Mit liv er bedre end dit liv

Af Tom Jensen 29

I dag er det fem år siden Ungdomshuset blev ryddet; en glædelig begivenhed i Københavns historie, havde det ikke været for de uroligheder, politiaktionen efterfølgende afstedkom. Men den rede for kriminalitet, hærværk og ødelæggelse, som huset over år havde udviklet sig til, savner de færreste vist.

Alligevel vil jeg her på fem-årsdagen for rydningen tillade mig at erklære, at jeg principielt intet har at udsætte på de autonome. De må sådan set leve, som de vil, hvis blot de undlader at anstifte brande i gaderne eller overdynge politifolk med brosten. De må se ud, som de vil, de må klæde sig, som de vil, de må høre den musik, de vil, de må drikke de billige guldbajere de vil, de må mene, at det kapitalistiske samfund i almindelighed og Amerika i særdeleshed er en pest, som de nu vil.

Problemet med de autonome var og er først af alt, at med udgangspunkt i en opfattelse af, at netop de selv var bærere af en særligt interessant alternativ kultur, krævede de samfundets økonomiske og moralske støtte, som den blandt andet kom til udtryk i Københavns Kommunes oprindelige overdragelse af Ungdomshuset i 1982. Som tak for støtten valgte en del af brugerne med jævne mellemrum at udøve vold mod samfundet til gengæld. Den slags kombination af påstået autonomi og vilje til at suge på labben var og er jo egentlig lattervækkende; for hvem i alverden var det, der i sin tid havde besluttet, at netop Ungdomshusets bud på en alternativ kultur var værd at investere i for resten af det danske samfund? Hvad var det, der gjorde netop de unge til en gruppe, hvis aktiviteter landets skatteydere skulle finansiere?

Svaret tror jeg skal findes i en form for indskrænkende og i grunden totalitær tankegang, der plager samfundet i disse år. Den tager angiveligt sit afsæt i et ønske om frihed. Om at leve som man vil. Om at være i stand til – og opnå accept til – at indrette sig på andre måder end de fleste. Den er således et barn af den frihedsbevægelse, der gik gennem de fleste vestlige samfund i slutningen af 60erne, og som skulle gøre det muligt for den enkelte at realisere sig selv på måder, som ingen andre kunne tiltage sig retten til at blande sig i.

I bund og grund jo ganske sundt og – befriende.

Men det forståelige ønske om at bryde med hæmmende strukturer – moralske, kønsmæssige, økonomiske – er med tiden jævnligt blevet til en forvrænget udgave af begrebet frihed. For hvilken frihed ligger der egentlig i at insistere på at konfiskere andre menneskers penge, så man ikke selv behøver bekymre sig om sin egen selvrealisering, eftersom andre mennesker betaler for den? Det er frihedsbegrebet brugt til en slags totalitarisme, hvor man gør sig selv og sin egen livsstil bedre, og dermed mere støtteværdig, end andres. Beskeden fra de autonome var i virkeligheden: Vores liv er bedre end dit liv, så pung ud! Og bagefter smadrer vi dig, hvis vi har lyst.

Forvrængningen af 60ernes åndelige og økonomiske frihedskamp finder vi også i andre (dog heldigvis fredeligere) udgaver i samfundet. En stor del af denne kamp var jo netop rødstrømpebevægelsen (og andres) berettigede stræben mod kvinders ligestilling. Kampen mod undertrykkelsen. Kampen for, at også kvinder i højere grad kunne få kontrol med deres egen tilværelse, snarere end i vidt omfang – også økonomisk – at være underlagt mænd. En frihedskamp, man stadig ser direkte omsat til slagord i f.eks. den aktuelle amerikanske præsidentvalgkamp, hvor demokratiske politikere i opgøret mod republikanske abortmodstandere slår til lyd for women’s right to choose. Om kvindens ret til at vælge – og opnå retten til at disponere over sin egen krop.

Desværre er også denne frihedskamp blevet forvrænget og har på nogle fronter udviklet sig til totalitaristiske krav om, at samfundet må sætte magt bag, når nogen ikke ønsker at leve præcis sådan, som bestemte grupper – her feministerne – har defineret det gode og rette liv. Hele den såkaldte speltdebat i Berlingske over de seneste uger og det feministiske krav om kønsbaserede kvoter og tvangsmæssige foranstaltninger, blandt andet i forhold til barselsloven, er en anden udgave af den frihedsbegrænsende tankegang, som 60er-friheden desværre på mange områder har udviklet sig til.

