Den fattigste frihedskamp

Af Tom Jensen 85

Er jeg en gammel, nationalromantisk, kristenfundamentalistisk og forstokket klaphat? Af og til får jeg tanken, selv om det ikke er sådan, jeg ser mig selv. Aldrig har jeg fået en medalje. Alt for sjældent går jeg i kirke. Jeg frekventerer hellere Roskilde Festival end Hr. Møllers operabygning. Jeg omgås uden de store fordomme såvel herremænd som hippier. Men står det til en ny alliance i dansk politik, de kulturradikale og de kulturliberalistiske, så er den vist alligevel gal med mig. Jeg er en gammelrynket pudderkvast med en lattervækkende kronisk trang til at stå ret for Gud, Konge og Fædreland.

Hvorfor er det i nogles øjne kommet så vidt med mig, der ellers har set mig selv om et moderne menneske? Årsagen skal findes i en stribe politiske forslag og udmeldinger, der synes designede til at bulldoze enhver forestilling om, at noget bestemt og uigenkaldeligt er os givet her i livet. Jeg vil nævne fire konkrete forslag, men kunne nemt have nævnt flere:

–    Forslaget om at kristendom ikke længere skal være obligatorisk på seminarierne
–    Beslutningen om, at kanonlisterne i folkeskolen fremover kun skal være vejledende
–    Den radikale Zenia Stampes tanker om at fjerne enhver begrænsning der måtte være for at borgerne frit kan flage med andre landes flag uden at spørge om lov først.
–    Det (senere dog statsministerielt nedskudte) SF-bårne forslag om at nedlægge statsrådene, hvor Dronningen under overværelse af regeringens ministre underskriver de love, Folketinget har vedtaget.

Ingen af disse forslag vælter i sig selv verden. Vi lever nok med deres eventuelle gennemførelse. Men alligevel er de interessante. For de er et angreb på noget. De er et angreb på forestillingen om, at det enkelte menneske ikke bare er et frit svævende væsen i et stort og kaotisk univers, men rent faktisk fødes ind i sammenhænge og i en konkret virkelighed, som man – eksistentielt såvel som holdningsmæssigt – må forholde sig til. I stedet kommer man til at postulere, at mennesket alene er frit, hvis det lader sig føde på en gold og bar mark og derefter uden begrænsninger, men også uden etablerede forudsætninger, kan skabe sit eget liv og sine egne værdier.

Fortalerne for dette finder man ikke i et enkelt parti. Tankerne har stor politisk bredde. De findes hos Enhedslisten, SF, hos nogle socialdemokrater, i høj grad hos de Radikale, i rige tal hos Liberal Alliance og i et vist omfang ind i partiet Venstre, og der er såmænd også enkelte konservative, som man kan opleve tilslutte sig helt eller delvist det synspunkt, at ægte frihed kun kan opnås, hvis man kan frisættes fra alt.

Herunder de konkrete realiteter, som omgiver en, det mylder af hændelser, beslutninger, nybrud, opfindelser, oprør, gennembrud, magtkampe, triumfer og tragedier, der har skabt det samfund og de sammenhænge, man nu engang er født ind i.

Ægte frihed betyder for dem at være fri, fri, fri – fri for alt. Ingen skal i henhold til denne frihedskamp komme og fortælle mig, at det på nogen måde betyder noget særligt, hvor jeg er født. De omstændigheder, jeg er født ind i. Den kultur, der omgiver mig og præger de værdier, mine forældre eller andre bærer med sig og påvirker mig med. Alt dette er værdiløst, jeg behøver intet af det, og min frihed består i at kunne sige og udleve dette og dertil undlade at etablere frihedshæmmende rammer for andre, herunder de opvoksende generationer. Lad os hellere blive fri!

Når man vil flå kristendommen ud af seminarieuddannelsen, når man vil gøre kanon til et spørgsmål om den enkelte lærers lyster, når man vil gå til kamp for retten til uhindret at flage med Zimbabwes flag, når man vil afskaffe statsrådene, så er det blot små, men konkrete udtryk for ønsket om at skabe en verden, hvor intet må være os givet. Og kan vi finde noget, som alligevel synes at være givet, så skal det hellere i dag end i morgen jævnes med jorden.

Det er her, jeg for visse kommer til at lyde som en gammelkonservativ nationalromantiker eller en fundamentalist, der vil tvinge folk til at leve på bestemte måder, hvad jeg ikke er. Tværtimod hylder jeg det enkelte menneskes ret til i så vidt omfang som muligt at kunne leve sit liv i frihed på den vis, man nu engang selv finder det rigtigst.

