Venter på far?

Af Tom Jensen 113

Sådan her lyder myten om mor og far i dagens Danmark: Mor kom ud på arbejdsmarkedet i 60erne. Men far kom aldrig rigtig nogensinde hjem. Barselstallene beviser det. Resultatet er, at mor går ned med stress og segner under præstationskravene, fordi hun både forventes at gøre karriere på arbejdsmarkedet og samtidig har job nummer to derhjemme.

Far? Han gør stort set som han plejer. Som det blandt andet fremgik af denne meget debatterede kronik fra Information i fjor under overskriften “Danske kvinder venter stadig på far”. Her skæres myterne om far og mor skarpt ud. Som det formuleres et sted:

”Arbejdsmarkedets krav får mange kvinder til at miste grebet og sygemelde sig på grund af stress og udbrændthed. Når man oven i et presset arbejdsliv oplever, at den nødvendige solidaritet fra manden ikke er i top, er det attraktivt at melde sig ud. I hvert fald delvist.

Efter arbejdet går kvinderne i gang med deres job nummer to: madlavning, rengøring og børnepasning. Sagen er, at mange kvinder stadig oplever, at manden hellere vil gå på arbejde end tage sig af hjemmet og alt det, der kræves for at få familien til at være rammen om intimitet, praktisk gøren, samvær, kærlighed og æstetik. Og når heksekedlen er blevet for hed, er det hende, der delvist står af ræset for at sørge for hjemmets liv.”

Det er jo en praktisk historie at kunne fortælle, når man er ude i et politisk ærinde om, at politikerne bør gribe ind, f.eks. i forhold til fordelingen af barselsorlov og andre spørgsmål vedrørende ligestilling. Man tager procentfordelingen fra barselsorloven, og det er vist kun 7 procent her, der afvikles af mændene, og så ruller man den ud over alt, der har med forholdet mellem kønnene og livet i familierne at gøre.

Danske kvinder anno 2013 er sådan nogle, der har to fuldtidsjobs, under hvis belastning de knækker i hobetal, mens de stadig venter på far. Grib ind, nogen! Grib ind!

Problemet er blot, at det er en myte. For ikke at sige løgn. Forleden kunne Søndagsavisen således ved hjælp af tal fra en halvt år gammel rapport fra Rockwool Fonden punktere den. Mor har ikke to jobs, mens hun venter på far. For det er far, der samlet set arbejder mest, hvis man lægger både det betalte lønarbejde og det huslige eller omsorgsarbejdet i hjemmet sammen. Mænd i alderen 18-74 år arbejder i snit 23 minutter mere end kvinder hver eneste dag året rundt, svarende til 17,5 ekstra arbejdsdage i løbet af et år.

Bag tallene gemmer sig stadig det, mange ud fra et ligestillingssynspunkt vil betragte som ubalancer. Det er fortsat mændene, der arbejder mest ude – og kvinderne der arbejder mest hjemme. Men undersøgelsens resultat gør op, at mænd i dag gennemsnitligt står for 41 procent af arbejdet i hjemmet, opmålt i tid – og her indgår altså mere end 7.000 mænd og kvinder i alderen 18-74 år. Kan man gætte på, at fordelingen er endnu mere ligelig, når det handler om mænd og kvinder under 50?

Er det spændende oplysninger? Nej, mente Kvinfo og affærdigede det hele som ”en gammel nyhed”, fordi rapporten udkom allerede i sommer. Og desuden arbejder kvinderne mere i hjemmet i den belastende ulvetime…

Men måske er det snarere sådan, at rapporten er ubekvem for de traditionelle feminister, netop fordi den gør op med nogle myter. Den gør op med forestillingen om, at ligestillingen mellem kønnene i 2013 er endt med, at den hårdt kæmpende kvinde med dobbeltjob venter på far.

Den fortæller i stedet, at det i lidt højere grad er mændene, der nu har to jobs at passe, hvis man opregner den samlede arbejdstid, og at fortællingen om det belastende moderne liv for kvinder, der skal passe både arbejde og hjem, altså har en yderligere dimension: Det liv er også virkeligheden for mange mænd. Samlet set ovenikøbet altså lidt mere end for kvinderne, fordi mændene nu har overtaget godt 40 procent af det huslige arbejde uden nødvendigvis at arbejde meget mindre på jobbet.

Den myte, disse tal går op imod, er virkelig stærk. Her er det en anden artikel i Information, hvor forestillingen bæres til torvs, oven i købet igen med afsæt i blandt andet data fra Rockwool Fonden; kvinder knækker under den belastende virkelighed, deres indtog på arbejdsmarkedet har skabt.

”Også hos Dansk Psykologforening genkender man tendensen til, at kvinderne står med en større del af det økonomiske ansvar, uden at det påvirker arbejdsfordelingen.

»Der er generelt en overvægt af kvinder, der opsøger psykologer, og for mange handler det om balancen mellem arbejde og privatlivet, som ofte trykker kvinderne mere end mændene. For samtidig med at de får mere og mere travlt både i forsørgerrollen og i karrieren, er det oftest stadig kvinderne, der tager sig af en stor del af det hjemlige,« forklarer Mette Holsøe, kommunikationschef for Dansk Psykologforening, der repræsenterer psykologer i både det offentlige og det private.”

