Den unge Viktors lidelser

Af Tom Jensen 64

Engang imellem kan vi mennesker miste overblikket. Man bliver så optaget af sit eget liv, sin egen lille verden, at man taber sansen for proportioner. Hvis man har en Porsche Cayenne, er det for eksempel dødirriterende, når benzinprisen stiger, for dén biltype sluger rigtig meget benzin. Og så kan man jo godt komme til at glemme, at det som udgangspunkt bare er dejligt, hvis man har råd til en Porsche Cayenne. Selv for en Porsche Cayenne-ejer kan det næsten ende med at føles som en byrde så tung som var man i stedet trækdyret foran hele den mægtige, beskidte oksekærre.

Hvilket bringer os naturligt videre til de danske studerende. Hvad angår fri adgang til uddannelser, økonomisk støtte under gennemførelsen af disse uddannelser og de muligheder, man står med efterfølgende, kører danske studerende så at sige i Porsche Cayenne. Næsten uanset på hvilke strækninger man sammenligner dem med andre studerende rundt omkring i verden.

Lad os tage en gennemsnitlig, virtuel dansk studerende. Vi kunne jo kalde ham Viktor. Viktor studerer. Han feder den bestemt ikke. Pengene kan godt være små. Måske har han et studenterjob nogle timer om ugen for at få midlerne til at strække. Måske bor han lidt småt; muligvis på kollegium. Viktor er ikke millionær, så langt fra. Men i forhold til alle andre studerende i alle andre lande kører han alligevel i Porsche Cayenne. Han har flere muligheder og bedre forhold.

Viktor er f.eks. studerende i et system med verdens mest lukrative uddannelsesstøtte. Det viser denne opgørelse fra Dansk Industri.

Viktors studie-økonomi er også mere fordelagtig, hvis man udelukkende sammenligner ham med studerende-kolleger i Norden, viser denne grafik fra Berlingske.

Viktor bor samtidig i et land, der bruger flere midler pr. studerende ved uddannelserne end gennemsnittet i OECD.

Viktor kan tilfreds konstatere, at Danmark samtidig deler førstepladsen på FNs såkaldte education index, der blandt andet viser, hvor stor en procentdel af en ungdomsårgang, der har adgang til uddannelsessystemet.

Men ikke nok med det. Det er også billigere for Viktor at studere end for jævnaldrende i stort set alle andre lande, hvilket blandt andet denne OECD-rapport dokumenterer.

Og som rosinen i pølseenden kan Viktor glæde sig over, at ganske vist har ungdomsarbejdsløsheden været stigende siden finanskrisens start. Men han har stadig bedre mulighed for at skaffe sig et job end unge i de fleste andre sammenlignelige lande.

Jo, det kan nok være, at Viktor ind i mellem må få pengene til at strække. Viktor er ikke millionær. Men Viktor har det godt. Eller for at udtrykke det skarpere: Ingen andre studerende i hele den store, vide verden har det bedre. Når man sammenligner, kører Viktor i Porsche Cayenne. Viktor må være tilfreds.

Men det er Viktor åbenbart ikke. For nu har regeringen ved uddannelsesminister Morten Østergaard fremlagt forslaget til en SU-reform, som strammer op hist og her på tildelingen af fællesskabets midler til Viktor og hans danske venner. Det er ikke noget, der rokker ved, at Viktors liv stadig er bedre, nemmere, mere trygt og luksuriøst end alle andre studerende kloden over. Viktor kører stadig i Porsche Cayenne, og de småpenge, der tages fra SUen, skal bruges til at gøre det muligt for erhvervslivet at skaffe endnu flere arbejdspladser til sådan nogle som Viktor, når han bliver færdig med sine studier.

Det er imidlertid ikke dén historie, der mest fortælles, når Viktors medstuderende i disse dage reagerer på SU-reformudspillet. Tværtimod. Vi får historien om den unge Viktors lidelser. Om hvor hårdt studerende har det i forvejen, om hvor katastrofal selv den mindste beskæring vil være for de så stærkt ramte.

