ikke, hvis der skal være fritgående ulve her?

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 12. Af Nanna G

  -

  Her er, hvad jeg synes Danmark bør gøre.

  1. Få skudt de to ulve, som huserer i Jylland eller få jaget dem på flugt, så de fortrækker ned til Tyskland.

  2. Få en grundig snak og erfaringsudveksling med vore nordiske broderfolk i Norge, Sverige og Finland, så vi sammen kan få sat EU-bureaukraterne på plads.

  3. Arbejde for, at det ikke skal være et EU-anliggende men op til landene selv, hvordan de vil forholde sig til ulve.

  4. Indtil det er gjort, få ændret det EU-direktiv, som gør ulven til en beskyttet art (selv om den ikke er truet på nogen måde på den globale liste over truede arter). Danmark og resten af Norden skal ind under samme regler som Spanien og Grækenland, som i dag er undtaget fra direktivet. Tyskland og andre lande, som ønsker det, skal ligeledes have samme rettigheder, hvis de ønsker det.

  5. På sigt bør Vesteuropa være ulvefrit område. Jeg ved, at mange, som lever med ulven, ønsker at slippe af med den. Den er en plage, når den lever for tæt på mennesker. Den er en plage for de oprindelige folk i Nordnorge. Den er en plage i bygderne og i udkantsområder, som har det svært i forvejen.

  Ulven øger omkostningerne på landet især og truer rentabiliteten og stresser dyr og mennesker. Den øger modsætningerne mellem land og by, for det er bytosserne uden realitetssans, som vil have den.

  Folk vil have økologisk kød og fritgræssende dyr. Men det ødelægger ulven. Det er billigere for samfundet hvis de ulveglade besøger zoologisk have end at de omdanner hele Danmark til deres og ulvenes legeplads!

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 13. Af Christian Gerner

  -

  Nanna
  Du læser loven som fanden læser Biblen, vildtforvaltningsrådet holdt møde 22 marts og udfra de gældende regler om at arter uden jagttid ikke må jages, konkluderede man ,at ulven er fredet og nedskydning kan give op til 2 års fængsel.
  Prøv lige at benægte den.
  Dine drabscifre er stærkt kritisable.
  Hybridisering: Du baserer alt på formodninger og fornemmelser.
  Jeg har sjældent oplevet mere naturfjendtlig argumentation end din, gud ved, hvor du vil hen med alt det.

 14. Af K. Søndergaard

  -

  @Nanna

  Tjah – Jeg synes egentlig, jeg har prøvet at føre en seriøs diskussion, i et rimeligt sobert sprog.
  Hvis dine argumenter ikke rækker og du må ty til udtryk som “udenfor pædagogisk rækkevidde” og “naturromatisk fjollehoved” må du hjertens gerne beholde for dig selv.

 15. Af K. Søndergaard

  -

  Ups – Smutter: Beholde DISKUSSIONEN for dig selv.

 16. Af K. Søndergaard

  -

  Ups: Beholde DISKUSSIONEN for dig selv.

 17. Af Axel Eriksen

  -

  @ K. Søndergaard!

  Ja, det er et handicap, at udtale sig om noget man er vidende om!

  Som økonom ved jeg det – alle ved bedre!

  Men alligevel er jeg stadig af den opfattelse, at ulvebestande i Danmark bør være under indhegnede forhold. Dog på så store revirer, at det ikke er “zoologiske haver”!

 18. Af K. Søndergaard

  -

  @Axel Eriksen

  Der fik du min respekt!
  Uenighed om hvor, hvordan og hvorledes med ulve i Danmark er en ærlig sag.