Vil man være flagvinkende royalist eller næserynkende republikaner? Jeg eller andre skal ikke begrænse nogen. Vil man være kristen kernekirkegænger, muslim eller altafvisende ateist? Jeg eller andre skal ikke bestemme for nogen, det må man gøre op med sig selv. Vil man være nationalist eller globalist? Be my guest, der må være plads til alle.

Men at ville bulldoze ethvert udtryk, ethvert symbol på, enhver konsekvens af de historiske, værdimæssige, kulturelle realiteter, der omgiver det enkelte menneske, er dog den fattigste frihedskamp, man kan forestille sig.

Det er faktisk ekstremt. For det bærer i sig en fornægtelse af virkeligheden, en revisionistisk tilgang til historien, en selvovervurdering af sig selv og en fejlvurdering af det enkelte individs muligheder, hvis det frem for et afsæt eller et ståsted tildeles en afgrund af frihed som eneste sikre livsgrundlag.

For hvad er den frihed værd, som blot er friheden til at insistere på at være fri for alt? Herunder det, der alligevel ikke lader sig fjerne, men som man naturligvis kan vælge at fornægte, hvis man er dyrker af den fattigste frihedskamp.

Således er det danske samfund, en lang række af dets normer, værdier, love, adfærden mellem dets mennesker, bygget på et kristent kulturgrundlag. Det kan man vælge ikke at ville leve sit liv efter. Det er et individuelt valg. Men den historiske virkelighed, som vi er født ind i, er ikke til individuel forhandling. Den er der bare. Flår man kristendommen ud af seminarieuddannelsen, kører man den politiske bulldozer i stilling for at fjerne sporene af denne realitet.

Dansk kultur består også af en række kunstnere, værker og kulturpersonligheder, der har haft afgørende betydning i forskellige faser af nationens historie. Det kan man vælge ikke at ville leve sit liv efter. Det er et individuelt valg. Men den kulturhistorie, der har frembragt fælles erkendelser, historier og strømninger, som hver især stadig på forskellig vis præger vores samfund, er ikke til forhandling. Den er der bare. Gør man kanonlister til noget, man kan til- og fravælge efter forgodbefindende, kører man den politiske bulldozer i stilling for at fjerne sporene af denne realitet.

Danmark er en nation med en fælles historie, lovgivende forsamling og nationale symboler som f.eks. et flag. Det kan man vælge at se bort fra som globaliseret væsen, hvis legeplads er hele kloden og et værdisæt hentet direkte ud af John Lennons Imagine. Det er et individuelt valg. Men det får jo ikke Danmark til at gå væk. Det findes stadig. Vi er født ind i det eller er vandret ind i det. Taler man for aktivt at fjerne enhver særstilling, som f.eks. flaget måtte have inden for rammerne af den nation, der er en indiskutabel realitet, så kører man den politiske bulldozer i stilling for at fjerne sporene af denne realitet.

Det land, som altså er en kendsgerning, har et kongehus, som også er en kendsgerning og har været det gennem 1000 år med op- og nedture, storhed og fald, enevælde og demokrati. Det kan man vælge at være ligeglad med eller endog bekæmpe. Det er et individuelt valg. Men det får blot ikke kongehusets historie og dets betydning for det danske samfund til at forsvinde, det får ikke Christian IV, Struensee og Caroline Mathilde, Frederik VIs ophævelse af stavnsbåndet, overgangen til folkestyret eller Christian Xs rolle under den tyske besættelse til at fordufte og blive til ingenting, nul og niks. For det hele er en realitet. Stiller man forslag om at nedlægge statsrådene, så kører man reelt den politiske bulldozer i stilling for at fjerne sporene af denne realitet.

Det er denne frihedskamp – kampen for den frihed der består i ikke at komme af noget, ikke at være defineret af noget, ikke at have rod i noget, ikke at være besjælet af det grundfæstede menneskelige vilkår at nogle omstændigheder bare er givne, som jeg vil kalde den fattigste frihedskamp af dem alle.

Den er ikke venstreorienteret eller højreorienteret, den er blot fattigt frihedsorienteret, og den har markante borgerlige fortalere som f.eks. Liberal Alliances 1. suppleant til Folketinget Søren Søltoft Holmboe, der på 180grader.dk forleden gik så vidt som til i overskriften på denne kommentar at trække nazikortet i diskussionen af, om kulturen og de givne omstændigheder er noget, nogen eller noget må må lov at definere for andre eller ej.