For man kan jo godt have den holdning, at der skal være ligestilling. Jeg skriver gerne under på stedet. Man kan også mene, at en afbalanceret kønsfordeling i mange sammenhænge, herunder virksomhedsledelser, er en styrke. Man kan tilmed have det synspunkt, at det for mange mænd – og deres børn – er en berigelse at tage deres del af barselsorloven. Jeg er enig. Men giver det mig ret til med vold og magt og loven i hånd at slå andre mennesker oven i hovedet, hvis de ønsker at indrette sig anderledes? Hvad nu, hvis der reelt ikke er 40 procent kvinder, som ønsker at være bestyrelsesmedlemmer i virksomhederne? Hvad om der nu er mænd, som i fuld overensstemmelse med deres børns mødre ønsker at fravælge barselsorlov?

Hvem er det så, der tiltager sig retten til at fortælle dem, at den går ikke? At de pænt må indrette sig efter andres værdisæt? Er det bærere af 60ernes frihedsidealer, eller er det kræfter, der har kolporteret dem og siden forvrænget dem i en grad, så de nu bruges til at kræve alle andre mennesker omformet i ens eget billede? For mit liv er jo bedre end dit liv. Just askin’

Seneste eksempel på frihed og lighed brugt som totalitært instrument var diskussionen om kvinders manglende deltagelse i den rytmiske musik. Det mente en netop offentliggjort udvalgsrapport, kulturminister Uffe Elbæk og adskillige debattører, herunder ph.d. i musikvidenskab Henrik Marstal i Politiken forleden, er et stort problem.

Hvilket de naturligvis har lov til at synes. Uvæsenet begynder først, hvis disse velmenende kræfter får den opfattelse, at de også har retten til at løse det problem, de mener at have defineret. For hvordan vil de gøre det? Med kønskvoter for bands på f.eks. Roskilde Festival, som ovennævnte Henrik Marstal tidligere har gjort sig til talsmand for? Med kønslighed som kriterium for adgang til offentlige støttemidler? Med udelukkelse af bands, der emmer for meget af testosteron? Hvad nu hvis en del af forklaringen på den kønsmæssige ubalance i den rytmiske musik er den enkle, at færre kvinder end mænd gider spille rock? Hvem er det så, der tiltager sig retten til at bestemme, at det partout skal være anderledes? Er det ikke netop de, der har taget idealerne om frihed og lighed og forvrænget dem til totalitær ukendelighed med afsæt i den opfattelse, at mit liv er bedre end dit liv? Hvorfor jeg naturligvis har adkomst til at lave dit liv om.

Men, kan man indvende, ender det ikke i den rene, skære kulturrelativisme, hvis ikke samfundet må tage instrumenter i anvendelse – herunder økonomiske og lovgivningsmæssige – for at markere, at noget er rigtigt, andet forkert? Noget er godt, andet er mindre godt?

Det er på den ene side sandt. De fleste af os betaler eksempelvis til velfærdssamfundet, også de der måtte være modstander af det ud fra en nærmest liberalistisk/anarkistisk opfattelse af verden. Og de færreste er vel imod, at samfundet skrider ind over for vold, voldtægt, overgreb, åbenlys undertrykkelse og antidemokratisk ekstremisme.

For mig at se går grænsen der, hvor man i kultur- og værdidiskussioner straks opgiver argumentets kraft for i stedet uden videre at tiltage sig magten over andres frie valg. Det er eksempler på det, vi har set, når Dansk Folkeparti har argumenteret for at forbyde fremmedsprog i skolegården eller arabiske TV-kanaler i boligområderne. Når borgerlige politikere har argumenteret mod homoseksuelles ret til at adoptere og på den ene side erklærer, at de skam går ind for fuld ligestilling – og på den anden side gør sig til dommer over andre menneskers måde at indrette sig på. Eller når politikere i diskussioner om sundhed vil bestemme over andre menneskers liv og handlinger fremfor i videst mulige omfang at begrænse samfundets rolle til at være bærer af det høje oplysningsniveau, der er forudsætningen for det enkelte menneskes frie valg.

Når det kommer til stykket, er det sjældent gået godt, når individer eller bevægelser har forsøgt at omskabe alle andre mennesker i deres eget billede. Det ender gerne galt. Det ender gerne i undertrykkelse fremfor frihed.

Og desuden er vi mennesker slet ikke sådan at sætte på formel. Den sjoveste detalje i forbindelse med Ungdomshusets nedrivning efter politistormen for fem år siden var således, at den nærliggende McDonalds på Nørrebros Runddel måtte lukke et par år senere; burgerkæden kunne simpelthen ikke opretholde sin omsætning uden de USA-hadende autonome og deres proselytters løbende bidrag, særligt ved nattetide.