Nu følger en stribe kapitler i fortællingen om unge Viktors lidelser.

Her er det Studenterrådets formand, Gwen Gruner-Widding, der bebuder “massive protester” over det, der lyder som det komplette illusionstab blandt de lidende studerende:

“Folk er frustrerede over, at alle de pæne ord om investering i uddannelse kun var varm luft. Jeg tror, det er derfor, der sker så meget, og jeg tror, Morten Østergaard sveder igennem skjorten for tiden.”

Her er det næstformanden for Studenterrådet, Allan Graversen Vesterlund, der fortæller om de forfærdelige forhindringer, Viktor og hans venner møder overalt i hverdagen:

“Det har ingen gang på jord at ville skære i SU’en. Realiteten på universiteterene er jo, at studerende som oftest bliver forsinkede på grund af administrative eller bureaukratiske forhindringer i universiteternes egne systemer eller i kraft af sygdomsforløb eller familieproblemer”.

Her er det Morten Ryom, formand for Erhvervsskolernes Elev-Organisation, der beretter om de ofre, de studerende må yde:

“Vi er imod enhver nedskæring af SU’en. At sætte SU’en ned gør det ikke billigere at komme med offentlig transport, købe sikkerhedssko, lommeregner eller computer. Ting som der kræves for at gennemføre en uddannelse i dagens Danmark. Det er en ommer”

..og han bakkes samme sted op af PLS’ faglige sekretær, Michala Toftager Beviering, der forudser stygge konsekvenser af reformen:

“Der sker en klar forringelse af de hjemmeboendes SU, som vil skabe social ulighed i uddannelsessystemet,”

..og situationen er ikke for god i forvejen, må man forstå på Socialistisk Ungdomsfront, der bidrager til fortællingen om de studerendes kummerlige forhold:

“De studerendes forhold er i de fleste tilfælde under den relative fattigdomsgrænse, der i Danmark ligger på cirka 10.500. kr om måneden som enlig”.

Hvad de stygge konsekvenser af SU-reformen konkret kan bestå af, endog for gymnasieeleverne, lader en elevrådsformand på KG, Cecilia Madsen, dagbladet Informations reporter forstå:

“Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogle af mine klassekammerater, som – hvis de fik en lavere SU – ville droppe ud af gymnasiet. Jeg kender nogle, der har fritidsjob for at få det til at løbe rundt økonomisk, men som kan have svært ved at nå alle matematikafleveringerne. … … Vi får hele tiden at vide, at vi skal tage en uddannelse, og at det er godt for samfundet, men til gengæld skal vi leve på en sten. Og det er jo ikke engang sikkert, at vi kan få et arbejde, når vi er uddannede. I øvrigt skal der også være plads til at købe en øl til gymnasiefesterne, ellers kører man ungdommen fuldstændig ned,”

slår hun det fast, mens – som Information formulerer det – “de andre (studerende) nikker enigt.

Enigheden er bestemt ikke et isoleret fænomen blandt tilfældige studerende. En af dem, der har været helt fremme med dommedagsprofetierne i denne uge, er formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jacob Ruggaard. Og det i flere medier.

Her taler han med modkraft.dk:

“Der er enorm meget energi blandt de elever og studerende, jeg taler med. De er frustrerede over, at regeringen prøver at skære i deres levegrundlag”,

siger han, der ydermere til Politiken har givet udtryk for, at den skærpede grænse for kombinationen af sabbat- og fjumreår og kravet om rent faktisk at møde op til eksamen i nogenlunde rette tid åbenbart vil forværre en i forvejen stærkt problematisk situation, hvor “flere og flere studerende rammes af stress og dermed nemt kommer bagud”.

Han uddyber elendighederne over for Ekstra Bladet:

“Det er meningsløst at tro, at studerende, der har brugt to år til at vælge en uddannelse, ikke bliver forsinket af stress, sygdom eller andet. Og det er hinsides enhver fornuft at tro, at når de studerende bliver forsinket, så har de ikke brug for penge til husleje og mad.”

