Stenalderen & Luksusfælden

Af Tom Jensen 26

Så var den der igen. Hvis regeringen gennemfører en SU-reform, der eventuelt begrænser perioden, hvor man har ret til SU, så vil det være det samme som at “bombe den sociale mobilitet tilbage til stenalderen”. Ordene kom fra Jakob Ruggaard, nyvalgt formand for Danske Studerendes Fællesråd, i et interview i Politiken. Men han er jo ikke alene.

Uafladeligt bombes velfærdssamfundet tilbage til stenalderen. Det er det blevet gennem alle årene ved hver eneste budgetforhandling i hver eneste kommune, under hver finanslovsforhandling, ved hver krisepakke og opstramning, ved hver eneste gennemførte samfundsreform, om den så har handlet om dagpenge, folkeskoler eller efterløn. Som her og her og her.

Og her.

Hver gang er vort velfærdssamfund og alt, hvad det indebærer, blevet bombet tilbage til stenalderen. Skærer man lidt i SUen, er det således den sociale mobilitet, der ryger, må man forstå. Hvilket på den ene side kan undre, eftersom det fra visse politikere og tænketanke ofte har været fremført, at den stenalder findes allerede. At det danske samfund i forvejen er dårligt til at bryde den negative sociale arv. At børn af mennesker med sociale problemer selv får problemer. Indvandrerdrengene, eksempelvis, som for manges vedkommende ikke lærer at læse ordentligt i Folkeskolen  .

Alligevel er det altså muligt med en enkelt SU-reform at “bombe den sociale mobilitet tilbage til stenalderen”. Ligesom alle de andre gange gennem årene, når nogen har dristet sig til at udfordre gængse dogmer i velfærdssamfundet. Hvor pudsigt egentlig at tænke på, at mens denne uting er passeret, har velfærden blot vokset sig større, federe og mere altomfattende for hvert evig eneste år, der er gået.

Man kan ende med at blive helt rundforvirret. Den ene dag klages der over, at ingenting i dette system fungerer efter hensigten. Hvorefter man næste dag, når nogen foreslår en ændring i det system, der jo åbenbart ikke fungerer, straks fremmaner frygten for, at det gode samfund vi har vil blive slået til pindebrænde. Bombet tilbage til den “stenalder”, der grundlæggende synes at rime så dårligt på en offentlig sektor, som aldrig i historien i noget land nogen steder har været så stormægtig.

Så mens der ikke siden 70erne er gået en måned, uden at der har skullet spares på velfærden, så er den alligevel samtidig svulmet gradvist op, så det offentlige forbrug i 2010 nåede 30 procent af BNP.

Først da begyndte det offentlige forbrug at falde. Men til et niveau, som stadig er langt højere end for ti år siden. Og en betragtelig del højere end i stenalderen. I et samfund, der er historisk rigt og trygt, rigere og tryggere end for ti år siden. Og en betragtelig del rigere end i stenalderen.

Hvorfor da al den stenaldersnak? Måske analysen slet ikke er så kompliceret. Stenalderen er det bekvemme skræmmebillede for et folk, som reelt sidder fast i en luksusfælde. Som har vænnet sig til, at mere avlede mere. At man ikke længere behøvede kæmpe for tingene på samme måde, som man var nødt til engang. At skatten måske nok steg, men herregud, det gjorde indkomsterne også, og lidt til, og så kan man jo ikke rigtig mærke noget, som snobberne siger.

Stenalderen er derfor en besværgelse. Et kors og et fed hvidløg mod enhver ondskab derude. For vi er jo godt vant. Herunder vænnet til, at det går bedre og bedre år for år. Budget for budget. Generation for generation. Og vi kan ikke holde den tanke ud, at det muligvis kunne risikere at ændre sig, men krisetider fremmaner ubønhørligt tanken. Hvem af os kan i disse tider se sig fri fra en nagende tvivl om, hvorvidt vores børn bliver lige så godt stillet som vi selv er?