  @Nanna

  Derimod har jeg, på vegne af ”bytosser uden realitetssans”, dvs. folk som går ind for at lade ulven leve i Danmark, besluttet mig til alligevel at give DIG svar på tiltale.
  I din optik har man åbenbart ikke nogen ballast af viden, hvis man f.eks. som jeg er uddannet biolog (for øvrigt m. speciale i vildtbiologi) – Næh så er man bare et ”naturromantisk fjollehoved” uden for ”pædagogisk rækkevidde”, der ”dogmatisk ophøjer sine egne meninger til videnskab”.
  At oplysninger om at ulven sandsynligvis ville komme til Danmark, har været almen, tilgængelig viden i hvert fald de sidste 10 år, er åbenbart også gået hen over hovedet på dig.
  Når man ser på dit valg af kilder, er det bestemt ikke begrebet ”udført kildekritik”, der først springer i øjnene.
  Din tilgang til kendsgerninger vidner mere om, at du allerede havde lagt dig fast på ¨”resultatet”, langt tid før du begyndte at samle dine data – Ulven ER FARLIG for mennesker BASTA, og kun oplysninger, der ”beviser” dette er relevante. Alt andet er naturromantisk pladder (hvem er det der ”ophøjer egne meninger til videnskab”?).
  Du medtager angreb foretaget af prærieulve, selvom prærieulve er lige så langt fra at være ulve som ræve er, men hva’ f… ordet ”ulv” indgår i navnet, så…
  Du medtager angreb foretaget af syge dyr m. rabies, selvom f.eks. ræve med rabies også angriber mennesker. Og det gør vel ikke ræve til et ”farligt dyr, der bør udryddes”.
  Jeg har anført, at der ikke de sidste i mange, mange år foreligger oplysninger om ulveangreb i den fri natur i Europa. Hertil nævner du så et angiveligt angreb i Norge for 213 år siden. Den lader vi lige stå et øjeblik.
  Du bruger som eksempel på hvordan vore nordiske brødre er ved at se lyset, at ulven er en plage for de oprindelige folk i Nordnorge. Nu er der bare lige det, at der ikke en bestand af ulve i Nordnorge!
  Du anfører at et revir kan strække sig over 1000 km.(undersøgelser viser ca. 20×20 km). Du blander åbenlyst revirstørrelse med hvor langt enlige ulve kan strejfe. At ulve kan strejfe så langt underminerer i alvorlig grad dit argument for indavl. Får vi etableret en dansk bestand at ulve vil der kontinuerligt være udveksling af gener med den tyske bestand – De strejfer vist allerede dernede fra :-).
  Til din orientering, kan jeg oplyse dig om, at der er mere end 10 gange så mange bjørne i Sverige, som der er ulve. Der er registret flere dødelige bjørneangreb indenfor de sidste 10 år – Skal bjørnene så udryddes?
  Og her til sidst går du nu yderligere et skridt videre: Nu skal ulven udryddes i hele Vesteuropa! Dvs. at ud over Norge, Sverige og Tyskland (som i din optik er ved at ”se lyset” om ulvens forfærdelighed), så skal der også ”ryddes op” i Finland, Spanien, Portugal, Italien, Frankrig, Tjekkiet, Grækenland (bør vi så ikke for en sikkerheds skyld tage Balkanlandene med?).
  Helt ærligt: Jeg vil meget anbefale dig at søge yderligere oplysninger på nettet. Prøv f.eks. at søge på Lupophobia.

 19. Af Nanna G

  -

  Ja, man skal udtale sig om noget, man ved noget om og holde sig til fakta. Mine fag er geografi og samfundsfag. Derudover har jeg været aktiv i miljøbevægelsen i ind- og udland. Jeg kender diskussionerne indefra og ved hvilke spørgsmål man må stille sig og hvilke valg, man må træffe.

  Jeg ved, hvor jeg står. Jeg vil gå langt for bevarelse af naturens mangfoldighed. Men jeg sætter ikke andre menneskers liv, velfærd og levebrød på spil – hverken i Danmark eller i udlandet.

  Derfor kritiserer jeg, når man i miljøets navn vil lade det farligste rovdyr af alle, ulven, gå frit omkring i Danmark. Det er noget svineri at bruge miljøargumenter til at undertrykke folk.

  At magthavere bruger vilde dyr til at undertrykke og skræmme folk, er ikke nyt. I zartidens Rusland måtte kun herremænd skyde ulve. Derfor er ulvene på vores kontinent de farligste af alle ulve.

  Da europæerne kom til amerika undrede det dem, at ulvene der ikke var så aggressive mod mennesker som de ulve, de kendte fra Europa.