Også på de sociale medier får man det utvetydige indtryk, at livet som studerende i Danmark i 2013 bestemt ikke er noget at råbe hurra for, og at ministeren derfor skal holde fingrene fra SUen. Hvadenten det er på facebook-siden Scumbag Østergaard eller via den twitter-spørgetime, Morten Østergaard var mand nok til at tage. De Radikale har lavet en storify-version af dialogen med de studerende, hvis billede af studenterlivet i mange tilfælde gav indtryk af, at en i forvejen dyster tilværelse nu er på vej helt ind i mørket:

Broken system, jaeh.. Det lyder skidt. Og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning bakker op. Danske studerende kører aldeles ikke i Porsche Cayenne. De har det slemt i forvejen, må man forstå på formand Malene Nyborg Madsen. Og nu gør man det bare værre:

“Det er at erstatte pest med kolera og endda værre endnu. Man truer elever med udsigter til en rigtig skidt økonomi, allerede inden de starter på en videregående uddannelse.”

Og på et såkaldt dialogmøde i Århus mellem studerende og minister Østergaard stod det lysende klart, hvor rædselsfuldt det hele står til. Aftenens største bifald tilfaldt ifølge Information en studerende, der rejste og leverede følgende malende beskrivelse af den unge Viktors lidelser:

»Vi er en generation, der er blevet pacet og presset, helt fra vi var små. Jeg fik at vide, at jeg skulle skynde mig, så det gjorde jeg. Men det er ligesom om, det aldrig bliver godt nok«.

Nej, sådan er det for unge som Viktor. Det bliver aldrig godt nok. Selv om SUen er den mest lukrative i verden, selv om Viktor har brug for at låne færre penge end studerende i andre lande, selv om Danmark bruger flere penge pr. stk. Viktor end andre lande, selv om Viktors uddannelse er gratis, selv om Viktors muligheder for at få job efter studiet er bedre end i de fleste andre lande, så bliver det aldrig godt nok.

Viktor er “frustreret”. Viktor bliver forsinket, for Viktor er “syg eller har familieproblemer”. Viktor har brug for flere af fællesskabets penge til “sikkerhedssko, lommeregner eller computer”. Viktor risikerer at blive offer for “social ulighed”. Viktor lever “under den relative fattigdomsgrænse”. Viktor ender med at “droppe ud”, hvis SUen beskæres eller tvinges til at tage et fritidsjob, fordi han “lever på en sten”. Han ender med at blive “kørt fuldstændig ned”, når regeringen “skærer i hans levegrundlag”. Viktor “rammes af stress, sygdom eller andet” eller “kommer bagud”. For Viktor går det hele nu “fra pest til kolera”, og det endda selv om Viktor er “blevet pacet og presset”, helt fra da han var lille.

Nej, det bliver aldrig godt nok.

Det kan godt være, at Viktor ret beset kører i Porsche Cayenne.

Men når benzinprisen stiger en anelse, kan man et øjeblik godt glemme, at det som udgangspunkt bare er dejligt, hvis man har råd til en Porsche Cayenne. Selv for en Porsche Cayenne-ejer kan det næsten ende med at føles som en byrde så tung som var man i stedet trækdyret foran hele den mægtige, beskidte oksekærre.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

FØLG MIG PÅ TWITTER

64 kommentarer RSS

 1. Af Nanna G

  -

  Det er bare typisk, at når der skal spares, er det de unge og deres forældre, som skal holde for.

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 2. Af B Nielsen

  -

  @ Erik Larsen

  Jeg forstår godt din overraskelse, men regeringspartiernes kernevælgere synes virkelig – og vel egentlig ganske forståeligt, set med deres briller – at føle sig snydt og bedraget af undervisningsministeren og resten af regeringen i SU-sagen.

 3. Af Kim Olsen

  -

  Nanna G,

  Ja hvor har du dog ret!