Truslerne har dog altid luret. Hvert år er amerikanere i en meningsmåling blevet spurgt, om de tror den næste generation bliver rigere end den nuværende. I den seneste måling troede kun 30 procent på, at næste generation ville blive rigere, dobbelt så mange sagde nej. Krisen har også her haft sin virkning, men kun en enkelt gang gennem alle årene har der været et optimistisk flertal. Til gengæld er realiteterne, selv i krisens USA, at 84 procent af alle amerikanere er rigere, end deres forældre var, da de var på samme alder.

Altså fremmanes stenalderen, mens vi støt bevæger os fremad mod nye højder. Mere velstand. Mere velfærd. Se dig omkring i dit eget hjem. Hvor meget krise der end er, havde dine forældre de samme materielle goder i sin tid? Nej, vel… Tænk på de goder, den fælles velfærd tilbyder dig, fra børnepasning til ældreomsorg. Var der, trods krisen og nedskæringerne, de samme tilbud for 30-40 år siden? Nej, vel…

Kun hvis man har, kan man frygte at miste. Men har man alt i ubegrænsede mængder, kan man også miste fornemmelsen for, hvor tingene kommer fra. Hvor værdierne skabes. Hvordan den rigdom, man nyder godt af, er blevet til. Så slår det hårdt den dag, det står klart, at det ikke nødvendigvis i al evighed kan vare ved.

Da sidder man i sin luksusfælde og frygter stenalderen.

Måske er det der, vi er.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

FØLG MIG PÅ TWITTER

26 kommentarer RSS

 1. Af T Hansen

  -

  Det er NEMT at kommentere denne blog:

  Der er ingen fremtid i Danmark !

 2. Af Ole Skovgaard

  -

  Egentlig syntes jeg ikke, at stenalderen er noget at frygte her kunne en mand nå langt med sine kræfter og sit sværd.

  Idag bliver V(G)ældfærden bombet tilbage til stenalderen dagligt, ja man har jo nærmest indtryk at det er “Tæppebombning” vi taler om. Husk det goe gamle ordsprog, “Det er samfundets skyld” når argumenterne slipper op. http://www.youtube.com/watch?v=pKzINiQq_6A

 3. Af jørgen f.

  -

  Der blev ansat en husholderske i 70’erne til at varetage madlavningen i hjemmet.

  Hun fik 25 % af indkomsten til maden – fordi det var den andel indkomsten, der gik til mad dengang i det hjem.

  Huset blev rigere – men hun fik hvert år 25 % – også selvom maden ikke steg i pris i samme takt.

  Og I stedet for at levere pengene tilbage, eller hæve standarden på maden, begyndt hun at bruge penge på andre ting. Bl.a. en regnskabsmedarbejder til at holde øje med bilag fra købmanden osv. Ja – snart brugte hun kun 50 % af budgettet på mad.

  Men så kom en krise, og hun måtte gå op til herren i huset, da indkomsten pludselig gik ned i hjemmet og husholdningspengene svandt ind.

  “Jeg må have nogle flere penge kære herre, ellers må vi spænde livremmen ind og skære ned på maden.”

  Så okay da svarede herren – “lad mig da undvære mine bøffer på lørdag – selv om det da er underligt at vi altid havde råd til bøf og vin i 70’erne.”

 4. Af Ole Skovgaard

  -

  Desværre var sværdet vist ikke opfundet i stenalderen så vi nøjes med en kølle i stedet.

  Ligesom overførsel indkomsten vist heller ikke var opfundet. Havde man stillet sig foran høvdingen og udtalt, at man fremad rettet forventede at de andre leverede maden til en uden at man selv leverede noget, Så ville man vel i bedste fald være blevet slået ned (med et par dages hovedpine til følge) og værste fald stegt over aftenbålet.