Sådan er livet heldigvis så fyldt med sine små, forsonende træk.

En unik og støtteberettiget alternativ bevægelse siger tak til samfundet.

 

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

FØLG MIG PÅ TWITTER

29 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  “For hvilken frihed ligger der egentlig i at insistere på at konfiskere andre menneskers penge, så man ikke selv behøver bekymre sig om sin egen selvrealisering, eftersom andre mennesker betaler for den?”

  Dette spørgsmål burde mejsles ind i muren på Christiansborg Slotsplads.

 2. Af Thomas Petersen

  -

  Lidt off-topic. Men jeg har altid moret mig over betegenelsen autonome til en flok mennesker der på mange måder mener det samme.

 3. Af Knud Madsen

  -

  En utrolig begavet kronik!
  Jeg hylder også princippet om, at folk må leve som de vil, så længe de ikke skader mig, andre og samfundet i det hele taget. og følger princippet om at skik følge eller land fly.

 4. Af U. Willumsen

  -

  Prøv at høre ‘Krause på tværs-udsendelsen’ om Christian Zwettler, Den revolutionære bankrøver.
  Han startede som autonom.
  En person som vil tvinge sine egne ‘værdier’ ned i halsen på andre uden tanker for andres meninger.
  Hvem ønsker – bortset fra få meningsfæller at blive ‘befriet’ af de revolutionære og autonome?
  venlig hilsen

 5. Af christian nielsen

  -

  Forment indlæg.

  Ros ros ros.

  Ofte er indlæg af denne karakter fordømmende, men det er lykkedes forfatteren at holde en god balanceret tone.
  Det ‘gode’ at er vi har et samfund, der kan rumme autonome, næsten uanset hvor tåbelige, forkælede og selvmodsigende det er, men også et samfund der ikke har uendelig meget tålmodighed og derfor med tiden får tingene nivelleret ind. Hvis det går for vidt vil den demokratiske retsopfattelse få et skud for boven.
  Det ‘dårlige’ er de mange der slår plat på denne såkaldte ‘bevægelse’ eksempelvis pressen eller visse dele af det politiske spektrum.

 6. Af Anna Kristensen

  -

  Jeg er for så vidt enig med Hr. Tom Jensen, men jeg brydes mig ikke om, at Ungdomshuset indsættes i sammenhæng med DF, kvindebevægelsen etc. Vi taler jo om unge mennesker med en mission – forståelig eller ej – og det var og er en hån mod deres værdiengagement at sælge deres symbol på indflydelse til en sekt.

  Havde man solgt Jagtvej 69 til en aktør, som rent visionsk arbejdede for samme værdier som de unge, havde vi ikke set konsekvenserne antage det omfang, de gjorde.

  Som skrevet: Det er og var en hån mod et ungdommens engagement. Det kommer jeg aldrig til at bifalde, om disse unge så var nok så afvigende i deres tilgang til indflydelse.

 7. Af Holger Kirketerp

  -

  ” Men den rede for kriminalitet, hærværk og ødelæggelse, som huset over år havde udviklet sig til,” den må du kunne dokumentere… Eller har du slet ikke sat dig ind i tingene?

 8. Af Henrik Mikkelsen

  -

  @ Anna Kristensen

  Nu skriver du “deres symbol på indflydelse”. Hvis man skal kunne sige at noget er ens eje (deres), så er det jo normalt sådan i denne del af verden, at man først betaler derfor.

  Mener ikke at kunne huske at nogle af disse autonome idioter har haft læderet oppe…?

  Noget af Toms indlæg handler jo om at man gerne må gøre som man vil, blot man ikke derved generer andre. Dette kan man vel næppe sige og de før nævnte autonome.

  Dit argument holder på ingen måde!

 9. Af Jonas Jacobsen

  -

  @Holger
  Øøøh -hvad planet lever du på? Har du aldrig set de brændende biler, barrikaderne på Nørrebrogade? Hørt om “tag selv” aktionerne mod 7-11. Læst om brostenskast, graffiti, tyveri, overfald i forbindelse med ungeren????
  Jeg har selv i en årrække boet tæt på ungdomshuset. Som de fleste andre i lokalområdet afskyede jeg de ballademagere og tyveknægte. Jeg har med egne øjne og på egen krop oplevet deres modbydelighed.

 10. Af Martin .

  -

  Jag blev lite nyfiken på Ungdomshuset när jag läste krönikan och surfade in på deras hemsida. Mycket av det som stod där var riktigt bra. Ungdomarna verkar vara omtänksamma och rasism, sexism mm verkar vara helt förbjudet hos dem. Dessutom anordnar man kurser av olika slag. Man kan även lära sig esperanto.