  Forklaringen er, at indianerne og inuitterne altid havde bekæmpet ulven og udfyldt menneskets naturlige rolle som ulvens fjende.

  Det er når magthavere fratager menneskene retten til at forsvare sig mod ulven, at de aggressive individer kommer til at præge bestanden.

  Man kan så vælge at være følgagtig og passiv overfor sådanne magthavere. Eller man kan vælge at sige fra.

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 20. Af K. Søndergaard

  -

  @Nanna

  Nu har der været ulve andre steder i Europa udover zartidens Rusland, og der har der, ved den søde grød, ikke været vist ulven nogen nåde.
  At nutidens europæiske ulv skulle være af en specielt agressiv type, tror jeg ikke du får nogen som helst med faktuel viden til at skrive under på – Snarere tværtimod!
  Det, at du nu endnu en gang (for helt egen regning), gør ulven til “det farligste rovdyr af alle” og mennesket til ulvens “naturlige fjende”, gør, at jeg vil lade dig føre dit korstog mod selve ondskaben hyllet i ulveskind, uden at blande mig mere.
  Min opfordring til at søge på “Lupophobia” står ved magt.
  Mvh. og hav en god Påske

 21. Af Christian Gerner

  -

  Nej Nanna, nu er du vist ved at kortslutte, eller er det hele en spøg?
  DET FARLIGSTE ROVDYR AF ALLE, nej nu ber jeg dem..

 22. Af Nanna G

  -

  K. Søndergaard

  I stedet for at møde oplysninger, du ikke er stødt på, med vantro og hovedrysten, kunne du prøve at afprøve, om der alligevel var noget om de ting, jeg skriver. Jeg er ikke den, der løber med en halv vind, sådan som du prøver at fremstille mig.

  Jeg roder ikke tal vedrørende prærieulve ind i statistikker vedr. ulve. Og slet ikke nu, hvor jeg har erfaret hvor kompliceret emnet bliver, hvis ikke man holder sig stringent til den dyreart, som diskuteres, her ulve.

  Jeg har tal og kilder, som kan læses her:

  http://tidogtendens.dk/blog/ulvehyl

  Du skriver, at du vil give undertegnede svar på tiltale på vegne af folk, som går ind for at lade ulven leve i Danmark. Mit spørgsmål til dig er så, hvem I er. Ulven er jo et ret nyt fænomen her. Men I er åbenbart nogen, som allerede er organiserede for at nedkæmpe modstand fra sådan nogle som mig.

  “I din optik har man åbenbart ikke nogen ballast af viden, hvis man f.eks. som jeg er uddannet biolog (for øvrigt m. speciale i vildtbiologi)”

  – Jo, bestemt. Men mange problemstillinger skal anskues tværfagligt, hvilket betyder, at du også må acceptere input fra andre faggrupper end din egen.

  “At oplysninger om at ulven sandsynligvis ville komme til Danmark, har været almen, tilgængelig viden i hvert fald de sidste 10 år, er åbenbart også gået hen over hovedet på dig.”

  – Hvor har det været omtalt? For mig er det overraskende nyt, at man pludselig vil forlange af danskerne, at vi skal have vilde og dødsensfarlige rovdyr ude i det fri uden at vi må forsvare os og skyde dem og uden at myndighederne beskytter os.

  “Når man ser på dit valg af kilder, er det bestemt ikke begrebet ”udført kildekritik”, der først springer i øjnene.”

  – Det er let at pindehugge over input andre bidrager med i en debat. Den kilde, du selv henviser til, lyder ikke saglig: lupophobia. Åbenbart noget om fobi imod ulve.

  Du vil åbenbart afvise min og andres frygt for ulve som værende et problem ved vores personlighed frem for et reelt problem. Det synes jeg viser din egen overfladiske og arrogante tilgang til det faktum, at mennesker og dyr dør og lemlæstes på grund af ulve.