  Men sådan er der jo så meget livets pølse er speget, men alene det sammenligne nedskæringer i verdens mest udbyggede pylre samfund med stenalderen viser jo bare hvor latterlige argumenterne er. “Det er samfundets skyld”, “Det er samfundets skyld”. http://www.youtube.com/watch?v=pKzINiQq_6A.

  Til Jørgen F, ja god historie det handler om, at hyle år efter år efter år, og så blive større og større (Offentlig økonomi) indtil denne eksploderer som en tudse.

 5. Af Jørgen Christensen

  -

  Det var dog et dejligt befriende indlæg, hvilket tydeligt viser at danskerne har udviklet sig til en flok gøgeunger, der sidder på redekanten og skræpper: ’Gi’ os, vi vil ha’, vi har krav på, det er vores ret o.s.v.
  Disse minder – desværre for en meget stor andel – om en parasit, der er en organisme, der lever afhængigt af og på bekostning af en anden organisme (vært), ved at suge næring fra denne. En organisme der suger næring til sig, uden at give noget igen.
  Det såkaldte ’velfærdssamfund’ kan sammenlignes med en kræftknude, der æder samfundet op – indefra.
  På et eller andet tidspunkt går dette galt, ’skaffedyrene’ flytter til grønnere græsgange og/eller kassen løber tom og ikke flere lånemuligheder, produktionsvirksomhederne flyttet rask væk fra det høje løn og skatte niveau.
  Dette er ret tragisk, på et eller andet tidspunkt kommer vi i den situation, hvor der ikke er råd til at hjælpe de virkelig trængende. Vi kan se, hvor der i kommunerne allerede skæres i service niveauet; men alle overførselsindkomsterne går ram forbi, hvilket gør det mere attraktivt at blive siddende derhjemme.
  Ligeledes må der ses på den uhæmmede indvandring af uuddannede muslimer, der kun kommer grundet den sociale ydelse, hvor samfundet vil hænge på dem og deres efterkommere i mange generationer.
  Det havde været dejligt, om vi havde haft en regering/folketing med voksne uddannede mennesker, og ikke unge og uerfarne, der både mangler livs og erhvervserfaring.

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Tom Jensen,

  Interessant indlæg – især sidste afsnit.

  Om vi bliver rigere eller fattigere vil nok afhænge af hvilken målestok vi benytter. Om vi f.eks. er fattigere, hvis vi fremover køber mindre og mere brændstofbesparende biler end i dag?

  Det er derimod interessant at se, om de unge får en bedre uddannelser end idag – for det bliver deres indsats, der er helt afgørende for fremtiden.

  Det er for øvrigt ‘in’ med stenaldermad, så der er måske alligevel noget om snakken. 🙂

 7. Af Thomas Jensen

  -

  Den mørke middelalder
  Der er lang vej til stenalderen, mon ikke nedturen standser før vi rammer jægersamfundet. Men det går den forkerte vej for mange mennesker. Det kan sikkert være svært at se, hvis man selv har et velbetalt arbejde med god jobsikkerhed.

  Når jeg ser mig omkring er det hele under afvikling. Det mine forældre byggede op, har jeg knap kræfter til at vedligeholde. Lønnen og sikkerheden er væk.

  Jeg kan også se at jeg ikke er alene i den situation. Danmark er blevet fattigere, det er mere ujævnt. Der skal såmænd nok være nogle som har fået mere i takt med at nogle får mindre.

  Det er måske endda muligt at nettoresultatet er et rigere samfund. Men rigdommen er blevet meget svær at få øje på, sikkert også for den studerende hvor man nu vil beskære SU.

  Velfærdssamfundet er under afvikling. Det skaber selvfølgelig vrede og frustration.

  Årsagen til den uendelige række af nedskæringer og fattigdomsreformer er svær at forstå. Umiddelbart er levestandarden hidtil øget hvert år, man skulle tro at de stadigt hyppigere teknologiske landvindinger kun ville forstærke den proces, men det går bestemt den forkerte vej.