Og her er det Alt for Damerne, som bekræfter myten om det moderne livs kamp mellem arbejds- og familieliv som særligt hårdt for kvinderne:

Det gamle mønster hænger stadig ved: Når børnene kommer, får kvinderne dobbeltarbejde. Danske kvinder er under massivt pres. Der er mange krav – både ude og hjemme. Dobbeltarbejde, kalder (konsulent) Charlotte Kirkegaard det, når hun skal beskrive, hvordan de danske kvinder tackler både familie og job.”

Og endelig er der et eksempel fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, som opfordrer til at sætte ind med særlige løsninger, blandt andet fordi kvinderne arbejder dobbelt:

kvinder og mænd varetager forskellige ansvarsområder i hjemmet. Kvinder i arbejde kan have to job, et på arbejde og et i hjemmet. Det er derfor vigtigt at anerkende disse forskelle og indtage en ”kønsfølsom” holdning til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.”

Er dette andet end en diskussion om tal? Betyder det noget?

Ja, det betyder noget.

Det betyder noget, fordi en ikke ringe del af ligestillingsdiskussionen stadig baserer sig på årtier gamle forestillinger om forholdet mellem kønnene. På vedtagne sandheder om kønsroller, som givetvis i mange yngre familier mest opleves som besynderlige perceptioner med rod i en længst svunden virkelighed, hvor mor herskede derhjemme og far sled derude. Fordi en ikke ubetydelig del af den feministiske politiske dagsorden i 2013 endnu bygger på den opfattelse, at kvindernes frigørelse for 40-50 år siden reelt snarere end frihed endte med at skabe et nyt fængsel for nutidens kvinder, som må klare det hele begge steder, mens de….venter på far.

Realiteten er, når man studerer tallene, at mændene altså arbejder mest, selv om flere kvinder føler sig stressede. Mændene arbejder stadig mere ude end kvinderne, stadig mindre hjemme end kvinderne, men trods alt står de for 41 procent af arbejdet i huset. Og hvad angår ”omsorg” står mændene nu for 45 procent af arbejdet derhjemme.

Tænker man lidt over disse konklusioner, ender eksempelvis diskussionen om fordelingen af barselsorloven med at ændre lidt karakter, uanset om man er for eller imod øremærket barsel til mænd. Snarere end at være en barrierebryder for den længe ventede ligestilling mellem mænd og kvinder bliver den til en slags sidste undtagelse i en historisk bevægelse mod ligestilling, der er endt med at berøve feminismen det, der ellers gennem alle årene har været et af dens bedste kort: At kvinder gennemgående er ofre.

Således kan man konstatere, at når det i den kronik fra Information, som denne blog indledte med at citere, til sidst konstateres følgende, så klinger det smukt og klassisk feministisk:

”Ser vi på diskussionen i et større perspektiv, var kvindeoprøret et spørgsmål om at tilføre kvinderne muligheder for at blive en del af det offentlige samfundsliv gennem uddannelse, arbejde og pasningsmuligheder af børnene. Det er i høj grad lykkes.

Men forudsætningen var, at mænd også skulle ændre på nogle parametre i deres prioriteringer og værdier. Det skete ikke i ret høj grad. Mændene spiller for lidt på den hjemlige bane.”

Det er ord, som givet spiller på alle de rigtige strenge, når man skal tegne billedet af de tyngede kvinder og de ansvarsforladte mænd og nå frem til de skridt, der må tages for at rette op på misèren.

Den eneste lille hage ved det hele er, at det er løgn.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

FØLG MIG PÅ TWITTER

113 kommentarer RSS

 1. Af Rolf Rasmussen

  -

  Det skal nok passe

  I er fx også mere kriminelle. I voldtager, myrder, slås og røver mere end kvinder (96% af de indsatte i fængslerne er mænd).

  De fleste paragraffer i straffeloven er også formuleret af mænd.

  http://www.rolf-r.dk/artikels/straflov.htm

 2. Af Henrik Knage

  -

  Spændende indlæg Venter på Far.

  Hjemme hos os var vi fem drenge, hvor mor gik hjemme, og far gik på arbejde. Mor elskede at dase i solen, og far elskede at tage os med ned til havnen i Aarhus i weekenden for at fiske.

  Mor kunne ikke lide at lave mad – men det kunne far – og han lærte os alle sammen det. Mor kunne ikke lide hvis vi havde nogle problemer – men det kunne far heller ikke, men han var altid frisk på at tale om det – og gerne hele natten om nødvendigt, i modsætning til mor, som blot fik hovedpine – og spurgte til om jeg var ude på at slå hende ihjel.

  Hun skulle også have tapetseret stuen en gang i kvartalet – det gjorde han også.

  Venter på Far – det er nostalgi så det klodser.

  Jeg ventede specielt på far om torsdagen, fordi der havde han altid ”børneposer” med hjem – små papirposer med slik i.

  Det har ikke noget med kvinder at gøre, men min første skoledag skulle jeg klare selv – med det resultat, at jeg aldrig blev råbt op ved navn – og efter langt tid fandt ud af det var det forkerte sted jeg var havnet.