  Jag tycker att ungdomarna verkar klokare än många vuxna man träffar. Önskar att det fanns ett sådant ungdomshus när jag var ung!

  I övrigt önskar jag alla danskar en god kväll.

 11. Af Hobbes fhsldhfls

  -

  Dit skingre indlæg er hørt før. Hele dit indlæg om ligestilling er iøvrigt fyld i denne sammenhæng.

  Kronikken kunne akkurat ligeså godt omhandle DF, og hvordan de forsøger at tvinge deres synspunkter ned i halsen på andre via plat og fordrejede mediebilleder.

  Vil her nøjes med at anfægte dit såkaldt bedste argument om MCd måtte lukke efter huset blev revet ned, som åbenbart stadig lever i din verden, det passer ikke, restuaranten havde simpelthen så lav standard at ingen til sidst gad at gå derind, længere er den ikke.

  Danmark har i den grad brug for en modvægt til din ssmåborgerlige verden. Ungdomshuset var og er et symbol for alle dem som kæmper for en bedre verden, med plads til mangfoldighed, og det kan der vist ikke være noget galt i.
  At politiet og højrefløjen så bruger den til at tilkæmpe sig flere midler og småborgerlige tv-stemmer, det er en helt anden sag.

 12. Af rene´ vangkilde

  -

  GOD BLESS YOU, -til tider er der noget religiøs ovér
  demokratiet, når misbruget af fællesskabet bliver
  småkriminel er det lovligt demokrati. Jagtvejen
  eller Roskilde har brug for et lovligt flertals
  demokrati til selviscenesættelse der åbner penge til de offentlige kasser.

 13. Af F1 Preben JensenJ JensenH

  -

  Ideelt set kan man måske sige, mene eller påstå at vi mennesker burde tolerere alt, så længe det ikke direkte eller indirekte skader andre. Men i den hårde virkelighed vi lever i, er der altid små og store grupper som ser ned på hinanden, afskyr hinanden eller bekæmper hinanden.

  Det lader sig ganske enkelt ikke gøre at skabe en verden uden holdninger, uden fordomme, uden agressioner, uden menneskeforagt, uden uretfærdighed, uden vold og uden ondskab.

  Hvis man tolererer alt og bare er god, flink, rar, rolig og tilgivende hele vejen igennem, ender man uvægerligt som en tossegod eller pladderhumanistisk nar.

  Hvis man modsat er intolerant, umedgørlig, smålig, kværulantisk, stridslysten, hyperaktiv, fanatisk, totalitær, voldelig og hadefuld, render man selvfølgelig ind i modstand og ender sandsynligvis med selv at få læsterlige prygl eller dødelige kvæstelser.

  Og hvis nogen vil omskabe samfundet og landet til noget helt andet end det har været hidtil, hvis de vil vende alt på hovedet og frembringe så store omvæltninger at f.eks. alt med demokrati, frihed, fred, sikkerhed, velfærd, økonomi, kultur og traditioner opløses eller pulveriseres, så er det jo logisk at der opstår konflikter.

  Hvis nogen ønsker Danmark som et u-yndigt land, som et løgnagtigt og mørkelagt samfund, som en kommunistisk/radikal enklave, som et multi-kulti kaotisk land, som en DDR-stat eller big-mother stat, som et pampernes og forbrydernes paradis, som en moderne udgave af Sodoma og Gomorra, som en fallit-stat á la Grækenland, som en overdimensioneret galeanstalt, eller som en blodig slagmark hvor alle mulige grupper kæmper mod hinanden, og hvor kun de heldige overlever…… vil det så ikke være forventeligt, naturligt eller ligefrem rigtigt, hvis nogen siger: det vil vi simpelt hen ikke finde os i? Og derefter trækker en streg i sandet.

  Grænseløs tolerance kan være billig og gratis en tid, men i længden kan den være kortsynet og selvmorderisk.

 14. Af georg christensen

  -

  Endelig et “udsagn”, med “værdi”.

  Mit svar er klart: Mit “LIV”, er så elendigt, så sølle, som “dit”, uden hinanden, er vi, selv i lokale “maffiøse”, “fællesskaber”, ingenting.

  Kun i “helheden”, får det enkelte “individ”, sin betydning.

