De analoge glæder

Af Tom Jensen 15

Hvis du synes det ville være personligt kompromitterende for dig at blive taget i at læse denne blog, så må du hellere overveje at lade være. For som bekendt gør man ikke noget på nettet, uden det registreres. Her i Danmark sker det ikke mindst som følge af logningsbekendtgørelsen, der var en del af Terrorpakke II, og hvor det i paragraf 1 så lyrisk hedder:

§ 1. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i udbyderens net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

Oversat til forståeligt dansk betyder det, at hvis myndighederne en dag sætter sig for at finde ud af, hvad du har foretaget dig på nettet, så er det muligt. Hvis du troede, at dine digitale læsevaner tilhørte det, nogen engang kaldte privatlivets fred, så tro om igen. Det hele bliver registreret og gemt til eventuelt senere brug. Også at du lige nu sidder og læser denne blog…

Danmark er ikke den eneste nation i verden, der har indført sådanne relativt drakoniske overvågningsmekanismer i kampen mod terrorismen, tværtimod. Jagten på konspirerende terrorceller har forlængst vundet over de fleste hensyn, der i tidernes morgen måtte have været til respekten for den enkelte borgers rettigheder. Kan du huske det gode gamle ord “brevhemmelighed”? Hvis ikke, er det ikke så mærkeligt, som tingene har udviklet sig. Men “brevhemmelighed” er en paragraf i straffeloven, der kan afstedkomme fængsel for den, der uberettiget åbner et brev eller gør sig bekendt med dets indhold, hvis det er stilet til en privatpersons adresse. Når noget er puttet i en kuvert, er det altså omfattet af fortrolighed mellem afsender og modtager.

Når information tilgåes eller sendes elektronisk, er det derimod lovpligtigt at registrere alt, så myndighederne kan kigge med, hvis de får behov for det “som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold”. På nettet opfattes vi dermed alle som potientielle kriminelle.

Men trods masser af overvågningslovgivning rundt omkring i verden er registreringen endnu ikke perfekt. Alt overvåges ikke tilstrækkeligt. Der kan foregå ting digitalt, som myndigheder rundt omkring ikke har fuldstændig styr på. Det er ikke noget, jeg lige finder på. Det er tværtimod FN, der siger det. I en ny rapport, The use of the Internet for terrorist purposes, gør FN således opmærksom på, at der i adskillige lande er grund til yderligere at stramme lovgivningen, øge overvågningen og registreringen og underminere borgernes ret til privatliv og fortrolighed.

FN peger særligt på problemerne med netcaféer, åbne wifi-netværk (måske har du et af dem derhjemme?) og internet-tilgang via f.eks. biblioteker og lufthavne. Det er ikke al information udvekslet herfra, myndigheder i alle lande via lovgivningen har sikret sig mulighed for at få fingre i. Altså anbefaler FN at få lukket hullerne og gjort registreringen total og påpeger “mangelen på international enighed om rammerne for tilbageholdelsen af data, der lagres hos internetudbyderne”. Budskabet er umisforståeligt. Ikke en byte skal kunne undslippe.

FN-rapporten udtrykker både hede drømme og magtesløsheden hos det 21. århundredes statsmagter. Den hede drøm handler om at kunne opklare – ja, allerhelst forebygge – enhver forbrydelse og derfor bruge dette som argument for universel kontrol med alt. Herunder din og min færden på nettet. Magtesløsheden handler om, at det naturligvis aldrig vil kunne lade sig gøre, eftersom forbrydere altid vil kæmpe for at være et skridt foran og ofte vil være det. Uanset om det handler om at gemme sig digitalt. Eller eventuelt trække stikket.

Hvilket er afsættet til denne blogs overskrift og konklusion. Som jeg indledte med at gøre opmærksom på, nærmest som en disclaimer til de, der ikke måtte være opmærksomme på det, så bør man undlade at læse videre, hvis man føler det pinligt at blive taget i at følge denne blog. Registreret bliver man i hvert fald.

Det er her, de analoge glæder kommer ind i billedet. Det beskrives ofte som håbløst gammeldags at læse en papiravis eller en bog og ja, disse har i en årrække været medier under pres. Og digital publicering er uden tvivl fremtiden.