  Mor har et sygeligt kompleks med at hun altid har ønsket sig en datter, så derfor har jeg – uden videre held – af og til prøvet at være lidt ”piget” – for ligesom at fagne dem begge.

  Da far skulle dø – her i 2002 – bad han om at blive skilt, han måtte nemlig ikke komme hjem for at dø – da han – ifølge hende – var en belastning – på trods af han både har handlet og lavet mad til hende hele livet – indtil han blev syg.

  Han elskede hans drenge – det gør hun også – men hun ville hellere have haft en datter.

  Det har intet med kvinder at gøre – det har noget med min mor at gøre – jeg har nemlig både levet sammen med – og set en mor der kunne elske både sine sønner, og sin datter.

  I dette tilfælde har det bare haft den uheldige konsekvens at hendes sønner hader hende.

  Hun har selvfølgelig nogle kvaliteter – men man skal trække dem ud af hende – modsat far – der røg de bare ud af ærmet.

  Det handler ikke om tid – det handler om nærvær – når man er der.

  Efter nogle år har jeg dog tilgivet hende – næsten – men nu håber jeg så, at far venter på mig.

 3. Af Jakse Jensen

  -

  @Ann Bille
  Jeg ved ikke hvor du vil hen med at mænd kommer mere i fængsel, det er jo helt ude af kontekst i forhold til diskussionen her. Men det bekræfter mig bare i at det her gælder om at få mænd ned med bakken, uanset argumenter og emne.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, Billen foragter mænd og har fået et speciale ud af at rakke ned på dem. Det skyldes vel ulykkelig og uigengældt kærlighed. Eller lesbiske tendenser eller ophold i en rabiat kvindegruppe i alt for lang tid.

  Hun aner jo heller ikke hvad hun taler om. For hende er staten noget klogt og godt, selvom staten efterhånden er præget af et meget voldsomt intellektuelt og moralsk forfald, der gør den uegnet til at vejlede og opdrage borgerne.

  Er der nogen form for overgreb som staten viger tilbage for? Tages der store hensyn til hvad der er det danske folks interesser, rettigheder og fremtidsmuligheder, eller er statsmagten/partierne blevet en magt der undergraver al velfærd og sikkerhed?

  Og når billen teoretiserer om familie- og skilsmissepolitiken er det det samme. Vrøvl og sludder og billesnak fra A til Z.

 5. Af Kim Olsen

  -

  Det kunne da være interessant med en lille uvidenskabelig undersøgelse herinde: Hvem sørger for vasketøjet derhjemme?

  Jeg aner faktisk ikke hvem der gør det i mit hjem… Det kan være min hustru, men det kan også godt være au-pair pigen.

  Ved ikke hvordan det foregår andre steder…

 6. Af Rolf Rasmussen

  -

  Man ligger, som man reder.

  Med andre ord, mor udarbejder to-do-listen og far krydser af når han har udført opgaverne i eget tempo

  Det modsatte ville være mandsdominerende, patriarkalsk og kvindeundertrykkende.

  http://www.youtube.com/watch?v=yD-ffhvefsw

 7. Af Jørgen F.

  -

  Mænd sidder i overtal i fængsel alene fordi prostitution ( i enhver afskygning ) er lovligt.

  Penge – mink og lyshårede piger.

  Hvis du ingen penge har, må du skaffe dem – nogle knalder ruder – andre knalder spars knægt….

 8. Af Jakse Jensen

  -

  @Kim Olsen
  Haha, dagens griner 🙂

  @Rolf Rasmussen
  Ja, det viser bare hvor skævt det er blevet i danmark, når Ann Bille ikke selv kan se det forkerte i det. Det er almindeligt for 40+ generationen af kvinder at trække al initiativ og virkelyst ud af deres mænd, hvor efter man kan brokke sig over deres passivitet.

 9. Af Nanna G

  -

  Karin:

  “Jeg blev gift i 1957 fik 2 børn i 1958 + 1959, havde ½dags arbejde mens børnene var små, da min mand rejste meget på grund af sit arbejde, var væk nogle gange 260 dage om året, skulle opdrage 2 børn næsten alene, men hør engang dette gav selvtillid, ingen skulle fortælle min hvad jeg skulle og hvornår.”

  Ja, kvinder havde nok mere frihed og selvbestemmelsesret i hjemmet i 50-erne og i 60-erne end kvinder har i dag, hvor alt skal forhandles med manden.

  Mvh
  Nanna
  tidogtendens.dk

 10. Af Mads Timo

  -

  Preben. Så fortæl mig hvad det er for et samfund du ønsker? Og kan du eventuelt henvise til et af dine indlæg for du ikke rakker ned på folk af en anden overbevisning end din?
  Nu er det nu engang sådan, at jeg faktisk arbejder med nogle af de marginliserede mennesker der er i det her samfund. Jeg har også oplevet hvordan der findes sygehuse rundt omkring i landet, hvor tingene ikke fungere. Men jeg er også oplyst nok til at vide at det hverken er kommunister, feminister, radikale eller andre af dine fjenders skyld. At du åbenbart har en fuldstændig sort/hvidt syn på verden, er helt i orden, men når du ikke kan andet end at kalde folk øgenavne så er det sgu svært at tage dig seriøst!