 15. Af Morten Larsen

  -

  @ Hobbes fhsldhfls, 1. marts 2012 kl. 19:47:
  Jeg er helt enig i din parallel mellem de autonome og DF, og hvordan de forsøger at tvinge deres synspunkter ned i halsen på andre via plat og fordrejede mediebilleder. Som du skriver, kunne kronikken lige så godt handle om dem.
  Du har også ret i, at de af Tom Jensen givne eksempler på ligestilling er fyld, der ikke er værd at tage seriøst (i denne kronik altså). Eksemplerne stiller jo den autonome bevægelse i et dårligt lys, og enhver kan se, at den autonome bevægelse rummer helt andre værdier.
  Derimod forundrer det mig, med tanke på, at McDonalds over hele kloden gør meget ud af at opretholde et ensartet madkoncept og jævnligt moderniserer og renoverer deres ædetrug, at standarden på Nørrebro skulle være blevet så lav, at ingen til sidst gad at gå derind. Restauranten havde ellers ligget der i mange år og var ganske velbesøgt. Men okay, hvis der ikke har været penge til at opretholde standarden, efter at de autonome og deres proselytter holdt op med at komme der, så er det vel det, der er årsagen. Forstår i øvrigt ikke, at de gad fylde sig med junkfood i stedet for noget alternativt, men det er jo en autonom beslutning.
  Naturligvis var og er Ungdomshuset et symbol for nogle som kæmper for en bedre verden med plads til mangfoldighed, ingen tvivl om det, men symbolet er dog ikke – som du skriver – for “alle dem”. Der er da så sandelig mange andre end lige de autonome, som på forskellig vis kæmper for egne bedre verdener; det er ikke noget Ungdomshuset har patent på. Der er f.eks. mange store internationale organisationer med hundredetusindevis af medlemmer, som kæmper for en bedre verden, og blandt disse er der givetvis en del, der meget vil have sig frabedt at få skudt i skoene, at de hører til blandt “alle dem”, der færdes i det såkaldt autonome miljø.
  Det var i øvrigt en flot, stor og fredelig torsdagsdemo i dag, som gjorde et markant indtryk her fem år efter rydningen. Arrangørerne klarede fint at holde styr på de 500 demonstranter. Det er næsten – men ikke helt – lige så mange, som i sin tid deltog i demonstrationerne imod Ungdomshuset.

 16. Af Per Andersen

  -

  De autonomes grundliggende værdier og menneskesyn er:
  “Alle I borgerlige røvhuller: Skrid så på arbejde og finansiér os i hoved og røv”.
  “Vi pisser på skaffedyrene og bagefter klager vi over at de lugter af tilpissede skaffedyr”.

  Danmark er ikke nogen retsstat, hvis autonome anti-demokrater, ved brug af trusler, vold og chikane, kan forhindre den retmæssige ejer af Jagtvej-grunden i at bygge på den.

 17. Af Frey Vestergaard

  -

  Tak for en meget rammende blog. Jeg er næsten 100% enig. For mig er der et problem, når nogen kan vokse op i Danmark, og kun se arabiske TV-kanaler. Det er i de boligområderne, hvor anti-Danmark-pro-Islam er så udbredt, at det er underligt vi ikke smider hele banden ud for landsforræderi, da det er den tankegang vi faktisk er i krig med. Vi lader forældre i disse boligområderne indoktrinere deres børn, i had til vesten og videreførelsen af deres komplet tilbagestående kultur. Hvis dette for lov at forsætte, er fremtiden en større kløft i mellem os og dem, med 100% garanti mere vold og terror til følge.

  Finansverden er nu så syg og korrupt, at vi alle ender som gældsslaver, hvis vi ikke for stoppet den åbenlyse kriminalitet som florerer på Wall-street og i London. Se Kaiser-report på RT.com og bliv meget, meget bange, for det er virkeligt sygt ingen stopper det. Kriminaliteten er nu så åbenlys, at det skriger til himlen. Danske medier er enten for dumme eller inkompetente til at fortælle om det store billede.

  RT.com og se Kaiser-report.

 18. Af F1 Preben JensenJ JensenH

  -

  Det hedder altså grundlæggende, ikke grundliggende.

  Bortset fra det, så er det en overskrift (Mit liv er bedre end dit liv) man godt kan filosofere lidt over.

  En lidt ændret udgave, “Jeres liv er bedre end vores liv” vil kunne bruges af de tusinder af børn og unge der er blevet svigtet og sjoflet på det grusomste af “systemet”. Tag f.eks. Mern sagen hvor (tvangs)anbragte børn igennem mange år blev udnyttet og mishandlet af den plejefar og plejemor de var blevet anbragt hos. En plejefamilie der fik skyhøj betaling for at tage sig af svigtede børn, men som svigtede dem endnu mere og på endnu værre måder.