Men det er jo ikke ensbetydende med, at man behøver kimse af de fortrin, det analoge liv giver. Udover den ro og uforstyrrethed, man stundom kan have nødig..

Læser du eksempelvis en papiravis, er der ingen der kan følge med i, hvilke artikler eller billeder du kigger på og hvilke du springer over, medmindre du stiller dig lige under et af de umådeligt mange overvågningskameraer, som hænger rundt omkring. (Dog ikke flere end at de med et minimum af omtanke kan undgås). Føler man sig gået lidt for nær af myndighedernes tiltagende kontrol med informationsstrømmene på nettet, så kan man læse en papiravis. Den er s’gu din egen.

Hvis man ovenikøbet har købt sin papiravis ved brug af kontanter, så er Big Brother sat yderligere af. Kreditkort er en daglig glæde og lettelse, men de gør dig, din færden, dine transaktioner og indkøb sporbare. Føler man sig gået lidt for nær af myndighedernes tiltagende kontrol med borgernes gøren og laden, kan man eventuelt betale sin papiravis med klingende mønt. Så er man s’gu sin egen.

Hvis man samtidig har ladet sin mobiltelefon blive hjemme i skuffen, selv om den er så dejlig at man knap kan lade den ligge på noget tidspunkt af døgnet – ja, så er øjet i det høje yderligere fortabt. For telefonen gør det muligt at spore, hvor du er, hvor du har været og registrere hvem du ringer og sms’er til – også i henhold til logningsbekendtgørelsen. Så den er ikke bare dejlig. Den er en lille sender, et sæt snore til den totale overvågning af dig. Slukker du mobilen, lader den blive hjemme og nøjes med at kommunikere med andre mennesker sådan gammeldaws face to face (ja, jeg ved det kan være svært) – så er du s’gu endnu mere din egen.

Hvilket bringer mig tilbage til overvågningen, til logningsbekendtgørelsen, til FNs håb og drømme om endnu mere af samme slags. Men også til magtesløsheden.

For på den ene side er det forståeligt og velbegrundet, at myndigheder søger at forhindre eller opklare forbrydelser. Dette er intet forsvar for terrorister og andre slibrige typer, der bruger den digitale revolution til at skyde genveje til ugerninger. Det er et forsøg på at påpege, at vi nok er kommet dertil, hvor fundamentale borgerrettigheder opfattes som perifære besværligheder, hver gang den næste yderst velbegrundede registrering eller overvågning lanceres. Der er opstået en ubalance. Som ydermere efter alt at dømme i længden er meningsløs.

For mon de gode folk i FN, mon de gode danske politikere, som i sin tid vedtog Terrorpakke II, inklusive logningsbekendtgørelsen, til fulde har overvejet rækkevidden af de analoge glæder? Mon de til fulde har gennemtænkt, hvad den kloge terrorist og forbryder vel gør, hvis kontrollen med hans digitale færden bliver total og uden huller? Man kan jo næppe tro, han strækker våben og giver op, hvorefter verden vil hensynke i en tilstand af evig fred og tryghed?

I stedet går han naturligvis offline. Det bliver Al Qaeda med en brevdue. Skumle typer der indgår dunkle aftaler på dårligt oplyste havnearealer. Kupplaner på fedtede sedler i lasede baglommer. Hvorefter myndighederne trods universelle logninger og totale registreringer af alle webbesøg, telefonopkald og mailudvekslinger må igang med at anvende den samme type knofedt, som man brugte i de onde, gamle dage.

Cirklen vil være sluttet.

Lyder det ikke brutalt analogisk? Også for overvågningsglade folk i Folketing såvel som De Forenede Nationer?

FØLG MIG PÅ FACEBOOK ved at klikke her

FØLG MIG PÅ TWITTER ved at klikke her

 

15 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  Analog opførelse er fremtiden i det registrede samfund,ihvertfald for de fattigere! Jeg gør det af princip altid i supermarkeder, mæersk skal ikke vide hvad jeg køber,hvornår…Det er også billigere når du føler i papirudgave, smerten ved at overlevere så mange sedler! Analog ikke- registrering=individual frihed mod firmaer mv…Detsværre hvis du rejser idag, ved alle jo hvor du har eller ikke har været, det er umuligt at foretage sig noget uden at alle ved det…synd for dem der ikke oplevet den analogiske frihed i at rejse rundt på må og få for 20 år siden. De mest anal-ogisk registrede er de fattigste,,,og de er også de farligste. Tag deres elementære frihed, og dem på strandvejen får det at føle på nærmest hold! Til pet chef, ham den snaskede(tænkte på det engelske ord, slimeball),uhyggelige og umenneskeligt udseende der er på tv altid,,,jacob???jeg er fandme ligeglad!