  Hvad vil du gøre ved alle de problemer du oplever i samfundet? Blogge dig ud af det? Sende dem du ikke kan lide til Afrika?

 11. Af Gert Vinther

  -

  Ann, det er som vanligt: Mænd der mener noget andet end dig er vrøvlehoveder, tudepetere etc.. Og INGEN argumenter er gyldige, hvis de går i en anden retning. Og vis der skal mere kul på grillen: Din statistik på hvor mange % mænd der sidder i spjældet, bl.a. på grund af vold (fysisk, forstås). Der er også mænd, der får bank af konen i fysisk forstand; det er bare for pinligt at tale om. Men det er jo sikkert ligegyldigt, for di det bare er mere mandeklynk, ikke? Hvad med psykisk vold, der typisk går den anden vej. Er det OK, eller er det også ligegyldigt? (Tudekiks igen, igen…)Og m.h.t. ting der skal gøre uden for huset. Måske bor du i lejlighed; men en græsplæne er også en ugentlig opgave – tro mig.

  Jakse; mange gode pointer!

  Fru Karin Petersen: Lige på kornet. Respekt til dig!

 12. Af Jesper J Jensen

  -

  Kvinderne svigter børnene, da de jobber så meget at de kun har tid til deres børn i for få timer om dagen. Kvinder med børn burde kun jobbe på halv tid, det er tydeligt at kvinderne ikke magter alle de krav der stilles til dem og det koster i den sidste ende samfundet dyrt!.

 13. Af M Kristensen

  -

  Tak fordi jeg endnu engang får lov til at påpege, at KVINFO FÅR 30 MILLIONER OM ÅRET!!!
  I årevis har jeg efterlyst, hvad vi som samfundsborgere evt. får for alle disse mange penge.
  Da ingen endnu har haft lyst til at svare mig (slet ikke Kvinfo selv) holder jeg til stadighed fast i, at fra dette sammenrend af tydeligvis frustrerede madammer fra Arilds tid, får vi siger og skriver INGENTING.
  Jeg har ind imellem kaldt til oprør mod dette svineri og sløsen med statens penge, men hidtil forgæves.
  Selv Anne Sophia Hermansen, som gav udtryk for at hun var på linje med mig, var ikke frisk nok, da det kom til stykket.
  Det er en SKANDALE, at Kvinfo stadig findes, så jeg gentager: Er der ikke nogen, der vil være med til at lave en folkebevægelse mod Kvinfo?
  30 millioner er selvfølgelig ikke alverden i den store sammenhæng, men det er trods alt for meget at smide efter nogle fossiler, der blev født under mørklægningen.

  Kære Jakse Jensen: Brug ikke dit unge liv på Ann Bille og hendes ligesindede. De er totalt forblændede og flytter sig aldrig en tomme.
  Spild af tid, spild af energi.

  Al min respekt og mange skulderklap til dig herfra.

 14. Af Lars Mortensen

  -

  Kære politikere.

  Nu må det være Nordvestsjællands tur til at få en stor offentlig / statslig / privat arbejdsplads
  samt bevare og udbygge dem der allerede eksisterer, ikke mindst inden for psykiatrien, sundhed og ældrepleje, hvor vi har gode kompetencer og vil levere den højeste service inden for disse områder.

  En fast forbindelse mellem Rørvig og Hundested enten bro eller tunnel vil binde
  Hovedstaden, Nord/Nordvestsjælland og Århusområdet tæt sammen med et stort vækst potentiale til følge.

  Vi ligger midt i landet og er knudepunkt mellem hovedstaden og Århusområdet.
  Vi har Danmarks største sommerhusområde med Rørvig og Nykøbing i centrum.
  Vi har en masse kompetente, dygtige og flittige mennesker i aldre, der elsker området
  og dagligt arbejder for udvikling og fremskridt.

  Nordvestsjælland er et pragtfuldt sted at bo og holde ferie i sommerhuset, der mangler blot nogle flere arbejdspladser, så er det ideelt for veluddannede børnefamilier og ældre at bo samt en central placering midt i landet for erhvervsvirksomheder.

  MVH
  Lars Mortensen
  Nordvestsjælland.

 15. Af Ole Skovgaard

  -

  TJ alias Mr. Tom Jensen har altså ret et stykke hen ad vejen. De fleste kvinder er altså ansat i jobs, hvo man nemmere kan rive en dag ud af kalenderen sådan er det bare. At de så alligevel altid får det sidste ord og bestemmer mest (Især de kønneste af dem) og der er mange mænd der på konto ender som Tøffel Cirkus artister er vel osse et faktum. Korrekt me if i am wrong.

  “Marriage is a wonderful institution…but who wants to live in an institution?”
  ? Groucho Marx

  Tyvstjålet fra Søren Sørensens input på Lilleørs blog undskyld Søren.

 16. Af Henrik Knage

  -

  Nu kan I få sådan én på Skurvognen drenge.
  Kvinder er ikke søde.

  Drenge er søde – hvis de har gået i flinkeskole.
  Kvinder alt mulig andet – de er bedårende, tiltrækkende, interessante, uforudsigeligelige og sexede, og utro.

  Take That Drenge

  Alt det andet er blot glimmer – for at narre fjenden.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Gab – nu igen, igen og igen: den med hvem der vrider karkluden mest!