  Jeg er begyndt at frygte alvorligt for min egen fremtid, jeg kan ikke rigtigt få øje på den rigtigt gode løsning som angiveligt skulle komme i morgen..

 8. Af Torben Knudsen

  -

  At blive ‘bombet’ tilbage til en lettere moderniseret stenalder ville samtidig indbære muligheden for at indføre et liv med et menneskeligt/socialt indhold.
  Samtidig med afskaffelse-stort set af den materielle fattigdom, har en åndelig og social fattigdom overtaget det korte liv vi lever.
  Menneskelig kontakt, foreningsliv, livet i landsbyerne og i byerne, familielivet, parforholdet, børns indespærring i ordninger fra de er 6 mdr. til de er 14-16 etc. er en parodi på et liv.
  Vi cykler med Tour de France, graver have med Ryge, laver mad med Price m.fl.
  Bøger sælges der mindre og mindre af, skovene er tomme, strandene er kun befolkede t par dage i starten af sæsonen.
  Vi mødes ikke ved landsbyens gadekær og får kigget en partner ud, men henter et elektronisk eksemplar, hvor alle vores sanser vi ville have brugt ved gadekæret er koblet ud.
  Vi skilles lynhurtigt og kan ikke forstå hvad der sker.
  Webergrillen er finansieret af begge forældres arbejdsindsats og børnene sejler i åh så gode institutioner.
  Mere stenalder tak-et haster.
  Bemand landsbyerne, bag selv og læg nogle kartofler og mærk livet srømme tilbage i det moderne stenaldermenneske.

 9. Af Niels Christensen

  -

  Det er ikke bare stenalderen som den unge studenterleder har fået galt i halsen. Jakob Ruggaard har også problemer med den relativ nære fortid. Vi skal ikke mange årtier tilbage, hvor studerende måtte tage dyre studielån for at klare det; og det var på et tidspunkt hvor det var noget vanskeligere at få et studie job end i dag, uden at det iøvrigt gik ud over den sociale mobilitet.

 10. Af steen t.

  -

  Jeg læser pointen i indlægget således, at der består en usaglig og useriøs debatkultur, hvilket jeg er meget enig i. Samme kunne ses med særligt Villy Søvndals retorik om “slagtning af velfærden”, da V foreslog 0,8% stigning i det offentlige forbrug og politikerne, som er “dybt rystede” over selv de mindste ubehageligheder.

  Politikernes debatkultur er perverteret, og de slipper af med det- eller gør de?

  Personligt har jeg for længst valgt totalt at ignorere alle offentlige personer, eksperter sov. der bruger vendinger, der er helt ude af proportioner, og hvis andre gær det samme, kan det måske være, at vi kan få debatkulturen tilbage, hvor den bør være.

  En del af den overdrivelseskulturen kan meget vel være startet i medierne, som nu kalder stort set alting for “katastrofer”.

 11. Af r. vangkilde

  -

  ER DEMOKRATI “KEJSERENS NYE KLÆÉR” – når vi alle
  går rundt, og gerne bruger af andres rigdom, fordi
  vores fællesskab statskasse udligner indtægter og
  udgifter, så alle kan opføre sig,som fattige i lige
  hedens navn, når staten vil, men ikke kan skaffe
  beskæftigelse.ELLER skal vi importere kopi-kinesere
  til 10.- i timen for, at få konkurrence demokrati
  til nye vækst på den globale scene.

 12. Af Steen Grønlund

  -

  Er det virkelig de studerende på SU, der sidder i luksusfælden? Er det folk på dagpenge, efterløn og kontanthjælp?

  Det er nok snarere Tom Jensen og den bedre middelklasse, der sidder fast i luksusfælden. Deres magelige tilværelse ser knap så fremtidssikker ud, som den gjorde for 5 år siden. Den økonomiske krise er indtil videre stort set gået uden om de storvommede og bredbagede middelklassemennesker, men nu må de lige som alle andre frygte for deres arbejde og for deres lønforhold. Det er jo ikke nogen rar tanke, så hellere få andre til at bære usikkerheden ved at skære ned på offentlige ydelse og service.