  “Din tilgang til kendsgerninger vidner mere om, at du allerede havde lagt dig fast på ¨”resultatet”, langt tid før du begyndte at samle dine data”

  – Det må jeg så dementere. Det var først da jeg fik læst Tom Jensens fremragende indlæg “Ulv i snestorm” at jeg tog det standpunkt, jeg har nu. Læsning på Internettet har gjort mig bevidst om, hvor farlig ulven egentlig er.

  “Du medtager angreb foretaget af prærieulve, selvom prærieulve er lige så langt fra at være ulve som ræve er, men hva’ f… ordet ”ulv” indgår i navnet, så…”
  – Her ville jeg ønske, du havde læst lidt om tingene. Det er forkert, hvad du skriver. Prærieulve er nærmere beslægtede med ulve end ræve er. At bringe ræve ind i diskussionen er helt irrelevant. Prærieulve og ulve siges imidlertid at være opblandet med hinanden i mange prærieulve i USA og Canada. Søg på ordet coyotes, hvis du vil vide mere om emnet.

  “Du medtager angreb foretaget af syge dyr m. rabies, selvom f.eks. ræve med rabies også angriber mennesker.”

  – Rabies (hundegalskab)ændrer ulvens adfærd, så den kan blive endnu farligere end ellers. Det er en del af virkeligheden, med mindre man formår at udrydde denne sygdom.

  Fra 1990 til 2009 har der været 11 ulveangreb på mennesker i Europa (øst for Ural-bjergene). Heraf var kun et enkelt angreb fra en ulv med rabies.

  “Jeg har anført, at der ikke de sidste i mange, mange år foreligger oplysninger om ulveangreb i den fri natur i Europa.”

  – Det er usandt, hvad du skriver. Der var 5 drab i 90-erne begået af ulve i den fri natur, heraf 1 drab i Rusland tæt på den finske grænse, 1 drab i Rusland begået af en rabiesramt ulv, 1 drab på et barn i Hviderusland og to drab på voksne i Hviderusland.
  I 0-erne var der 6, der blev dræbt af ulve i Rusland vest for Ural, dvs. Europa.

  “Du bruger som eksempel på hvordan vore nordiske brødre er ved at se lyset, at ulven er en plage for de oprindelige folk i Nordnorge. Nu er der bare lige det, at der ikke en bestand af ulve i Nordnorge!”

  – ikke på de kort, man kan finde, men når norske medier beskriver problemer vedrørende samernes rensdyr, som jagtes af ulve, er det nok fordi, det faktisk finder sted.

  “Du anfører at et revir kan strække sig over 1000 km.(undersøgelser viser ca. 20×20 km).”

  – jeg er stødt på forskellige tal hos forskellige kilder og skal ikke kunne sige, hvad der er mest korrekt. Pointen er bare, at selvom ulve ses i Danmark, kan de godt have det revir på fx 20 x 20 km, som du nævner, nede i Tyskland. De er derved at betragte som tyske ulve, som ikke er naturligt hjemmehørende her i Danmark.

  “At ulve kan strejfe så langt underminerer i alvorlig grad dit argument for indavl. Får vi etableret en dansk bestand at ulve vil der kontinuerligt være udveksling af gener med den tyske bestand – De strejfer vist allerede dernede fra.”

  – Selv da vil problemet med indavl være til stede som det i forvejen er i Tyskland, Sverige og Norge. Men dette faktum er du åbenbart ikke bekendt med!

  Mht. hvilke vilde dyr, de forskellige lande skal huse, mener jeg, at det bør være deres egen beslutning. Det er så let at pålægge andre nogle ulemper, som ikke berører en selv.

  Er en dyreart ved at forsvinde, må man prøve at løfte et fælles ansvar. Ulven er på ingen måde truet eller ved at forsvinde. Den kan sagtens klare sig uden at skulle leve i håbløs nærhed af menneskene, hvor motorvejen er dens nye fjende.

  Man kan sige at det er “naturens” gang, at ulvemor bliver kørt over, så ungerne dør en langsom sultedød. Den slags sker sjældent i de store skove, hvor ulven hører til. Der bør vi lade den leve i stedet for at eksperimentere med den her, hvor den ikke hører til.

  Det er jo ikke for ulvens, men for menneskenes skyld, at nogen gerne vil have ulve i Danmark.