  Og intet skete, selvom der i årenes løb flere gange blev meddelt til “systemet” at der vist foregik helt forkerte ting i huset med adskellige “anbragte” børn.

  Først efter op mod tyve år vågnede myndighederne eller social-behandlerne op til dåd. Og sådan er der jo mange andre sager hvor børneværnet har spillet fallit.

  Sandheden er at tusinder af børn, unge og fædre/mødre er afmægtige og retsløse overfor familierets- og børneværns-systemet og skilsmisse-bureaukratiet mv.
  Systemet er blevet så ideologisk, korrupt, bureaukratisk, feministisk, selvoptaget og undertrykkende, at familiens ret og barnets tarv er blevet byer i Rusland i tusinder af tilfælde.

 19. Af Jens Aldertskilde

  -

  Kære Tom, igen tak for et super-velanbragt indlæg – særligt ovenpå Politikens omtale af årsdagen forleden, hvor det var umuligt at opdrive et eneste kritisk ord mod de stakkels autonome ofre. Var det ikke for velskrevne blogs fra dig, Krause og Mads Kastrup samt suveræn journalistik af Line Holm Nielsen gad jeg slet ikke læse Berlingeren mere. Den er blevet så kedelig og frelst, at den hurtigere og hurtigere bliver læst. Jeg har ellers været abonnent i mange år og er vel i målgruppen som kernelæser, men jeg er tilbøjelige til at give mange venner og bekendte ret – at Berlingske desværre har fortjent sin nedtur i de senere år. Nå, det var et sidespring. God kronik, Tom!

 20. Af M Frederiksen

  -

  Det mest ynkelige ved de autonome og iøvrigt
  også Christianiterne (som gerne vil leve anderledes og hader småborgerligheden) er at de godt kan bruge skaffedyrenes penge. Hvor mange mon af de autonome og Christianiterne bliver forsørget af det offentlige? Hvor mange mon har almindelige jobs med en 37 timers arbejdsuge? De synes selv at deres syn på livet er bedre (at man skal kunne drive den af hvis man har lyst eller smadre andres ejendom) men lever på bekostning af fællesskabet. En flok gemene nassere.

 21. Af Nanna G

  -

  Jeg ser sådan på det, at staten overordnet skal blande sig udenom den enkeltes personlige valg, men tilsikre de juridiske rammer omkring fx familien samt respektere denne som en vigtig grundsten i samfundet.

  Jo mere familierne hviler i sig selv, desto billigere bliver det at drive det offentlige, hvilket betyder øget velfærd til samfundet. Familierne skaber værdier, reproducerer samfundet og løser mange opgaver langt bedre og billigere end det offentlige.

  Lad os få mere respekt i dette samfund for familierne og fri os for det udbredte formynderi imod den enkelte borger!

  Jeg kan kun være enig med Tom Jensen i, at det naturligvis er forældrene og ikke staten, som skal fordele opgaverne imellem sig ang. fx hvem, der er hjemme og passe barnet samt hvornår det skal være og så videre.

  At regeringen vil straffe de familier, hvor faderen ikke kan eller vil afholde det dikterede antal uger på “barsel”, viser dens kynisme. Man lader det gå ud over barnet for at tvinge forældrene.

 22. Af Missa Jungle

  -

  Rigtig langt hen af vejen har du jo ret i dit indlæg Tom, men hvad gør man så hvis det viser sig at grunden til at der ikke er flere kvindelige topchefer er at de ubevidst bliver diskrimineret i mod? Eller at en ung kvinde som jeg har sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet fordi jeg er i den føde-dygtige alder? Ignorerer man bare at der er god grund til at tro at tanker om kvinders normale barsel har en betydning? Hvordan vil du løse disse ting, uden at samfundet skubber lidt på? Jo, der er da unge kvinder som får job, men jeg ville hade at virkeligheden var sådan udformet at jobbene først og fremmest gik til kloge mænd, dernæst kloge kvinder, så knap så kloge mænd og dernæst knap så kloge kvinder.
  En løsning for mig at se, ville være at mænd tog noget mere barsel på et generelt plan. Så ville tanker om “kvinden nu får et barn om et år” betyde lidt mindre i den store ligning. Det er selvfølgelig bare min fornemmelse at det betyder noget – når jeg nu høre den slags talt ned ude på arbejdspladsen.

 23. Af F1 Preben JensenJ JensenH

  -

  Ønsker DR at flere og flere danskere skal kunne sige: I andres liv er meget bedre end mit….?

  Hørte en Jacob Dement fortælle på P1 at LSD var et ret uskadeligt stof.