  Hvis samfundskagen bliver mindre, må man jo bare sørge for at få en større del at kagen. Tom Jensen er en mester i at varetage de bedre stilledes interesser, og hvis han undervejs får bombet dele af befolkningen tilbage til stenalderen er missionen fuldført. Hans ideologisk grundlag – den økonomiske liberalisme – er sådan set bare jungleloven 2.0. Den passer fint til stenalderen.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Thomas Jensen og andre beskriver fint hvordan det går baglæns med Danmark.

  Nogle mennesker har stadig ikke opdaget at en katastrofal nedtur er i gang, men fabler stadig løs om smørhullet og vores vidunderlige demokrati osv., selvom sandheden er at både folkestyret, velfærden, økonomien, jobsikkerheden, sundhedsvæsnet, infrastrukturen, familiemønstret, retssikkerheden og børnenes/ungdommens trivsel langt hen ad vejen er blevet kraftigt forringet og udhulet.

  Den nuværende regering er den rene katastrofe, men den bygger jo sådan set blot videre på den tidligere regerings politik, der også var under lavmålet.

  Det danske folks fremtid begynder at ligne en gyser. Og mange danskere er allerede blevet ramt af elendighed og tidlig død, fordi velfærden og sundhedssystemet og meget mere til, på adskellige punkter fungerer ad H til.

  F.eks. kan kræft- og hjertepatienter risikere at få lige så lidt reel hjælp, som hvis de havde boet i et stenaldersamfund.

  Og psykisk syge behandles igen og igen og igen så tåbeligt og modbydeligt af hospitalssystemet, at de dør af det.

  Tilstandene er nu visse steder så rædselsfulde, at det minder om tilstandene i visse afrikanske lande.

  Stenalder eller ej, vores samfund er hastigt på vej mod barbari og organiseret vanvid.

 14. Af Nanna G

  -

  Hvis staten generelt lod være med at skabe problemer, som den senere bruger penge på at klare, kunne meget spares.

  Hør P1: Ordet er dit i morgen fredag kl. 9-10. Det handler om hvorvidt vi skal have øremærket barsel til mænd. Efter min mening bare dum ideologi, som vi skal have stoppet ned i halsen – for vore egne penge!

  Jeg siger tak til Anders Fogh Rasmussen for den gode og fleksible barselslovgivning, som blev indført i 00-erne. Den skal regeringen ikke pille ved, for den gavner familierne og de kommende generationer.

  Mvh
  Nanna
  Femininfremtid.dk

 15. Af Dan bøndergaard

  -

  Kære Tom Jensen

  Problemet er naturligvis ikke reformer. Problemet er, at de reformer regeringen har gennemført og agter at gennemføre, skaber flere problemer end løsninger:

  Mener man i fuld alvor, at 24000 menneskers (sic) mistede dagpengeret bidrager til noget som helst i en situation med næsten 8% ledige?

  Er en ændring af den automatiske lønregulering, der både sikrer, at offentligt ansattes løn omtrent følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked (dog på et lavere lønniveau) og nogenlunde stabiliserer den samlede efterspørgsel i en krisetid, svaret i en vidensøkonomi som den danske?

  Hvorfor benægter man fakta, og fremturer med at flere undervisningstimer øger læringen i folkeskolen, når vi ved, det ikke forholder sig sådan?

  Handler velfærd kun om økonomisk vækst og skatteprovenu til finansering af fx vores sygehuse – hvad med ordentlige løn og arbejdsvilkår til fx SAS personalet?

  Har man ulejliget sig med at undersøge om de 2 mia. kr., man vil spare på en SU-reform, ikke tabes flere gange, når færre unge gennemfører en uddannelse?