  De borgerlige har jo pengene på isle of man, hvor de ligger lunt uden for registreing…og endda i digital udgave med kreditkort osv, Ja analog/digital registrering eller ikke registrering, kommer til dels an på størelsen af pengepungen,etiken og ens venner,og hvor meget men ønsker at hjælpe mæersk og co, i at røvrende dig selv endnu mere i morgen!!

 2. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Et udmærket oplæg.

  Har dog en enkelt lettere kværulantisk indvending. For noget tyder på at man visse steder ikke er specielt interesseret i at opklare og forebygge forbrydelser eller almindelig/ normal kriminalitet. Blekingegade-banden fik jo lov til at husere i årevis, grænserne står på vid gab og BT har afsløret at en række mord ikke blev opklaret, fordi “man” fandt det nemmere eller opportunt at afskrive dem som selvmord eller ulykke.

  (Eller et mord opklares, men omdefineres til vold med døden til følge, fordi det så er billigere at køre sagen)

  Nej, det med at beskytte befolkningen mod kriminalitet går vores politikere vist ikke meget op i. Så måske den stigende overvågning mere skal fungere som en oprørsforsikring?

  Her er der dog vist nærmest tale om paranoia og manglende jordforbindelse. Danskerne er jo nærmest faldet i en dødlignende søvn, og det samme gælder jo de fleste europæere, måske med undtagelse af grækerne og spanierne? Så hvis der er en frygt for oprør, er den stort set grundløs.

  Den eneste frygt der kan være noget aktuel fornuft i, er frygten for terror. Men terror-truslen fra de islamiske fanatikere, kunne man jo mindske rigtig meget, hvis man stoppede masseindvandringen fra de arabiske lande og Afrika.

  Nå, ja, endelig er der selvfølgelig også politikernes store angst for at hver enkelt skatteborger ikke bliver flået, udplyndret og afpresset 100% effektivt, hvorfor man er begyndt at samkøre utallige registre.

  Demokrati? Folkestyre? Nej, det er via salami-metoder, fup, humbug og bedrag afløst af et mafiøst demokratur. Men sådan går det i ethvert land hvor borgerne lader sig hypnotisere og hjernevaske af endeløse tv-serier og underlødig/ politisk korrekt underholdning.

  I danskerne er der nok ikke mere oprør end i en teddybjørn eller slaskedukke stoppet ud med savsmuld.

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: På eet punkt har Borgen dog, i tæt samarbejde med EU, gjort en kæmpeindsats for at vi alle skal kunne føle os meget tryggere. Min bankmand og -dame som har kendt mig i årevis, skal nu forlange legitimation, hvis jeg vil hæve eller indsætte et beløb fra eller på min konto.

  Det er jo fuldstændig til grin. Det næste bliver vel at forældre skal kræve legitimation af børnene, inden de tager dem med indenfor i hjemmet. Eller gifte folk skal kræve at se de personlige papirer, inden man tager bilen hen til supermarkedet, som selvfølgelig så skal kræve legimation inden man får lov til at handle.

  Mon ikke EU også snart forbyder kontant betaling?

 4. Af ole drumm

  -

  på sigt
  vil alt hvad du skriver og kommenterer (også dette)
  blive registreret, uanset politisk observans, det
  sikreste er nok ikke at gøre noget- er det, hvad
  “de øverste” ønsker?, så lander vi jo nok i et
  samfund, der ligner diktatur – uden nogen form for
  medbestemmelse – eller er jeg bare naiv?

 5. Af Jesper Høegh

  -

  Hvad havde i forestillet JER – teknologien har taget over –
  den fortærer os langsomt men sikkert.
  Ingen af os kan i dag undvære de goder – kreditkort – nettet – med mere .
  Jeg for min part er ophøjet ligeglad – enhver må se på alt
  hvad jeg foretager mig elektronisk.