  Man skulle tro det var løgn. En statsradio der bagatelliserer skadevirkningerne af LSD. Et stof der har ødelagt tusindvis af mennesker, og som har ført til mange selvmord og andre tragedier.

  Og forleden bagatelliserede DR virkningerne af kokain og heroin mv.

 24. Af Bjørn Holmskjold

  -

  KAMPEN om Jagtvej 69 er ikke kun en kamp om et hus. Det er en kamp om meget mere end blot et hus.

  Således udtalte en talsmand for Jagtvej 69 sig i tv til en verden, som tilsyneladende ikke begriber ret meget af noget som helst. En uforstand, som i virkeligheden kan være den egentlige grund til, at de unge nu tager kampen op mod et samfund, der har mere end nok i sig selv.

  Disse børn og unge, og med dem alle andre børn og unge, lever nemlig reelt i en døende verden.

  Grådighed
  For hvad er det for et liv, dine børn har at se frem til? Hvor ansvarlig er det lige, at du som forarget bedsteborger selv tror, du er? Hvor reel er den kærlighed, som du meget hyklerisk påstår at have til dine børn?

  Du, som med din evindelige grådighed efter materielle værdier, reelt forbruger både dine børn og børnebørns fremtid?

  Jagtvej 69 er derfor ikke blot omhandlende et hus og samlingssted for samfundets børn og unge, men er symboliserende et kampråb og et opgør med det samfund, der under dets pæne overflader rummer en så ekstrem ansvarsløshed og en så ekstrem mangel på helhedstænkning, at der samfundsmæssigt er tale om et galopperende psykisk forfald.

  Mens klimaproblemerne udvikler sig stadig mere livstruende, da har de uansvarlige forældre og de af dem valgte politikere mere end nok at se til med at skrabe til sig. For forældrene kan nemlig for deres del vide sig ret sikre på, at konsekvenserne af deres grådighed ikke kommer til udbetaling i deres tid.

  Kamp mod forfaldet
  For ud over grådighedens naturødelæggende konsekvenser, da betinger den materielle grådighed så omfattende forældresvigt, at samfundet i konsekvens heraf bliver psykisk sygt. Grådigheden er blevet normalen, hvorfor de, der ikke tænker egocentrisk, nu er blevet de afvigende.

  Derfor er kampen om Jagtvej 69 ikke blot en kamp om et hus. Men en kamp mod et samfund i opløsning og psykisk forfald.

 25. Af KL PETERSEN

  -

  DET ER SELF KLART AT MAND IKKE BØR BELØNES NÅR MAND HAR BRÆNDT DET HELE AF PÅ NØRREBRO DET LIGGER KLART .DER ER OGSÅ ET MEN I DETTE HER. AT DET VAR FUSSTRATIONER OVER KØBENHAVNS KOMMUNE. DER HAVDE IND GÅET EN AFTALE MED HUSETS BRUGER AT DE HAVDE EVIG BRUGS RET MEN DET BLEV VED TAGET MED ET FLERE TAL OVER NIGHT AT DETTE SKULLE SÆLGES TRODS AFTALEN DER LÅG. OG AT MAND FRA KKØBENHAVN KOMMUNE FOR INDEN IKKE HAVDE LØST TIL AT FINDE ET ANDET STED TIL DISSE BEBORE OG DER EFTER BRØD DETTE VIRAK UD OM SKRIBENTEN KENDER DENNE DEL AF HISTORIEN SKAL IKKE KUNNE SIGES MEN VINKLE PÅ DETTE IND LÆG VIRKER IKKE SOM SÅDAN

  MV
  KL PETERSEN

 26. Af F1 Preben JensenJ JensenH

  -

  Holmskjold har jo ret i at der er tale om et galopperende psykisk forfald i vide kredse, måske især i feminist-bevægelsen, partierne og visse medier samt hos en stor del af tv-narkomanerne mv. Og BH har også ret i at vi lever i et samfund præget af opløsning og forfald mv.

  Men om BH også har ret i det med klimaet, kan man godt være i tvivl om. Ihvertfald er co2 næppe det store problem som DR gerne vil bilde os ind, og hvis der er nogle klimaændringer skyldes de med stor sandsynlighed variationer i solens udstråling. (læs bogen: Den maniske Sol)

  (Det næste bliver vel at de radikale vil have sendt en raket til solen med nogle milliarder kroner og et budskab om dialog og menneskerettigheder og universel humanisme)

  Det kan måske også være svært at tro på at netop anarkisterne og de autonome fra huset på Jagtvej skulle have opskriften på et bedre samfund. Er der ikke mest tale om en samling umodne naivister samt halv- og helkommunister? Ligefrem demokrati-forkæmpere er der vel ikke tale om? Eller hvad?