 16. Af Johan Hoffmann

  -

  Dan

  Du må da forstå at i en tid med store underskud på statens finanser, må der spares lidt ligesom i en almindelig husholdning. Du bliver nødt til at spørge dig selv hvor pengene skal komme fra? Skal vi bare forgælde os og sende regningen og problemerne videre til næste generation? skal vi hæve skatterne og vil det kunne “redde” velfærden? Prøv at forstå pointen i Tom Jensens blog! Vi bliver nødt til at stramme lidt op ex. med at fjerne statens (læs skatteydernes)finansiering af “fjumreår”, og dette kan ikke karakteriseres som afvikling af velfærdsstaten, det er simpelthen et udtryk for at du er fanget i en “luksusfælde” og ikke tør se realiteterne i øjnene

 17. Af Annemette Hansen

  -

  Bid for bid rulles velfærdsstaten tilbage. Hvem bliver de næste, der må betale ?
  En ting er sikkert: det bliver ikke dem, der profiterede af opgangstiderne.

  det usmagelige ved denne reform er, at det er ungdommen, der må stå for skud.
  Den ældre generation har rendt med ungdommens fremtid.

 18. Af Ole Skovgaard

  -

  Til de 2 sidste indlæg er der vist kun at sige hasta la Vista Baby, i Afrika og mange andre steder i verden er der millioner der er udfalds truet hver dag, der får de nemlig overhovedet ikke nogen dagpenge.

  Og hvis jeg har forstået TJ´indlæg rigtigt, så handler det vist om, at vi ikke behøver at være dem der bruger flest penge i verden på, hvis vi ikke har råd til dette. Måske er det osse OK er være nummer 9 i verden i stedet.

  Men OK velfærds staten er jo bombet tilbage til stenalderen og jeg har misforstået det hele og må gå til et revisions kursus hos Tulle (Thuesen Dahl red.) hvor jeg kan lære hvordan det hænger sammen, ingen minus tast på lommeregneren (Besparelser) kun plus forbrug, det giver osse de fleste stemmer. (Om det hænger sammen who cares, vi er jo bombet tilbage til stenalderen.)

 19. Af Ole Skovgaard

  -

  Flest penge i verden på V(G)æld færd skulle der have stået sorry, CHEARS in the Spaceshuttle.

 20. Af Annemette Hansen

  -

  Steen Grønlund : SPOT ON!! tak for det indlæg!