I en tid, hvor det berettiget diskuteres, om staten i kraft af forbud og påbud bliver til en livslang barnepige, der begrænser friheden og fjerner ansvaret fra det enkelte menneske, så er det netop i frihedsdiskussionerne ultravigtigt at holde tungen lige i munden:

Det indskrænker ikke min frihed at vide og forstå, at der er ting som er mig givne. At jeg er født ind i nogle sammenhænge, som jeg kan vælge ikke at vægte, men som jeg aldrig fuldt ud kan undslippe. At andres gerninger og beslutninger gennem tiderne har betydning for den verden, jeg lever i. At mine gerninger og beslutninger får betydning for den verden, mine efterkommere lever i.

Det er ikke tvang at fastholde klogskaben i en bevidsthed om dette. Det er derimod en fatalt livsfarlig kortslutning at ville fornægte det, at ville bulldoze det, sådan som den ny alliance af venstreorienterede, kulturradikale og superliberalister  åbenbart ønsker det. Jeg ønsker ikke at trække noget nazikort her, men det plejer ikke at være oplyste demokrater, som går i kamp for bortviskningen af den virkelighed, historien har etableret omkring os.

Derfor disse ord. Så må jeg til gengæld vel finde mig I at blive betragtet som en gammel, nationalromantisk, kristenfundamentalistisk og forstokket klaphat.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

FØLG MIG PÅ TWITTER

 

85 kommentarer RSS

 1. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Tom Jensen – har på sin vis ret, og det er det, vi kalder værdi-nihilisme!

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Tom Jensens link til 180grader,dk – Søren S.Holmboe’s indlæg – fik jeg lige læst – han har ikke ret i, at stat og kirke bør skilles, idet vi så udmærket i Danmark kan være uden for en folkekirke el ethver andet trossamfund – uden at blive straffet herfor, hvorfor argumentet ikke holder – af den grund i hv f.

  Men mange på den fløj iøvrigt vil gerne multi-kulti hvadsomhelst – bare de pleaser trenden, så er lat ligegyldigt, og dermed lige gyldigt – uden noen form for evt. bare den mindste smule af konsekvens-beregning her.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ulf Timmermann – 24/4 – 03:43 og 25/5 – 03:02

  Right. Og godt formuleret.

 4. Af Mads Buchter

  -

  Hvis man nu tager de 4 forslag, der tages afsæt i her, så kan det da kun gå for langsomt med at få dem gennemført:
  Tvungen uddannelse i overtro på seminarierne. Hvis man er interesseret i kristendom, asatro, shamanisme eller animanisme, som alle på et eller andet tidspunkt har haft betydning for verdensbilledet hos de mennesker, der bor i denne geografi, så er informationen let tilgængelig, men at tvangsindlægge et ungt menneske, der skal ud og undervise i matematik eller fysik, det er da nærmest absurd.
  Politisk bestemt indhold i undervisningen? Erfaringerne med den slags fra diverse totalitære regimer er ikke opmuntrende, så selvom vores udgave er lidt mere tandløs, så er det i min bog fortsat et skridt i den gale retning.
  Hvad angår regulering af farver på ophængte tøjstykker, så må det vist i særklasse høre til i kategorien symbolpolitik. Skal vi virkeligt som samfund bruge ressorurcer på at regulere den slags? Er det god brug af tid at sende en patruljevogn ud til en adresse, hvor der hænger et stykke blåt stof, hvor man kan se det, hvis der er et gult kryds på, så det bliver et svensk flag? Jeg kan ikke lige se ideen.
  Statsråd? Ret god idé frem til det punkt, hvor det ikke længere var til diskussion om der skulle skrives under eller ej. Derfra er det jo rent spild af tid. Politikernes og kongehusets.
  De fænomener, der i virkeligheden driver dannelsen og holder samfundet sammen: Videbegær, smilet, håndtrykket, tilliden er helt uregulerede, men lever og holder os på sporet, og jeg er ganske sikker på, at det vil de blive ved med, hvis vi lader nogle af ossificerede “kulturbærende” fænomener rykke over i samme skuffe.

 5. Af Rita Sørensen

  -

  Tom Jensen.

  Tak for den blog. Du er absolut ikke alene om at undre dig over den destruktionsadfærd og totalitarisme der findes så bredt i Folketinget.

  Hvad Liberal Alliance angår har jeg af venlighed indtil nu opfattet de modstridende tendenser som umodenhed – og problemer med at afgrænse sig fra andre partier. De ser ikke, at de er gefundenes fressen for de totalitære venstrefløjs- og “humanisme-aktivister”. LA påpeger mange gode ting, ikke mindst Joachim B. Olsen, men partiet fungerer også i høj grad som nyttige idioter for venstrefløjen.