  Men enhver der kommer fysisk tilstede – uden forudgående aftale bliver afvist.

  Nu er det vel egentlig kun vaneforbrydere og slige personagers færden- der er interessante at spore –
  alt andet er uoverkommeligt – daglige milliader af transaktioner.

 6. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Man ka’ sgu’ da bare lukke den digitale kuvert med PGP.

  Få et liv!

 7. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Fremragende indlæg!

  At FN og ethvert statsligt som overstatsligt organg lider af våde drømme om et Minority Report samfund er nærmest en naturkraft.

  Sådanne systemer vil altid tiltrække de frygtsommme der enten bevidst eller ubevidst føler tryghed i at kontrollere andre; jo flere og bedre redskaber jo mere tryg og god er det utopia de efterstræber.

  Men du gør dog Digitaliseringen / Internettet en anelse uret i den forstand at det oprindeligt er designet og udviklet af mennesker der er det diamentralt modsatte af hvad ovennævnte beskriver.
  Og det er først de sidste 10 år at magthavere er begyndt at forstå “truslen” fra den åbenhed internettet bringer med sig og begyndt at lave tåbelig lovgivning som terrorpakker og lignende.

  Men der er håb endnu. Teknologien virker begge veje, selvom det desværre betyder et teknologisk våbenkapløb mellem stater og frie borgere så længe der sprøjtes idiotisk og uoplyst lovgivning ud.

 8. Af niels hansen

  -

  @PREBEN F1 JENSENH

  “Min bankmand og -dame som har kendt mig i årevis, skal nu forlange legitimation, hvis jeg vil hæve eller indsætte et beløb fra eller på min konto. Det er jo fuldstændig til grin.”

  Det er efterhånden kun et fåtal af ældre mennesker, som i dag stiller sig i kø i deres bank for at hæve eller indsætte penge.

  De fleste bankkunder klarer disse transaktioner hjemmefra. Sidste gang jeg var i min egen bank er snart to år siden, hvor jeg havde et møde med min bankrådgiver.

  Jeg synes, at du skal være glad for, at de forlanger
  legitimation.

  De gør det for din skyld, så andre ikke tømmer din konto.

 9. Af Erik Nielsen

  -

  Lever den gode niels hansen i en fantasiverden? Mig bekendt spiller kontanter stadig en betydelig rolle, og ind i mellem kan det da være nødvendigt eller praktisk at bringe kontanter ind i banken, eller at hente kontanter. Checks er jo stort set afskaffet.

  Og nogle dage vrimler kunderne da ind i bankerne, både unge og ældre, for at hæve løn eller andet. Så jeg forstår ikke hvad det er nh mener med sin kommentar. At kræve legitimation af folk man har kendt i årevis, er da latterligt. Det har F1 da ret i. Har nh ikke fattet pointen i det? Ihvertfald er der tale om et EU påfund.

  Og det er jo heller ikke alle der er tilhængere af netbanker og automater og noget der ligner overkontrol. Så hvad er den dybere mening med nh’s kommentar?

 10. Af niels hansen

  -

  @Erik Nielsen

  “Så hvad er den dybere mening med nh’s kommentar?”

  Den dybere mening var at fortælle PREBEN F1 JENSENH, at grunden til at banken beder om legitimation er af sikkerhedsmæssige årsager – for at beskytte Prebens penge.

  Det har måske forbigået din opmærksomhed, at langt de fleste mennesker klarer deres banktransaktioner på nettet.

  Blot til orientering:

  “Efter nytår skal mange Danske Bank-kunder køre langt for at sætte penge i banken eller hente fremmed valuta til ferien. Danmarks største bank lukker kassen i 131 filialer landet over.”

 11. Af j b

  -

  Quis custodiet ipsos custodes?

  http://www.washingtonpost.com/blogs/rosenwald-md/post/in-prince-georges-cameras-to-monitor-speed-cameras-really/2012/09/13/5bf172f4-fdd3-11e1-a31e-804fccb658f9_blog.html?hpid=z3

  Foundation by Isaac Asimov:
  “A horse having a wolf as a powerful and dangerous enemy lived in constant fear of his life. Being driven to desperation, it occurred to him to seek a strong ally. Whereupon he approached a man, and offered an alliance, pointing out that the wolf was likewise an enemy of the man. The man accepted the partnership at once and offered to kill the wolf immediately, if his new partner would only co-operate by placing his greater speed at the man’s disposal. The horse was willing, and allowed the man to place bridle and saddle upon him. The man mounted, hunted down the wolf, and killed him.