  Og – jeg kan se, at Kim Olsen spørger, hvem der tager vasketøjet.

  Hos mig var det enten på skift, eller vi vaskede hver sit.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  OG – så for 117 gang, så skal kvindernes barselsorlov ikke deles – kvinde og mand skal have hver sin, og i forlængelse af hinanden, og til far, når barnet er modent nok til at slippe mor naturligt!

  Det er og giver den egentlige ligestilling og barnet risikerer ikke med al denne tvangs-øremærkning, at miste omsorg fra en forælder, her moren, hvis faren ikke ønsker orlov.

  Hvor svært kan det være- åbenbart meget, meget svært at forholde sig til: BARNETS TARV – rytme og behov!!

 19. Af r. vangkilde

  -

  Barsel som a,la DDR når staten bestemmer! dengang
  havde mødre fem års barsel,og tvangsbeskæftigelse
  til far. – vores velfærd ligner kommunisme.

 20. Af Kim Olsen

  -

  Birgit Hviid Lajer,

  Ja, sådan kan man da også løse problemet hvis man ikke har råd til en au-pair eller til at sende vasketøjet ud i byen.

  Jeg synes bare, at livet er for kort til ligegyldige diskussioner om trivialiteter som tøjvask.

 21. Af Majbritt Nielsen

  -

  Mogens Rasmussen
  Man skulle tro at det kræver en eller speciel evne til at tage opvasken eller vaske gulvet, sætte vaskemaskinen igang. Mon så mænd der lever alene lever i en svindesti, møgbeskidt tøj? Men bilen har det rette dæktryk og græsset er slået i den helt korrekte højde? LOL

  Løsningen for kvinder, er ganske enkelt lad være med at blive gift og eller få børn. Så er den ged barberet.

 22. Af Henrik Knage

  -

  Majbritt Nielsen

  Det kræver kun én bestemt evne til at tage opvasken en hel uge i træk – og det er evnen til at høre Hey Joe med Jimmy Hendrix – over Radio Luxemborg – på langbølge.
  Siden har jeg forstået at suset mellem musikken – og suset skyldes radiobølger fra Big Bam – altså lys der ikke er her mere – men er her alligevel – alias radiobølger.
  Tror godt jeg kunne tåle en hel måneds opvask – blot for at høre suset.

 23. Af Ida Andreasen

  -

  Kan det være at mændene blot opfatter det som om de arbejder mere end kvinderne? Såvidt jeg er informeret, er de undersøgelser Tom Jensen henfører til, foretaget via spørgeskemaer, hvor man bedes angive sit skøn for, hvor mange timer per dag man benytter på husarbejde etc. Tallene kan dermed ikke siges at være en reel opgørelse af, hvor meget tid hver især arbejder.
  Og lad os så i øvrigt få den delte barsel! 🙂

 24. Af j nielsen

  -

  “Hvem sørger for vasketøjet derhjemme?”

  Her vasker det sig selv. Går jeg ud fra.

 25. Af P Rasmussen

  -

  🙂
  Min ex. kunne altid huske hvorfor hun havde støvsuget, lavet mad, ryddet op osv. Jeg gjorde det blot uden at tænke nærmere over det.

  Så hun kunne imellem skældt ud, så røg der altid en salve afsted om at hun havde gjort did og dad, den og den dag. Jeg havde sku ikke noget modsvar, vidste blot at jeg havde gjort min del.

  Nu har hun så en ny mand, der må knokle for at gøre hende glad. Stakkels ham…må håbe han bliver klogere.

  Der er nok en årsag til at mange kvinder over 40 ikke kan finde en mand…de jævnaldrene mænd har regner jer ud.

 26. Af Majbritt Nielsen

  -

  Jamen tak for svarene fra De Herrer.

  Jeg frygtede lige at mænd uden en bedre halvdel eller meget doven bedre halvdel. Levede i konstant svinderri.

  Da en af de lammeste argumenter for at det ene køn står for dit og det andet for dat.
  Var EVNER, dohhh det tager ski ikke mange grå celler at lave de opgaver.
  Så nu er jeg lettet. 😉 😉 😉

 27. Af René Arestrup

  -

  Dødsyg diskussion om millimeter-retfærdighed. Mænd og kvinder er forskellige – psykologisk, socialt og på alle mulige andre områder. Lær at leve med det. Eller lad være. Alt andet er ydmygende.

 28. Af Rolf Rasmussen

  -

  Småt brændbart

  Jamen tak for svarene fra De Herrer.
  Jeg frygtede lige at mænd uden en bedre halvdel eller meget doven bedre halvdel. Levede i konstant svinderri.

  Du havde måske tænkt dig at give en hånd med ?

  http://www.rolf-r.dk/artikels/skoertesnyd.htm

 29. Af Torben Knudsen

  -

  Man bruger de statistikker, der passer til at underbygge den ideologi man går ind for.
  Familiens vilkår efter 50erne, da børnenes frirum blev afskaffet og mor gik på fuld arbejdstids er uværdige, for mor, far og børn.
  En forældre på skift hjemme fra børnene er fra 0 til 14 skulle give en ny dynamik til familien og samfundet og til det enkelte barn

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kim Olsen – 15. feb. – 19:42

  Jamen, der var slet ingen diskussioner om noget så almindeligt som at sørge for en husholdning. Så – personligt har jeg aldrig haft lige det inde på livet. Det kunne tværtom blive for meget, så man ku’ tro, at det var ens mor, stod i døren!