  Og så kan jeg virkelig undre mig over den pæne Margrethe Vestager, der forståeligt – men sørme ikke beundringsværdigt – har trukket sig tilbage fra dagens politik og lader sine “frontsoldater” om at træde landets værdier under fode. Og her skal man huske ikke at personificere forbudspolitik og værdiforfladigelse til den frembusende Zenia Stampe m.fl. Den politik er simpelthen Det Radikale Venstres holdninger!

  Til dine eksempler om angreb på landets værdier vil jeg gerne føje erhvervsminister Sohns og fødevarerminister Gjerskovs forskellige “moralske” forslag.
  Kun tilsyneladende lægger de to blødt ud med forslag mod den private ejendomsret. I vækstens og godhedens og fællesskabets navn vil de to lægge “humanistiske”, miljømæssige og sociale bindinger på landets virksomheder og landbrug.

  Og håndhævelsen?

  Ja, med sådanne redskaber vil man fra statens side få nye kontrolmuligheder over for erhvervslivet! Man kan (med fagbevægelsens hjælp) gribe ind mod formastelige virksomhedsejere, hvor det passer sig. Der skal bare ansættes nogle flere bureaukrater. –
  Lancerede Sohn ikke også lige en ide om en ny form for domstol?

  De seneste måneders byger af forslag har givet mig kvalme – en stærk fornemmelsen af, at landet med sukkersøde ord er puttet i en stor sæk, som nogle uforstandige mennesker er ved at binde til!

 6. Af Ole Skovgaard

  -

  Frihedskampen/ klasse Kampen har bidt fast, den går ud på, at “hive” 1,2 mill i SU imens man læser friheds idealer på RUC, Hænger sine brugte underhylere op i flagstangen i baghaven, jo sammenhængskraften i samfundet har aldrig været større.

 7. Af Birte Frandsen

  -

  Tom Jensen bør have stor tak for et tankevækkende indlæg.
  At lade kulturradikale og kulturliberalister fornægte vores arv lyder uhyggeligt, måske er der i disse grupper trods de arrogante meninger, tale om en vis form for mindreværdskomplekser–man tror sig
  større ved at blive cosmopolit, men glemmer at selv
  sådanne har mest sjælefred, ved som fuglene at have
  en fast udgangspunkt.

  Tom Jensen respekterer Gud, Konge og Fædreland–fint
  men prøv at stikke hovedet ind i nogle
  kirker, her hvor der er præster som prædiker tro.
  Prøv også Operaen–et must.

  At nedlægge statsråd, flaget, kristendomsundervisning og kanonisering–virker
  arrogant–man vil ikke– den totalen Krieg,aber den
  totale Freiheit–OG HVAD HAR DENNE TOTALE FRIHED
  hidtil ført til–hvad vil den føre til–og er resultaterne af den opnåede frihed blevet gode ?
  Har egoismen nogensinde været højere end den er nu ? Danmarks unge har rekord i drikkeri og narkomani florerer,mange med studentereksamen kan ikke deres modersmål,gaderne flyder med affald,der ryges og smides skod overalt, der stjæles i butikker,begås vold, børn passes som burhøns,ældre
  ignoreres etc.etc. Frihed–til yderligere egoisme og rodløshed ?

  Ateister kan sige og tænke hvad de vil–men at de, som alle andre statsborgere lever i et kristent land
  kan ikke bortforklares eller viskes ud.
  Her kan tidligere statminister Hans Hedtofts ord bringes ad notam idet Hedtoft udtalte :

  En nation er en gruppe mennesker hvis karaktertræk er formet i et skæbne-og livsfællesskab, mennesker som har fælles afstamning, måske samme sprog,religion osv. og som er blevet sig deres samhørighed bevidst.
  Kan der klares mere “danskhed” så lad os lige se lidt på den glemte digter Johannes V.Jensen som
  i et vers skrev :
  Vil selv du fatte dit væsens rod
  skøn på de skatte, de efterlod ! (fra sangen–hvor smiler fager).

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Både globalisering og multi-kulti har en både bag- og slagside side, det sidste, hvis vi ikke passer på. Og jeg ser én af dem: at det og landet her, der skal præstere og ligefrem give afkald.

  Det er naturligvis ikke i orden, og der er desværre indvandrere, som bare presser på og ikke forstår, hvorfor de egentlig i et land som Danmark har kunnet få indtræde.

  Visse politikere tror så at hjælpe ved at vige på ganske specifikke punkter. Det gør de ikke – og på sigt kan det ligefrem blive ris til egen rumpe!