 21. Af Signe K

  -

  Godt Nyt År. Ja debatter er jo til for at kommenteres, der er gode debatter og dårlige og det er jo smag og behag, eller…. handler det om vores fordømmelse og holdninger? Der findes vel ikke noget intelligent menneske i Danmark som ikke kan se at Danmark er kørt ned i sænk, det handler ikke om velfærd eller om at hakke på hinanden, det handler om manipulation samt magtmisbrug af nogle mærkelige individer som vi kalder politikker. Der findes vel ikke nogen mere i Danmark som ikke har gennemskuet hvad vi er udsat for??? Der er så meget at tage fat på i forskelds behandling, f.eks. hvorfor skal ikke politikker straffes for at stjæle af kassen? Hvorfor skal politikker gå fri for straf som almindelige borger straffes for? Hvorfor kan de snyde i skat, lyve sig gule i hovedet om hvad de vil gøre for os borgere. Hvordan kan det være at politikkerne som har et tillidserhverv kan blive siddende når vi borgere ikke har tilid til dem??? Hvorfor kan de blive ved med at skabe ufred og fattigdom i Danmark for os borgere, men ikke for dem selv? Hvorfor bidrager de ikke til samfundet?? Har politikkerne gået ned i løn? Har de gået ud i samfundet og undersøgt hvad de kan bidrage med og lyttet til borgerne???? Nej vel! Det er helt rigtigt at Danmark bombes tilbage til stenaldern, kald det hvad I vil, og det er ikke af os borgere, det er af manipulation i Regeringen for at de skal beholde sin magt og sine postitioner. Vi kunde i et åndedrag komme ind i den tidsalder vi lever i dvs 2013 om vi afsatte alle politikker på Borgen og i ministerierne, tænk hvad penge vi kunde spare til nytænkning og frihed. Se hvad der sker i SAS, DSB og andre statsejede virksomheder, cheferne får bonus ligesom de får på Borgen og de ansatte og os borgere går ned i løn, man højer skatter og afgifter som er sagt så mange gange efterhånden så det er træls at gentage det hele tiden. Hvis vi borgere snart ikke tager os sammen og kræver vores medborger rettigheder og menneske rettigheder så kan vi kun se Danmark som et stort mørkt hul samt flere borgere som skal ha lykke medicin….???? Hvad er det dog for noget. Vi er så banket ned i sokkehullerne med alle vores love imod os og mod at ikke få nogen støtte eller hjælp fra dem som skulle være ansvarlige nok for at styre et land og deres borgere. Det er ikke stenalder, det er ren og skær diktatur. Hvor meget mere skal I tage imod af arrogance og total ligegyldighed med borgerne? Hvor meget mere vil I finde jer I? Vi kan debattere os ihjæl istedetfor at gøre noget for at få det bedre. Tiderne er inde nu til at vi samarbejder og får smidt ud alle som lovgiver og bestæmmer over vores liv og fremtid. Det er på tide at vi borgere træder i karaktær og får renset ud. Jeg er helt sikker på at alle borgere i Danmark er reele og gode borgere, med arbejde eller uden arbejde, og jeg er sikker på at alle vil bidrage med hvad de kan og er gode til. Vi har bare ikke en chance for at få lov til at udfolde os, vi er holdt i kort snor fra Regeringen og vores dagligdag er fyldt op med at overholde alle love og krav som de vil have opfyldt men ikke selv er villige til at overholde. Dagligt hører man inde fra Borgen, ja sådan er det jo samt der er jo ikke nogen der protesterer, så alt er så godt og lykkeligt i Danmark, se hvad dygtige vi er på at styre landet og økonomien. Når det er sagt, havde en avis lagt ud statens budget så borgerne kunde se om de kunde spare 52 millarder, man fik lov til at fjerne 5 poster og se om man kunde klare opgaven. Det tog mig 3 klik og 5 sekunder så havde jeg sparet 57,5 milliarder på statsbudgettet……????? Det var ikke de besparelser som Regeringen pålægger os, nej det var besparelser på ydelser som ingen af os har brug for, det er kun politikkerne der har brug for dem. Interessant ikke? Stop op og vågn op og tænk jer om, kom med interessante løsnings forslag og gør noget ved dem istedetfor at debattere. Der er alligevel ikke nogen af dem som styr os som hverken læser dem eller engang forstår dem, så det er spild af dyrbar tid og penge. Når politikker i et land har kommet så langt ned i magtmisbrug og manipulation at de er så virkelighedsfjerne og ikke modtagelige for borgernes henvændelser, så er det på tide at vække dem godt og grundigt. Mit råd og forslag er: start med en holdingsændring, start med at kigge kritiskt på jeres dagligdag, find ud af om I er lykkelige uden piller og stress, har I det godt, find ud af om I har jeres fulde frihed til at udfolde jer, kan I starte en virksomhed op, kan I få et job med detsamme, kan I give jeres børn en god dagligdag derhjemme eller skal de ligesom de ældre parkeres i instutioner, ja, det er på tide at komme ud af buskene og lave en selvransagning om hvorden I ser Danmark i fremtiden. Det er på tide at få startet Danmark op på ny inden det er for sent.