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 23. Af K. Søndergaard

  -

  @Nanna

  Du væver da simpelthen rundt i argumenterne: Prærieulve ER altså ikke ulve, Tyskland har altså ikke noget problem med indavl, ræve med rabies er altså også dødsens farlige (rabies er en 100% dødelig sygdom). Du forholder dig ikke til det faktum at bjørne er betydeligt farligere end ulve. Du forholder dig ikke til at meget omhyggelige svenske undersøgelser med al tydelighed viser, at ulve konsekvent undgår mennesker. Du kan øjensynligt ikke finde hoved og hale på hvad der territorieadfærd og strejfen hos ulve (ulve der strejfer har FORLADT deres flok for at finde nyt territorie).
  Og en henvisning til din egen hjemmeside, er i min verden ikke særligt overbevisende.
  Din hjertegribende historie om den ihjelkørte ulvemor og de deraf sultedøde unger er mere eller mindre grebet ud af luften. Der er kun ET kuld unger i en ulveFLOK og alle flokmedlemmer tager del i opfostringen. Samme med din tidligere historie om at indavl med hunde vil skade den stakkels ulvebestand (det kan godt være at hanulve vil/kan parre sig med tamhunde, men en ulvetæve vil ALDRIG parre sig med en hanhund, så ingen bastarder i naturen). Men hvis skrækscenariet ikke er nok, så kan man jo altid påstå, at det er for ulvens egen skyld, at vi skal plaffe dem ned, der stikker snuden over den dansk-tyske grænse.
  Og lige for en god ordens skyld: Europa stopper ved Uralbjergene, så øst for er altså uden for Europa,
  Da du i din foregående mail mere eller mindre udnævnte ulven til at være magthavernes forlængede arm, ophørte min lyst til yderligere diskussion, men da du nu øjensynligt begynder at anklage mig for at være en del af en organisation, der har til hensigt at “nedkæmpe modstand fra sådan nogle som dig”, så er lupofobien(“overdreven og irrationel angst for ulve”) da helt gået over gevind.

 24. Af Nanna G

  -

  Rettelse 1:

  Jeg skrev i mit første indlæg fejlagtigt at to kvinder var blevet dræbt af ulve i Alaska. Det beror på en lidt for hurtig gennemlæsning af denne kilde:

  http://www.adn.com/2011/12/06/2205617/dna-samples-confirm-wolves-killed.html

  Retteligt var kun én kvinde blevet dræbt. Den anden var en hunulv!

  Det ændrer dog ikke ved konklusionen om, at ulve er særdeles farlige for mennesker.

  Rettelse 2:

  “Fra 1990 til 2009 har der været 11 ulveangreb på mennesker i Europa (øst for Ural-bjergene). Heraf var kun et enkelt angreb fra en ulv med rabies.”

  – “ØST for Ural-bjergene” skal rettes til VEST for Uralbjergene. Det var en skrivefejl.

  Jeg har ikke medtaget tal for ulveangreb fra den asiatiske del af Rusland, kun fra den europæiske.

  Det er således dokumenteret, at 11 mennesker i Europa er omkommet siden 1990 i den europæiske del af Rusland samt i Hviderusland. I et tilfælde havde ulven rabies. 10 er altså blevet dræbt af fritlevende raske ulve i Europa. Hertil kommer den svenske kvinde, som blev dræbt af ulve i fangenskab i en dyrepark i Sverige.

  I Canada dræbtes Kenton Joel Carnegie, 22 år 8.11.2005 af ulve og i Alaska dræbtes Candice Berner, 32 år, 8.3.2010 af ulve i den fri natur. Begge færdedes til fods i nærheden af menneskelig bebyggelse. Det dementerer, at ulven er for sky til at angribe mennesker eller at den skulle være ufarlig for mennesker.

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 25. Af Nanna G

  -

  K.Søndergaard

  Vi er tydeligvis stadig uenige. Men tak for dine forsøg på at modargumentere og god påske! 😉

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 26. Af Henrik Knage

  -

  Nu har vi levet 200 år, uden synlige ulve i Danmark, så mon ikke vi kan leve 200 år mere – uden. Jeg har hverken tænkt på dem, eller savnet dem.