  Det er for kortsynet, uigennemtænkt, ikke en fordel for hverken land og indvandringen, det er ligefrem ødelæggende også for folk, der kommer – og hvor nogle tér sig til ‘fordele’, uden at gøre meget andet end at kræve. Her at kræve en slags tænkt ret, fordi vi har religionsfrihed .. og tillige en udnyttelse af selve begrebet frihed, fordi det er på bekostning af andre.

  Og da blæse være med, at det er et land og dets befolkning (og altså ikke lige ‘blot’ imellem et par enkelte individer.

 9. Af Niels Hansen

  -

  Tom Jensen er Søren Krarup med kondom.

 10. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Godt skrevet og yderst relevat Tom Jensen!
  – men,heldigvis, er det jo kun i Nord-Europa, at det forholder sig således – blot man kommer til Syd-Tyskland er tingene helt anderledes – der foragter man ikke sin egen kultur, historiske baggrund og relegion etc.
  -den kendsgerning af knapt 10% af befolkningen = DE RADIGALE samt de 6-7% folkesocialister ( SOCIALDEMOKRATERNE er, som bekendt, helt utgilregnlige og TIL SALG FOR ENHVER PRIS BLOT DE KAN FÅ MAGTEN ) ønsker at ødelægge hele vort lands fundament og kultur er ikke ensbetydende at det forholder sig således i resten af verden – snarere tværtimod –
  hvor langt mon sådanne galninge ville komme med lignende perfide synspunkter i f.eks Indien – Kina -Rusland – Brasillien der, som bekendt alle, er særdeles national bevidste ( alene disse 4 lande udgør = ca. 40% AF VERDENS TOTALE BEFOLKNING )- ikke langt, givetvis, og de ville blive straffet hårdt for sådanne synspunkter, naturligvis!
  Der er endnu håb for verden, men næppe for Danmark og de andre nord-europæiske lande, der arbejder hårdt for det multi-kulturelle paradis.

 11. Af Peter Nielsen

  -

  @ Rita Sørensen. “LA påpeger mange gode ting, ikke mindst Joachim B. Olsen, men partiet fungerer også i høj grad som nyttige idioter for venstrefløjen” skriver du.

  Helt enig. Bare de ikke også fungerede som nyttige idioter for cykelglade og europa-fjendtlige bankfolk. Det er nok mere alvorligt. Ellers havde de fået min stemme for længe siden.

 12. Af Peter Nielsen

  -

  @ Arne Andersen: “Hvad er die Absicht?” skriver du.
  Ja, hvis dine venner ikke havde været med til også at nedgøre tyskundervisningen i skolen, ville du have vidst det !

 13. Af Lene Estvad

  -

  Tom Jensen.
  Tak for et godt og velformuleret indlæg i en utrolig vigtig debat. Jeg vil gøre som en af de ovenstående-printe dit indlæg ud og have det hængende på køleskabet..det kommer helt sikkert til at danne udgangspunkt for gode samtaler med børn,unge og andre venner.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Rita Sørensen – 12:35

  Uh, jeg får en association til magtbrynde.

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Arne Andersen – 10:12

  –at spilde tiden med pjat, fremfor noget mere fornuftigt skrier du om de værdifulde og velbetalte offentligt ansatte —

  Så har vi hørt det med, endnu engang.. dette med at spilde tiden ved fremmøde hos landets øverste, monarken.. føste gang ved Ida Aukens indtræden til,formentlig hendes første invitation til en festlighed på slottet. Er det ikke lidt ude af proportioner – det kræver også tid og forberedelser at feste, hvad der er hende vel undt – men en form for dobbeltmoral ..

  At være imod monarkiet er i orden; men mon samme indstilling ville være comme il faut overfor en præsident? Monarken og hendes familie præsenteret trods alt landet i mange sammenhænge, så ..

  Efter min opfattelse både en hån mod en monark – og hvad hun står for der, såvel som hun udfører jobbet eksemplarisk. Er ligefrem opdraget til det, hvor det også giver en vis balance, alene i forholdet til politikeresopførsel; men det kan jo med en Ida Auken og Zenia Stampe jo da ses at smutte – man kan
  nemlig godt ytre sin sympati for en republik uden ligefrem at fornærme folk i eget hus/hjem eller for den sags i Folketinget ved på selvoptaget vis sådan bevidst at komme for sent til Folketingets åbning for ikke at skulle følge de regler, der nu engang er
  på området.

  Helt ærligt – det burde udløse en påtale, såvel som Ida Auken burde forvises til ikke fremtidig at være gæst .. men det rører naturligvis ikke lidt større ånder, sålænge det formentlig ikke kan betragtes som majestætsfornærmelse.