  Det er de unge, deres forældre og forældrenes forældre som må holde for 🙂

 4. Af Per Frederiksen

  -

  Jeg tog min læreruddannelse som merit. Det betød nul SU og betaling for fag og bøger på i alt mere end 50.000 kr.
  Hvad gjorde jeg så? Jeg arbejdede ved siden af – og det gik rigtigt godt…

 5. Af Henrik Knage

  -

  Nå ja – men de unge mennesker skal vel stadigvæk til tandlæge osv.

  Sundhedsministeren (den ko)har fjernet tilskuddet til tandrensning bl.a., så kan de unge blive plukket yderligere, eller også må mor og far endnu engang holde for.

  Problemet med alle de nedskæringer regeringen tryller frem fra det forbudte støv, er at de bedrestillede er skidelideglade – de har mest gavn af skattelettelser – og lige før man får den tanke, at jo mere vi andre bliver trynet via. besparelser – jo bedre går det dem.

  Den her regering er en ren ynglecentral og rugemaskine for social skævhed i samfundet – og der er vidst desværre meget mere i vente fra rugekassen.

  Visse kvindelige politikere, samt deres kønsamputerede slæb (er det mænd det hedder – eller kastrerende hingste) – de kan da også ødelægge det hele.

  Jeg mener:Der er da mindst brugt 200 år på at opbygge et sundhedssysten mv. – som S SF R regeringen splitter i (fair)atomer på mindre en et år.

  Rigtig godt gået. Og så på vælgerbedrag, løgn og latin.

  Ja Viktor har det godt – det skal han også have, for når han bliver voksen – så får han fire friske flyveskaller fra rugekassen.

 6. Af Henrik Knage

  -

  Lille tillæg
  Muligt jeg bliver “pelset”.

  Der hvor jeg kommer fra der hedder det narrefisse.

  Hvis den er på den forbudte side af stregen – så slet den 🙂

 7. Af Henrik Knage

  -

  Det kan jo blot koges helt ned i detaljen – det her.

  Hvis jeg nu var arbejdsgiver – og det er jeg principielt via min stemmeret, så ville jeg føle mig ret frustreret lige nu – over de løfter der blev afgivet ved jobsamtalen (valget) – i forhold til resultatet.

  Det havde normalt udløst en fyreseddel……….

  Viktor er med til at give dem fyresedlen, ved at brokke sig – så det synes jeg han have tak for.

 8. Af Michael Larsen

  -

  Som sædvanligt med Preben f1 Jensen og Høegh så er alt efterhånden Danmarks Radio samt Indvandrer af muslimsk observans der er skyld i alt. Kagerne på sygehusene og saften hos lægerne, derudover er de også skyld i overbelægningen på sygehuset. Til alle dem der har taget sin uddannelse i 60’erne og 70’erne, så var tiderne en anelse anderledes men det kan I ikke huske. Vi kunne meget mere dengang, ja sikke dog et sammenligningsgrundlag, Jeg tænker på om jeg havde nogen skolekammerater der havde bil da jeg gik i skole og kan ikke mindes nogen. Jeg husker at transport foregik med bussen, toget eller på cykel. Jeg boede på et værelse på Fredriksberg, da jeg ikke kunne bo hjemme mere, det var ikke billigt og meget mad blev købt i Aldi og Pasta med ketchup tror jeg at jeg har spist rigtigt meget af. Jeg misunder ikke nogen af de unge der uddanner sig i dag, de skal være færdige før de er begyndt, bliver kaldt alverden fordi de uddanner sig, de uddanner sig til endnu en overførselindkomst, endnu mere hån og deres uddannelser bliver forældet da den ikke bliver brugt, de får hele tiden af vide at de skal bare se at tage et job, jeg husker det kun alt for godt, sådan var det også i 90’erne og sådan går det jo op og ned. LAd være med at jagte folk

 9. Af Jesper Høegh

  -

  Jeg holder uendelig meget af almindeligheder – men hader
  simpelheder og primitivitet – kan kun meddele hr. Larsen
  – forsøget med at gå i clinch med mig er forgæves.