  Og – så du’r festen jo ikke rigtig, hvis manden skal være fruens hushælp og tiltales sådan.

  Det er vel egtl spild af tid at diskutere disse forskelle på m/k. De ændrer sig åbenbart ikke af den grund. Der er positivt og negativ at sige om begge køn, så det kan jo ikke udredes på en blog for nogen – men tilhører privatlivets individuelle skærmydsler.

  Men – naturligvis må enhver voksen hjælpe til i en husholdning, eller hvordan man aftaler el fordeler sig med disse tjanser, der jo skal laves. Og – tit så handler det om andet og dybereliggende konflikter, hvis man ‘lige pludselig’ opdager, at karkluden den svinger man selv x-antal gange mere end modparten, hvor det så NU er et problem – og da så burde have været det og dermed til en løsning langt tidl i et par-forløb.

  Nå – god weekend. BHL

 31. Af Peer Jakobsen

  -

  Hvorfor er der så mange i Danmark der synes det er fantastisk at staten blander sig i hvordan vi lever vores liv?

  Det er 100% op til en familie at bestemme hvordan de vil fordele deres barsel. Vi betaler meget i skat, får allernådigst lidt tilbage i barsels penge og så synes danskerne det er fantastisk at de penge også skal bruges til at styre vores liv.

  Tag ansvar for jeres eget liv og lad være med at blande jer i hvordan andre lever deres liv.

 32. Af Belinda Ahrenkilde

  -

  Hvor bliver man dog trist af al den her mudderkastning kønnene imellem. Vælger man at bo sammen og sætte børn i verden er der selvsagt nogle praktiske opgaver, der skal løses, som de allerfleste finder ud af at fordele i fred og fordragelig uden smålig skelen til procenter. Hvorfor skal vi dagens Danmark lovgive os ud af alting – er vi virkelig blevet så indskrænkede og underkuede, at vi skal have politikernes hjælp til det mest basale. Er vi efterhånden bare en flok pattebørn, der sutter på velfærdsstaten og ikke kan tænke en selvstændig tanke. Ja man forstår søreme godt med de indstillinger, der rulles op af og til at halvdelen af indgåede ægteskaber opløses. Lad dog mennesker finde ud af tingene selv.

 33. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Mads Timo…….

  Du er ganske tydeligt en af de radigale, og du vrøvler løs om ting du ikke forstår og ikke ønsker at forstå.

  Du kommenterer på indlæg du aldrig har læst, og du forvrænger dem du har læst, og pådutter mig holdninger, ønsker og hensigter jeg aldrig har haft.

  Du kalder dig selv oplyst, men har stadig ikke opdaget at det her samfund er blevet til et sygt, skørt og afsporet foretagende, et undertrykkende og udplyndrende samfund med menneskefjendske tilstande mange steder.

  Og de utallige forringelser, ulykker, tragedier, trusler og forbrydelser der findes i de rødradigales kølvand, synes du at det er forkert at skrive om. For du foretrækker at det skal ignoreres og forties. Det er jo derfor du har travlt med at nedgøre min/vores debat-deltagelse. Ikkesandt?

 34. Af Jens From

  -

  …og samtidig har job nummer to derhjemme.

  Kvinderne har ikke flere JOB end mænd. Pointen er, at alt det, som mænd gør for få pengesager, bilting, have, vandrør, TV, gulvbrædder, isolering, muldvarpe, hække, skraldestativer, indkørsler, vinduer, maling, osv osv til at hænge sammen ikke tæller som ‘job’, for det er jo bare sådan noget mænd gør. Men det som kvinder HAR LYST til – fordi de gerne vil HAVE KONTROL, det tæller som ‘job.

 35. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Belinda Ahrenkilde……..

  Det er nok snarere “velfærdsstaten” der sutter på borgerne.

  For staten er jo i fuld gang med at forvandle sig til et DDR-agtigt monstrum som udnytter, udplyndrer, undertrykker og svigter befolkningen på flere og flere måder. Vi danskere er gjort til 3. klasses borgere i vores eget land. Middelstanden skrumper og konkurser, tvangsauktioner, skilsmisser, butiks- og skolelukninger osv. hærger i hele landet. Behandlingen af syge danskere er i tusindvis af tilfælde under al kritik, DR støttes med tvangslicens og har fået lov til at udvikle sig til en utroværdig rødradikal propagandastation, på Borgen er flertallet ligeglade med demokratiet, lønmodtagerne og de selvstændige osv………. velfærden forringes med få dages mellemrum, skatteplyndringen er gået helt over gevind, behandlingen af de arbejdsløse, hjemløse og såkaldt svage er ofte kold, brutal og uretfærdig……… og kriminaliteten er blevet mangedoblet uden at det har interesseret regeringerne at gøre noget effektivt ved det.

  Og endelig er familiernes fællesskab og hjemmets fred blevet undergravet på hundredvis af måder.