 16. Af Tom Worm

  -

  Jeg er med hele vejen… Når jeg sidder i en sal med små tusinde andre ærkedanskere og griner ad Ørkenens Sønner eller andre spasmagere, bliver jeg høj af lykke over at kunne dele baggrund, sprog og humor med hele flokken.

 17. Af Rita Sørensen

  -

  Peter Nielsen og Birgit Hvid Lajer.

  Tak for kommentarer. Seneste eksempel på angreb, der “snører sækken til” så vi i aftenens TV, hvor skatteministeren med et udtryk i ansigtet som en uskyldig baby fortalte om det nødvendige i hans nyeste kontrolforslag over for danskerne: Retten for SKAT til – uden retskendelse – at gå ind på privat ejendom for at inspicere håndværksarbejde. For at sikre sig mod “skattesnyderi”.

  Vi får mere “socialisme” i Danmark med denne regering end man havde i USSR. Forsøgene på ensretning bliver værre og værre.

  Vi ender som en flok marionetter, der er sat i verden for at underholde en herskende klasse af højtlønnede bureaukrater, der skal kontrollere og styre alt liv ud af landet.

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Den ny regering og dens håndlangere agter nu at nedlægge stribevis af kirker, heriblandt flere velbesøgte og velfungerende kirker.

  Nihilisterne, ateisterne, kommunisterne, feministerne og socialkammeraterne har åbenbart mere eller mindre slået sig sammen for at svække/ødelægge/udrydde kristendommen i Danmark og dens 1000-årige traditioner. (Og samtidig er man i gang med at forringe eller nedskære velfærden, forsvaret, skolerne, postvæsnet, DSB og sundhedsvæsnet m.m.m.)

  Men hvem var det som forærede de rødradikale kræfter regeringsmagten på et sølvfad?

 19. Af Hans Kristensen

  -

  BEDSTE BLOG I LANG, LANG TID!!!!!

 20. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Mange store ord, er skrevet.
  “Min mund er på overarbejde, og min hjerne på ferie”

  Fred være med alle jeg har fornærmet, det kan være svært at indlede en dialog.

  Mit liv kort, Århus fødselsstiftelse, 7 gange forskelige folkeskole, min far fik bedre arbejde, flyt dog unger og kone, de er kun vedhæng.

  Journalister er beserwisserer, da jeg som barn sad på skødet af Hr. Per Hækkerup, efter at han havde spist frikadeller, med hjemmelavet sovs og nydt en Carlsberg, hørte jeg med store øre hvad de ældre sagde, imedens den dejlige duft af cigarer spredtes.

  Og det var i mine forældres hjem.

  Vi er alle hvem vi er.

  Må i alle have et godt liv.

  Mvh
  Helge Nørager
  Oddervej
  Højbjerg

 21. Af Arne Andersen

  -

  @Peter Nielsen
  @Birgit Hviid Lajer

  Enig; det er trist tysk er blevet nedprioriteret i skolen. Men det er en anden diskussion og ikke noget jeg har andel i.

  Endvidere har jeg ikke nogen andel i Ida Aukens opførsel.
  Så lad os se på Statsråd: For mig at se har ministrene noget mere fornuftigt at foretage sig end at besvære Dronningen med underskrift af love. Og jeg synes at Dronningen har noget mere at fornuftigt at foretage sig.
  Jeg taler ikke om at nedlægge kongehuset, men at kongehuset foretager sig noget der giver større værditilvækst end statsråd.
  Og jeg har endnu ikke hørt et fornuftigt argument for at holde fast på netop statsråd. Men kom med et.
  også en værdifuld og velbetalte offentligt ansat. Og hendes tid te

 22. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvem er de mest kortsynede??

  Er det de politikere der går ind for EU, planøkonomi, centralisering, DR-propaganda, mere formynderi og flere forbud, tvangsaktivering/tvangsarbejde, afskaffelse af breve og kontanter, tvangsdigitalisering, nationalstater, traditioner og borgerrettigheder…. “reformer” med enorme nedskæringer og forringelser, højere skattetryk, flere afgifter, bøder, tvangslicenser og gebyrer…. masseindvandring, åbne grænser, masseindstrømning af østarbejdere/løntrykkere, masseindstrømning af kriminelle, brug af snesevis og hundredvis af milliarder til indvandring og “integration” (ha ha ha), euro-redninger, utopisk klimabekæmpelse og nyttesløse projekter i Afrika/Asien og Sydamerika…. undergravning af familiens enhed og hjemmets fred/sundhedsvæsnet/retssikkerheden/provinsens infrastruktur osv., osv.

  eller er det de vælgere der naivt og blåøjet stemmer på partier og politikere som konsekvent og uafbrudt fører rødradikal, landsskadelig og folkefjendsk politik??