 27. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Jagtvej 69´s ungdoms kamp var de sidste krampetrækninger fra en ungdom i oprør mod en sindssyg verden. Nutidens unge betaler prisen for, at oprøret ikke fik kraft og saft fra deres forældre og familie, deres venner og venners venner. Nutidens unge er på den konto blevet kraftløse organismer, der nu dårligt ved, hvem de selv er. Derfor blev de ikke blot konsumerismens uskyldige børn, men også de, der med deres infantilitet og psykiske kraftløshed i dag ikke vil evne at løfte samfundet. Således vandt samfundet slaget mod samfundets børn. Men som konsekvens af psykologien i tingene, da taber samfundet til gengæld hele krigen.

  Det danske samfund, som den vestlige verden i øvrigt, værdisætter det materielle på bekostning af børnenes opvækstbetingelser. Forældrene værdisætter selv det materielle på bekostning af børnenes opvækstvilkår. Opvækstvilkår, som man efter behov naivt tror, kan indrettes efter arbejdsmarkedsvilkårene. Forældre skaber på den måde psykisk afvigende unger på samlebånd. Unger, der uskyldige, som alle børn er, intet valg har. For de kan jo ikke selv vælge deres forældre. Men må overleve med dem, de får.

  Forældrene er ansvarlige for samfundsudviklingen.

  Når samfundet er indrettet således, at det materielle er vigtigere end børnenes opvækst, så er det alene forældrenes ansvar. Politikerne er jo valgt af forældrene med det ene formål, at de skal opfylde forældrenes materielle behov og drømme. Hvorfor politikerne ikke har nogen anden holdning til udviklingen, end den, som forældrene værdisætter, som den vigtigste. Derfor rummer politikerne samme afstumpede holdning til børnenes opvækstvilkår, som børnenes afstumpede forældre.

  Det var i afmagt, at Danmark blev sat i brand! Sat i brand af børn og unge i et oprør, som symbolsk ville, at det Danmark blev brændt af, som de selv er en del af. Der er således en anden, og meget dybere mening med galskaben, end de mange overfladiske ekspertudtalelser giver indtryk af, eller som nok så lange straffe vil kunne skjule.

  At de unge har det, som de har det, gør, som de gør det, er ikke deres skyld. Men er alene betinget af de opvækstvilkår, som de ikke selv har valgt. Men er blevet dem betinget af omgivelserne, og dermed af samfundet.

  Enhver, der anklager børnene for deres handlinger, har i sandheden ikke forstået, hvorfor de unge reagerede, som de gjorde.

 28. Af Vigga Wagtberg Hansen

  -

  For hulen hvor er det godt skrevet, det her. Tom Jensen, du er i sandhed en redelig og klarsynet mand.

 29. Af Janne Frederiksen

  -

  Hej Tom Jensen, hurra for det frie valg.

  Dilemma:
  Der findes stadigvæk fantastisk mange mennesker på denne klode(inkl.Danmark)som hverken evner eller ønsker at træffe egne frie valg, og som derfor ”lever det gode liv p.g.a. helt eksakte leve-anvisninger”, politiske såvel som religiøse m.m.

  Du skriver:
  ”når politikere i diskussioner om sundhed vil bestemme over andre menneskers liv og handlinger frem for i videst muligt omfang at begrænse samfundets rolle til at være bærer af det høje oplysningsniveau, der er forudsætningen for det enkelte menneskes frie valg”.

  Hvordan forholder vi os som samfund til den gruppe mennesker, som af én eller anden grund har det bedst uden det frie valg, på trods af det høje oplysningsniveau, som forudsætningen for samme?

  Lovgiver? (underforstået “tvinger”)

  For få år tilbage hørte jeg, chokerende nok, professor Bente Klarlund udtale i TV, at det viser sig, at den bedste måde at ændre en befolknings adfærd på, stadigvæk er ved lovgivning!

  Den påstand holder vist stik, set f.eks. i forhold til resultatet af ryge-politikken/lovgivningen.

  Med al respekt for dine synspunkter, som jeg er meget enig i, bli´r hele debatten hurtig elitær, fordi de selvsamme mennesker, som lever bedst uden det frie valg, måske slet ikke ytrer sig offentligt!

  I øvrigt er jeg enig med Bjørn Holmskjold i en del af hans synspunkter.

  Rigtig mange børn bliver Copycats i forhold til deres forældre, men, der er også en gruppe “provoer”, som gerne med årene skulle blive frontkæmpere for “det gode liv med de frie valg for alle”.

  V.h. Janne

Kommentarer er lukket.