  Vi lever ikke længere i et folkestyret land, men i en bananstat under et asocialt mafiøst demokratur. Og det ender i kaos og totalt skrækkelige tilstande om få år, hvis danskerne ikke snart vågner op.

 36. Af Rolf Rasmussen

  -

  Godt spørgsmål

  Det kunne da være interessant med en lille uvidenskabelig undersøgelse herinde: Hvem sørger for vasketøjet derhjemme?

  Men man skal jo tænke på, at både ophængning af vasketøj og fordeling af tøjet på de forskellige vaskeprogrammer i virkeligheden er en videnskab, som kun eksperter har indsigt i.
  Lægmænd og andre trussetyve har ikke den fornødne ekspertise.

  http://www.rolf-r.dk/artikels/850317_BLT_De_har_sejret_ad_helvede_til_2.jpg

 37. Af S. Aaby

  -

  F1 dine børn venter på dig.

 38. Af Bo Kristensen

  -

  ha ha….der er nogle piger der er trængt i debatten. Pludselig er undersøgelsen lavet på forkert grundlag :o) Sjovt så åbenlyst der skiltes med argumentations-panik 🙂

 39. Af Birgitte Dalum

  -

  Hold da op, hvor denne blogpost fik alle de sjove mænd frem med fantastiske og kun ganske lidt bitre kommentarer. Ja det er ikke nemt at få konkurrence – og kompetence – ind på eget område. Når det er sagt, synes jeg at indlægget er skrevet tendensiøst og manipulerende. For eksempel citeres diverse artikler og undersøgelser af anden observans konsekvent med betegnelsen “myte”. Og med dén på er det jo klart at undersøgelsen tolkes så sjovt – omend der ikke er noget at le ad.

 40. Af Bo Kristensen

  -

  Morsomt Birgitte Dalum….du kan tilsyneladende godt se det morsomme i at en undersøgelse der er lavet på nøjagtig samme måde som alle andre undersøgelser, pludselig ikke gælder for kvinder, fordi den viser tal de helst ikke vil se. :o)

  Kvinder gentager igen og igen at de arbejder hårdt til de selv tror på det. De gentager igen og igen at de kan multitaske til de selv tror på det. De gentager igen og igen etc…….

  Og på trods af at mænd ved det forholder sig modsat forholder de sig roligt :o)

  Tilgengæld ligger de så også øre til at kvinder beskylder dem for at blære sig med hvad de kan :o))))))

 41. Af Karin Bennedsen

  -

  Det kan da ikke undre det mindste, at skilsmisseprocenten stiger og stiger samtidig med at singlelivet og barnløsheden i højere og højere grad bliver foretrukket af mange kvinder, når man læser de kvindehadske kommentarere fra mændene, både her på Tom Jensens blog og de fleste andre steder, hvor kvinder og kønsroller er til debat.

  Sjældent har man ‘mødt’ så mange ucharmerende mænd som på internettet!

 42. Af Bo Kristensen

  -

  Karin Bennedsen

  Er det ucharmerende at tage til genmæle og hævde at det ikke passer når kvinder påstår de arbejder mere end mænd med deraf følgende stress og sygdom?

  Det er faktisk yderst sjældent at kønrolle debatten startes af indlæg fra mænd. Men ville da være syrligt at mene mænd ikke skal kunne tage til genmæle. Mener du selv det er en charmerende holdning?

  Kan forstå hvis det gør ondt på kvinder at det nu endeligt er undersøgt og konstateret at mænd sammenlagt arbejder mere end kvinder, men derfra og så til at kalde det ucharmerende at mænd kommenterer dette….tja…. :o)

 43. Af Rolf Rasmussen

  -

  Sådan er det jo

  Sjældent har man ‘mødt’ så mange ucharmerende mænd som på internettet!

  Det er jo derfor, de undertrykte sexobjekter holder sig til de flinke fyre i Danmarks Radio.

  http://www.rolf-r.dk/artikels/ddrsjov.htm

 44. Af sus jan

  -

  mænd er større og stærkere end kvinder, derfor er det vel meget naturligt at de kan holde til at arbejde mest.

 45. Af Rolf Rasmussen

  -

  derfor er det vel meget naturligt at de kan holde til at arbejde mest.

  Det er jo nok også derfor, de venter på far.

  http://www.rolf-r.dk/artikels/venterpoet.htm

 46. Af Camilla Pilegaard

  -

  Som flere har pointeret, så står det slemt til med tonen herinde.

  Jeg undrer mig over, at mændene beskylder kvinderne for at være mere eller mindre “sure kællinger” “skide feminister” og det der er værre. Hvorfor er en feminist altid en sur kvinde?
  – det afhænger muligvis af, hvad man mener en feminist er. Sidst jeg var hjemme hos mine forældre, kaldte min far mig for “mandschauvinist” – du ved.. sådan en, som vil have at mændene har det meget værre end kvinderne! (han mente givetvis feminist) – og det eneste han havde ret i, er, at jeg ser mig selv som feminist.

  Jeg kan godt blive lidt ked af det, når jeg læser hvor grimt der bliver talt om kvinder – dog ingen tvivl om, at kvinderne også giver ‘af samme skuffe’, men når det handler om debat og konstruktiv kritik, giver det ikke mening, at man bruger et halvt indlæg på at svine den modsatte part til (kvinde eller mand).