  Forslag – gå ud og se virkeligheden – på vore sygehuse –
  det er for sent – når først en af dine kære mister livet –
  grundet utilstrækk3elig behandling.

 10. Af Jesper Høegh

  -

  De mystiske Kroppe – Kroppens mystik

  fantastiske udsendelser om de milliard Kroppe der er placeret på Jordkloden – tilblivelsen – udslettelsen.

  Kroppene styres af milliard Hjerneceller – nogle Kroppe –
  se Jer omkring på alle de mystiske Kroppe.

  Kroppe der har taget styringen via hjernecellerne – eller –
  Kroppe der har hjerneceller der har gjort dem modige til
  at føre Knivnen i andre Kroppe – for en længere bevarelse
  af Kroppe – eller andre med Kniv der sørger for udslettelse.
  Hvad er meningen med Kroppe.

 11. Af Jette Theilgaard

  -

  Godt indlæg set i forhold til betingelser i udlandet. Min datter der bor i England er ved at spare sammen til sidste studieår som jurist. Det koster ca. 100000,00 kr samt de udgifter hun får til livets ophold imens. Hun har fået SU med fra DK de første år hun læste på Cambridge og det syntes jeg er en helt fantastisk ordning. Sammenlignet med hendes engelske kæreste der også var studerende var hun godt stillet. Men selvfølgelig skal de studerende have gode vilkår i DK hvis vi skal leve af vores gode uddannelser i fremtiden.

 12. Af Janni Andersen

  -

  SU’en skal IKKE beskæres!
  Det kan ikke være svært at regne ud, at de studerende enten ikke får en uddannelse, bliver endnu mere forsinket eller må låne sig til flere og flere penge, hvilket jo ikke gavner økonomien. Når det er sagt, så kan man sagtens lave nogle stramninger, så de studerende kommer hurtigere igennem de videregående uddannelser. Er det eksempelvis nødvendigt at have 3 måneders sommerferie?? Selvfølgelig er der mulighed for at tjene en del penge til næste semester, men det er alligevel de færreste som kan få sig et job i sommerperioden og studiejobbene hænger ej heller på træerne.
  Ideen omkring studerende og at de skal hurtigt igennem det hele er egentlig en god løsning – hvis man havde med robotter at gøre! Jeg er helt enig i, at vi er snotforkælede og ofte ikke tænker på og værdsætter at vi rent faktisk kører i en Porsche Cayenne. Det er der, der skal arbejdes – selve kulturen skal omformes til en “vinderkultur”.
  Men når det er sagt, så er et studium også ofte et fuldtidsstudium (nogle gange mere end det) og man bør også tænke mennesket med i sine beslutninger – vi skulle gerne have hele mennesker ud på arbejdsmarkedet, som kan tage del i fællesskab, bære tunge arbejdsbyrder og håndterer erhvervslivets gang…. Med andre ord fighter-instinktet skal på banen, ikke kun hos de studerende!

 13. Af Daniel C. Thompson

  -

  henrik bro, 20. februar 2013 kl. 20:52

  Super godt sagt. Kunne ikke være mere enig. Tak.

 14. Af Mogens Rasmussen

  -

  Søren Sørensen 19.01 Du har ret i at det kræver tit forbindelser at få et job. Det har det faktisk altid gjort. Da jeg for 55 år siden skulle finde såvel en læreplads som et fritidsjob var alle familiens medlemmer involveret i opgaven. Selv om man boede i et fattigkvarter i København sammen med en enlig mor blev opgaven løst da mange erhvervsledere syntes at man selv havde gjort en indsats. Så i min optik så skal de unge tage sig sammen og tage en tudekiks som det åbenbart nu hedder og se at tage sig sammen og ikke vente på at samfundet løser alle deres såkaldte problemer.

Kommentarer er lukket.