  “The horse, joyful and relieved, thanked the man, and said: ‘Now that our enemy is dead, remove your bridle and saddle and restore my freedom.’

  “Whereupon the man laughed loudly and replied, ‘The hell you say. Giddy-ap, Dobbin,’ and applied the spurs with a will.”

  Even though the story would be a better fit if, instead of killing the wolf, the man killed a rabbit and claimed it was the wolf.

 12. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Forstår heller ikke niels hansens indlæg. Når en bank i forvejen véd alt om hvem kunden er, fra mange års besøg i banken, bliver banken da ikke det mindste klogere eller mere sikker via et af EU påtvungent ritual, hvor kunden viser pas eller kørekort som giver banken overflødige og gammelkendte oplysninger. Der er jo i forvejen ingen tvivl om kundens identitet.

  Eller mener niels h at der er behov for at forhindre en tvilling med nøjagtig samme udseende i at snuppe sin brors penge? Skal 4-500 millioner mennesker bøvle med ekstra kontrol for at hindre en nærmest aldrig forekommende situation mellem to tvillinger?

  Selv kravet om at se et kørekort er jo ingen garanti her.

  Iøvrigt har bankerne og kunderne i 100 år klaret sig uden dette EU-pjat.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Man kan undre sig over at debatten ofte går i stå i timevis. Kan det skyldes at Berlingske som regel starter op uden at man præsenteres for blog-debatterne? Nogle gange kan man klikke sig direkte ind, men som regel ikke.

  Så er der måske også det, at mange ting er der ikke plads til i debatterne. Hvad med at få nogle blogs hvor folk kan diskutere alt muligt, f.eks. hvad de oplever som forbrugere, danskere, voldsofre, indbrudsofre, patienter, arbejdsløse, hobby-dyrkere, tandlægekunder, advokatkunder osv., osv.

 14. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  SYM! og KIM1 med TMS 1802, mine første cpu.
  Så på 3F “Folke Fjernsyns Fabriken”, i spild tid på lab. klister i Comet 32, comal.
  Efter fallit ved 3F, ABC 80, fra Saab. Tastaturtester til 76E, SKF pris.
  Så Z80 og Sinclair.
  Blev CBM freak, 8296, 129, C4, og alle tidligere modeler.
  Så kom 8086, og Intel gav alle specs. til alle som ønskede dem.
  CBM holdt på alle data og ingen 2´ hand til fornuftig pris.
  Da jeg afsluttede uddannelse, krav fra Århus Tekniske Skole, få en PC.
  Min første PC, 286, med 512 KB, 10 Mb hdd.
  Livet er kort og en PC er et værktøj ikke en løsning.

  Jeg er til klasse A forstærker, analogt, og jeg hader digital crap, det er et værktøj, ganske som en regnestok eller en skævbidder.

  Analog er vejen frem den diditale tankegang om ja eller nej, bla eller bu.

  Er dræbende for menneskets metale udvikling.

  Læs lidt om fuzzy logic,

  Kort sagt i den korte tid hvor et relæ/transistor/gate skifter tilstand, er det fuzzy.

  Ingen ved hvad er sker i alle gates, det er fuzzy logic, men det virker i din vaskemaskine og kaffemaskine.

  Længe leve 8 bits CPUs,

  Men de kan ikke spille som en klasse A forstærker.

 15. Af Erik Carlsen

  -

  ANALOG.
  Helt enig med HEN. Der er intet som en klasse A forstærker uden MODKOBLING og med RØR, og som er HAND WIRED. Totalt uden alt dette printplade shit og lukkede kredsløb. Derfor lyder gamle dags RØR forstærker som VOX og FENDER og GIBSON også bare bedre til Guitar og til MUSIK.
  Digital teknik er kun til information og kontrol, og har intet at gøre med MUSIK.
  Mr. Slowhand
  Erik Carlsen

Kommentarer er lukket.