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  RETTET UDGAVE:

  Hvem er de mest kortsynede??

  Er det de politikere der går ind for EU, planøkonomi, centralisering, DR-propaganda, mere formynderi og flere forbud, tvangsaktivering/tvangsarbejde, tvangsdigitalisering…. AFSKAFFELSE af breve og kontanter, nationalstater, traditioner og borgerrettigheder…. iværksættelse af “reformer” med lukninger og enorme nedskæringer og forringelser, højere skattetryk, flere afgifter, bøder, tvangslicenser og gebyrer…. masseindvandring, åbne grænser, masseindstrømning af østarbejdere/løntrykkere, masseindstrømning af kriminelle, brug af snesevis og hundredvis af milliarder til indvandring og “integration” (ha ha ha), euro-redninger, utopisk klimabekæmpelse og nyttesløse projekter i Afrika/Asien og Sydamerika…. undergravning af familiens enhed og hjemmets fred/sundhedsvæsnet/retssikkerheden/provinsens infrastruktur osv., osv.

  eller er det de vælgere der naivt og blåøjet stemmer på de partier og politikere som konsekvent og uafbrudt fører ovenstående rødradikale, landsskadelige og folkefjendske politik??

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Arne Andersen – 25.4. – 23:18

  Nej, naturligvis har du ikke andel i, hvordan andre optræder – men det er vigtigt med denne udveksling, fordi regenten i så mange sammenhænge repræsenterer Danmark, hvadenten vi er til monarki el republik. Vigtig på den måde, at regenten får dannet sig indtryk, får info – og at de også mødes udenfor al festvitas.

  Det ville dog være fattigt og en stor ydmygelse og undervurdering af et iøvrigt særligt godt og velbegavet menneske (prinsgemalen inklusive), såvel som fuldstændig latterligt at undslå noget her – og vigtigt også for den til enhver siddende statsminister og dennes møder med dronningen, at hun ‘kender’ flere politikere.

  Der sker altid noget, når mennesker mødes – banalt sagt. Men vi har også en dronning, der følger med og iøvrigt er både veluddannet og talentfuld, også til sin lod i tilværelsen – at være tilstede, at være regenten/monarken af andet navn, men også af gavn for landet som helhed.

  Det må ikke undervurderes – og ting, der er værdifulde tager tit netop tid.

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Rita Sørensen – 25.4. – 21:35

  Ja, vi skal passe på, at individualiteten ikke fuldstændig forsvinder – politisk er der love og regler, fint nok, men de har siden ‘tidernes morgen’, som jeg har forstået det, også spændt ben for erhvervslivet – også med megen bureaukrati, tid og timer samt udgifter for erhvervsdrivende, der skal godtgøre utroligt meget og betale arbejdskraften til det af egen lomme.

  Noget er nødvendigt, fordi alle sukker – så svært for menigkvinde som mig helt at gennemskue el at kende tilstrækkeligt til forholdene her; for der er jo også nok de, der sukker (som vi sagde det om bønderne tidligere), nogen der aldrig er tilfredse, selv om solen skulle skinne og en fin høst i udsigt.

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Arne Andersen

  Det, jeg mente med mit indlæg til dig, er og var, at
  vi skal passe på med at nedlægge for mege3t, faktisk hvad der er dansk – og af de forkerte grunde!

  Og – det er det, man er på vej til med nogle af de punkter, som Tom Jensen meddeler om – en udradering for at fremme …?? Og – ikke noget bedre eller sundere for landet som helhed, så må ting afvises.

  Det handler om at gennemtænke .. og som det tit er skrevet på blogge, så ligger djævlen i detaljen – og det er forudsætningen for ‘rettidig omhu’!

  Men desværre, så gror en idé ofte fast – uanset argumenter, og så skal noget gennemføres med djævelens vold og magt, såvel som der i dette tales alt for meget om ‘højre og venstre’ i politik – og ikke noget mere overordnet, som det egentlig (også i hv f) handler om for landet.

  Vi er, mener jeg, modtagelig for gode og fremmende ideer; men vi kan ikke lave diverse hjemlande her for indvandrere særskilt og lave et kludetæppe ud af landet.

  Indvandrere (vel vidende, at nogle gør det og kan det) – må se til, hvorfor de er hvnet her, således at forstå, at det kunne være, at der var noget, de netop skulle slippe enten fra deres private herkomst eller det lande, de er flygtet fra – sepå hvad det er, der har gjort, at de måtte flygte!