 22. Af Jørgen Christensen

  -

  Problemet på Christiansborg er som Glistrup sagde: ’Murene er for tykke’.
  Politikerne har ingen rigtig forståelse for, ej heller føling med den virkelige situation i Danmark. De lever i deres egen lille ideologiske verden, til stor skade for samfundet.
  Så hjælper det heller ikke, vi har en Teenager folketing/regering, hvor der ikke findes livs eller erhvervserfaring.
  Som Nikita Khrushchev sagde:’ Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river’.

 23. Af Søren Revser

  -

  Sagt af en redaktør på en avis som er 100% afhængig af statsstøtte…

  Sagt i et land hvor over halvdelen af de som lever på første klasse hverken betaler renter eller afdrag af deres gældsfinansierede luksusliv.

  Sagt i et land hvor den anden halvdel(68’erne) der lever på første klasse, har skubbet regningen videre til deres børn og børnebørn.

  Sagt i et land hvor vejen til rigdom er brolagt med hverken uddannelse eller hårdt arbejde, men alene med svindel og bedrageri.

  Tjoh – Danmark som et anstændigt land er et afsluttet kapitel – Ingen tvivl om det.

 24. Af Hans Lembøl

  -

  Stenalderen liger så ikke mere end højst 45 år tilbage. Da jeg færdiggjorde min uddannelse i slutningen af 1960’erne, var der noget, der hed Ungdommens uddannelsesfond. For mit vedkommende betød det i alt under hele min uddannelse kr. 1.200 i form af et statsgaranteret lån. Og nej, mine forældre var ikke rige.
  Ville man have en uddannelse dengang, og havde man ikke forældre, der kunne eller ville underholde en, måtte man låne og arbejde sig til den, og slutte med en større eller mindre studiegæld.
  Ikke at jeg ønsker, at det skal blive sådan igen, men jeg gider ærlig talt ikke at høre på de unge menneskers klynk i dag over den dårlige SU.
  Den danske studiestøtte er den højeste i Europa, og det lader til, jf. hvad man kan iagttage, at der er rigeligt til cafeliv m.m. Men mere vil som bekendt have mere. Der er bare lis’som ikke rigtig nogen, der vil betale mere i skat…

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  Den første konklusion: Der er ingen fremtid i danmark, måske lukker denne regering for håbet, i det økonomiske selvsving med balance i økonomien, hvor de 85 milliarder skal findes i besparelser.
  Noget så vanvittigt, er den største trussel mod fremtiden, nemlig skabelsen af det mest ulige samfund i vor tid.
  Nu mangler vi bare at Folkepensionen bliver en præmie for at deltage på arbejdsmarkedet, og hvis du ikke bidrager med skat i 40 år, ingen folkepension.
  I dag er det modsat , nemlig hvis du aldrig har betalt en krone i skat, får du fuld Folkepension, men hvis du har bidraget hele livet, opsparet en god pension, får du ikke en øre udbetalt, og denne Robin Hud, skaber nok ikke det Solidariske samfund, hvor Solidariteten ligger i de flittige borgers lommer.
  Vores økonomiske opsving starter ikke før det nye boligopsving igen åbner pengestrømmen, og så er det spændende hvor disse huse så skal bygges, netop vores havne som sidste byggeboom er optaget.
  I Stenalderen var det udformningen af øksebladet, der gjorde forskellen, hvor værktøjet skulle danne fremdrift for mennesket, og i dag er værktøjet spørgsmålet om tryghed eller hjemløshed, netop reformer som ikke imødekommer borgerne.
  Vi kunne starte med en smule tryghed, nemlig sæt skatteprocenten 2% op, indfør borgerløn og hellere et fattigere samfund, end et forarmet som er vejen i dagens Danmark.
  Med sten vi land bygge.Finn Bjerrehave Vig

 26. Af Balther Jensen

  -

  @ Finn Bjerrehave, 13. januar 2013 kl. 10:39

  Du skriver:

  “Med sten vi land bygge.”

  Nej, det hedder:

  ” Med SKAT og LOV skal vi Folket undertrykke “.

Kommentarer er lukket.