  Fra min optik burde alle gå ind for ligestilling – om de så vil kalde sig feminister, det må være deres sag.

  Når man vælger at se ligestilling som en kamp mellem kvinder og mænd er den kamp allerede tabt. Ligestilling er ikke en kamp kun ført af kvinder eller kun for kvinder. Ligestilling er for mig noget der burde være naturligt og at fortrække. Ligestilling giver lige muligheder og rettigheder -> det kastrerer ikke mænd og det giver ikke kvinder ret til at slå benene op og befale manden at tage opvasken. Det udvisker ikke forskelle – men udviser hensyn. Ligestilling er en ‘kamp’ som kvinder og mænd skal kæmpe sammen om.

  Jeg synes, at Mogens Rasmussen formår at sige det rigtig fint – om ligestilling i hjemmet “At tro på at to personer har samme lyster og muligheder for den enkelte opgave er helt håbløs. Der er sådan set kun een løsning find den rette person at leve sammen med og glem alt om såkaldt ligestilling om opgaverne men udvis den i forhold til at leve sammen.”

  Derudover synes jeg, at man burde se nærmere på de sociokulturelle forhold som er med til at forme vores forventninger til drenge og piger, kvinder og mænd – for de fungerer som en usynlig spændetrøje, som kun kan ændres ved løbende debat.

 47. Af Rolf Rasmussen

  -

  “Ligestilling er ikke en kamp kun ført af kvinder eller kun for kvinder.”

  Korrekt.
  Eksempelvis kan nævnes, at ligestillingsministeren fiser rundt i Istedgade og siger ligesom en feminist.

  http://www.b.dk/nationalt/manu-sareen-danske-maend-lukker-oejnene-for-kvindehandel

 48. Af Bo Kristensen

  -

  Camilla Pilegaard, jeg forstår dit indlæg i forhold til de svinende kommentarer. Men jeg mener samtidig det er en forudseelig følge af den feministiske tilsvining af mænd. Du mener ikke der er nogen kamp mellem kvinder og mænd. På sin vis er jeg enig. Størstedelen af mænd har ihvertfald ikke kæmpet imod og har helst set kvinder med samme rettigheder som mænd. Ikke desto mindre har feminister travlt med at udråbe sig selv som vindere der har sejret over mændene. Har mændene så tabt på trods af de hjalp kvinderne på vej?

  Kvinder har travlt med at hjernevaske de nye generationer med ord som tabermænd, og kastrerede pudler osv. samtidig med de ikke tøver med at udstille en mand som ucharmerende og kvindehadsk hvis han tillader sig at tale om taberkvinder.

  Nu er vi nået til et punkt hvor det ikke mere handler om rimelig ligestilling, men om at feminister vil ha hævn og paybacktime. Derfor er det naturligt at mænd begynder at sige fra. At der så er mænd der hårdere i munden end andre, er uheldigt ligesom med kvinder.

  At det rent faktisk viser sig at mænd arbejder sammenlagt mere end kvinder kommer ikke bag på mig. Det har hele tiden været min overbevisning, men jeg kan godt forstå de feminister der har gentaget løgnen om det modsatte, (til de selv troede på det) skal bruge lidt tid på at vænne sig til tanken.

 49. Af Erik Larsen

  -

  Denne her debat er ganske enkel utrolig morsom!
  Undertegnede blev gift sidst i 60,erne og var OK, ret så “mandschauvinistisk”, ville nogle måske mene. Men det var ubevidst og ikke “politisk”.
  Min kone gik hjemme og passede børn et par år.
  Jeg var særdeles aktiv sportsmand og var meget på rejser med min sportsklub (på højt niveau). Jeg havde en del “skyldfølelse” på at jeg da vi fik børn i 70,erne – at jeg ikke altid var hjemme. Således at min kone , da hun igen kom i job, både passede børn m.m. , når jeg var væk.
  Samtidig havde jeg et job, der gjorde at jeg rejste meget både i Danmark og Europa og det gjorde selvfølgelig at min kære kone havde HELE ansvaret for vores børn, mens jeg var væk.
  Vi var så heldige, at hendes job/arbejde lå i vores hjem/erhvervslejlighed, så hun havde børnene “bagved”, mens hun arbejdede.
  Men den store, store skilsmisseprocent og det at mange slet ikke bliver gift, men går fra hinanden inden (men med flere børn) er til at græde over og meget, meget trist.
  Min livserfaring er desværre, at p.g.a. at samfundet er blevet – synes jeg – “ekstremt” – sker disse skrækkelige ting. Samtidig kunne man skrive i timevis om hvor skidt alt er gået med hensyn til sygehuse , behandlinger af ældre, svagelige, handicappede osv. Men partier eller personer der i folktinget tager sig af DET er forsvindende få – og jeg får da selvfølgelig “rascistkortet”, når jeg siger at Thulesen-Dahl er vel den eneste politiker idag JEG kan stole på.

 50. Af Rolf Rasmussen

  -

  Denne her debat er ganske enkel utrolig morsom!

  Den var ikke mindre utrolig morsom i 70’erne.

  http://www.rolf-r.dk/artikels/hvofnora.htm

Kommentarer er lukket.