  Så – derfor se pårsag og virkning og ikke ‘bare’ køre videre i kun ‘eget regi’, hvis og hvor der kan være noget at komme efter – specielt fra de autoritære og totalitære styrer, hvis det harmærket demspecielt, så de ikke kan hverken se, tåle eller tolerere den frihed, som vi har – og netop derfor, at de har kunnet få indpas i landet

  Vi kunne ikke få samme indpas i nok de fleste af disse lande, deres fortolkning af mennesker osv ville nok også gøre, at ville af flere grunde se os nødsaget til at flygte andre steder hen, hvis der snart er nogle ‘fornuftige’ steder.

  Så – de bør i visse forhold stræbe efter at forstå el følge vores opfatelse af frihed, måske også følge dediskussioner vi har – mellem fx super-ego-liberalister (og hvorfor ikke altid), alm liberalisme og socialisme i forskellige udgaver – forskellene i en frihedsopfattelse, og se hvad der kan blokere herfor – og at vi ikke alle kan være under samme paraply, dvs ensretning, frihed og individualitetsforståelsen ligedan for det enkeltemenneske, altså for både Per og Poul, Lise og
  Tina.

  Det er alt for nemt bare at kræve ind – uden at forstå andet end for sig selv – og se, at den egentlige sociale uretfærdighed er el ligger i de forældre/miljø, vi fødes ind i.

  Dette forhold afsmitter også på vore politikere, som selv stemmer el udsiger ud fra eget miljø – eller for andre igen lige det stik modsatte i en slags oprør imod den helt private fortid, sædvanligvis forældrene.

  Klassisk i ungdomsoprør – omend visse i vore dage har forældrenes opbakning til sådant, fordi de selv var gamle 68’ere fx.

  Så sådan er vi forskellige – men der er forhold, der er sundere end andre, omend vi skal have det sociale sigte for mennesker for øje – ikke bare fordømme; men give hjælp til selvhjælp, hvad der også gøres i vid udstrækning; men hvor der også er kræfter, der ikke nøjes med at mene, at ‘pengene har det bedst i borgernes lommer’ – men bedst i eget rumpehul, uanset hvad – og sådan på forskellig vis.

  Men samme træk ses også blandt de så ‘rigtige’ socialister. Sådan sosrt/hvidt talt.

  Jeg vil være optaget i nogle dage. BHL

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Arne andersen – mit indlæg 09:34

  Jeg glemte et sted at skrive også ‘generelt’ – så du ikke skal tro eller forstå, at det hele var mønet på dig, igen .. 🙂 BHL

 28. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Birgit Lajer og andre…..

  Hvad med at tage stilling til de konkrete forringelser der foregår, og til de afsindige politiske udspil der fører Danmark og danskerne mod græske og mexicanske tilstande!!! Se ovenfor kl. 06.53…

 29. Af Anders Udmark

  -

  ESSENSEN af det hele er: At intet land og intet folk, kan bestå i længden, hvis de lever efter kulturrelativismen. Et frit borgerligt samfund, med frihed under ansvar for folk, slægt, historie og dets traditionelle religion består.
  Se på USA. Et stærkt land med udstrakt frihed for den enkelte, hvor man dog alligevel siger: “In God we trust” og er sig sin historie bevidst.
  Europa er derimod i leflen for relativismen på vej ned ad slidsken.

 30. Af Else C. Andersen

  -

  Vel talt, Tom Jensen, jeg melder mig under fanen.

 31. Af AH Andersen

  -

  Nu du spørger …

 32. Af Bjarne Skov

  -

  En fin lille læresætning til efterlevelse.
  “Tag aldrig en mand som ikke formår at formulere sig kort og koncist, alvorlig!”

 33. Af Bjarne Skov

  -

  Tom Jensens tirade kunne jo nemt skæres ned til dette enkle udsagn:

  “På disse minimale sandbanker ved Østersøens udløb i Atlanterhavet – her bor danerne.
  Og således forbliver det i al evighed og i al fremtid!”

 34. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  PREBEN F1 JENSENH – 26.4. – 10:13

  “Hvad med at tage stilling ..”

  Det var da noget af et postulat at komme med .. .

  Nu kan jeg jo kun svare for mig selv; hvordan F….. tror du, at jeg kunne skrive, som jeg ellers gør .. .:-)

  God weekend.BHL

 35. Af Kirsten Jørgensen

  -

  Tak til Tom Jensen for et fremragende indlæg. Jeg er helt enig i, at vi skal passe på at alt ikke smuldrer.

Kommentarer er lukket.