  Måske trasker de stille og roligt hjem igen, der hvor de kom fra – måske er deres tilstedeværelse et “tegn” om at det er “ulvetider” igen, politisk – noget tyder på det er tilfældet.Nogen større bestand, bliver der næppe tale om – under nogen omstændigheder.

 27. Af Henrik Knage

  -

  En Ulv er jo ikke bare en Ulv. En Ulv er ikke et “nyttedyr” – en Ulv er i pagt med naturen.

  Vi her desværre ingen natur her – som er en Ulv værdig.

  Sporadisk – måske, hædrer det skønne dyr – men kryber samtidig til korset – og må tilstå, at det at hilse en, af dimensioner naturvant skabning velkommen her i Danmark, er som at byde en kræftsvulst lige så velkommen – i vores velfriserede, velorganiserede – syge pillemisbrugende samfund – som at byde Koranen til den danske pat af uudforsket dumhed.

 28. Af Niels Andersen

  -

  En professor ud i Ulve og deres liv fra Canada advarer Danmark, – hvis ulven´s intog i Danmark accepteres, så er det kun et spørgsmål om tid før, det første menneske bliver dræbt og det næste og det næste, – ulven er ikke et romantisk dyr, der klæder sig ud i bedstemor tøj og snakker for sin syge moster, – ulven er et rovdyr, der uden snak angriber, flænser og dræber hvad som helst, der kan ædes. Jeg så godt de skader ulven i Jylland havde påført de får den havde angrebet, – det var dybe brede spor på 50 x 15 x 10 cm flænset ud af fåret i ét hug, – ulven er en skræmmende effektiv og frygtindgydende dræber, der ikke skal tolereres i den Danske natur, der er fyldt med mennesker.

 29. Af Ulve i Danmark? » Tid og Tendens

  -

  […] http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2013/03/18/ulv-i-snestorm/ […]

 30. Af Henrik Knage

  -

  Ulven er det mest fantastiske dyr, en evolutionens mester i tilpasning. En mester i overlevelse.

  Ulven er derfor en potentiel “partner” til mennesket. Det er dog også derfor, at der findes jagthunde af uhyrlig værdi for mennesker. Hunde der kan snuse narko op, hunde der kan lugte blod, hunde der kan hjælpe politiet.

  Jeg har simpelthen ondt af det vidunderlige dyr, at dyret sætter sine fødder på dansk jord.

  Det har vi ganske enkelt ikke fortjent.

  Dyret KAN ikke leve i sameksistens med mennesker.

 31. Af Kenneth Pedersen

  -

  Selvfølgelig skal ulven have lov at bosætte sig i Jylland. Den har boet her før, og den har sikkert også boet her i Danmark, før danskerne kom og før det hed Danmark.

  Nu er ulve meget sky, men noget som vi må forholde os til. På et eller andet tidspunkt vil mennesker og ulve i Danmark krydse spor, og det kan ikke være anderledes, men vi må beskytte vores husdyr eller byer noget bedre med indhegning osv. For naturen er her ligesom.

  Havde det ikke været for ulve, så havde vi ikke vores egen overdådige femte familiemedlem på fire poter, som vi elsker allerhøjest på linie med vores børn.;)

 32. Af Kenneth Pedersen

  -

  Ulven har altid boet i Danmark lang tid før mennesket, så kan det være, at den har været udryddet i en periode. Selvfølgelig skal den have lov at være her. Vi må bare forholde os til den og sikre vores dyr noget bedre.

  Jeg tror så ikke, at den bliver særligt længe og mange andre dyr vil følge med, for Danmark er et meget urbaniseret land,og vores byer breder sig kolosalt arealmæssigt i en hast, der ikke er set før. Vores storbyer er ved at løbe tør for byggegrunde,mens provinsbyer vokser sammen til forstæder som omkring København. Vi har opdaget problemet, men vi har endnu ikke fundet ud af, at vi bygger for lavt og bredt i byerne.

Kommentarer er lukket.