De Svageste og De Rigeste

Af Tom Jensen 88

Vi bor i et løjerligt land. Ovenikøbet et land, der for hvert år der går, bliver løjerligere og løjerligere. Besynderligheden består i, at der stort set ikke er nogen normale danskere tilbage. Det er min konklusion efter måneders debat frem og tilbage om velfærd, besparelser, sparemanøvrer og økonomiske planer.

Egentlig har jeg altid bildt mig ind, at Danmark var indbegrebet af et middelklassesamfund. Et af dem, hvor få har for meget og færre for lidt. Eller rettere sagt: Det land i verden, hvor færrest har for meget og endnu allerfærrest for lidt. Men jeg kan forstå, at det ikke er tilfældet. Der findes nærmest ikke længere en dansk middelklasse. Den er væk, pist borte, udraderet.

Danmark består derimod i det herrens år 2010 af to altdominerende hovedgrupper:

”De Svageste”

og

”De Rigeste”

Lad os tage ”De Svageste” først. Denne gruppe er enorm og hele tiden voksende. Det har den været i årtier, men aldrig har der været så mange svage danskere som nu. I en tid, hvor man ikke længere må kalde gamle for gamle og handicappede for handicappede har vi sjovt nok intet imod at kalde en ufatteligt stor del af den danske befolkning for ”De Svageste”. For mig at se en lidt krænkende måde at skære mennesker over én kam på, men nuvel, lad det ligge. Og lad os i stedet dykke lidt ned i, hvem ”De Svageste” er, og hvordan vi ifølge mange danske politikere bør tage os af dem.

For det er jo det, der gør, at betegnelsen ”De Svageste” er så velegnet. Ordet dækker over en gruppe mennesker, som har hjælp behov. Som samfundet må komme til undsætning. Som ikke kan klare sig selv, uden at fællesskabet træder til med at alle dets millioner af varme hænder og åbentstående pengekasser. Vi har et moralsk ansvar for at hjælpe ”De Svageste”, men man forstår på ramaskrigene – se eksempelvis her, her og her – efter fremlæggelsen af regeringens genopretningsplan forleden, at det hele i stedet går ud over ”De Svageste”, når der skal spares.

Men hvem er da ”De Svageste” – og hvor mange er de?

Ja, først og fremmest er der pensionisterne. Ifølge Danmarks Statistik  var der allerede i 2008 i alt 1.319.270 mennesker i denne gruppe af ”De Svageste”. Det er både ældre borgere i dette land, hvoraf nogle jo vitterligt ikke har andet end folkepensionen at leve af, og som der derfor ingen grund er til at gøre sig lystig på bekostning af. Og hvoraf nogle er syge, afkræftede eller senile og heller ikke er i en misundelsesværdig situation. Og det er førtidspensionister, som der i 2010 var 244.000 af. Men det er også andre igen, der i kraft af egen pensionsopsparing, formuer mv. hører til gruppen af velbeslåede svage. Man kunne også kalde dem ”De Rigeste Svageste”. Gruppen tæller i øvrigt både førtidspensionister, de rigtig gamle og dem, der bare er gået på efterløn (godt 182.000 personer i 2008), men som man jo på den offentlige debat må forstå endegyldigt også hører til ”De Svageste”, der skal beskyttes mod angreb på velfærden – uanset hvad, uanset hvem de er.

Så er der de ledige og andre ikke-arbejdende. Dem er der blevet flere af i de senere år på grund af krisen. Tilbage i 2008 var der ifølge Danmarks Statistik 799.842 mennesker i denne gruppe af ”De Svageste”, og et forsigtigt gæt vil være, at der næppe er blevet færre af dem siden. Det er både folk på arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, orlovsydelser og den store gruppe, der er på ”andre bistandsydelser”, men fælles for dem alle er, at de står helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet. Derfor hører også de til blandt ”De Svageste”.

Dertil tillader jeg mig at lægge de 307.139 personer, som i 2008 var på Statens Uddannelsesstøtte, for også de hører jo til blandt ”De Svageste”, forstår man på debatten, de mestendels unge som i kraft af deres svaghed har krav på samfundets udstrakte beskyttelse – også i krisetider. Så ind med hele flokken af studerende på S.U. Derimod tillader jeg mig at springe over dem, der får boligtilskud og børnetilskud. De fleste af dem optræder nok i de andre ”De Svageste”-kategorier, vil jeg tro, så de får lov at ligge.

Til sidst er der børnene. Dem under 18. Også de puttes jo gladeligt ind i gruppen af ”De Svageste”, når man diskuterer, hvad der ikke må skæres ned på. Eller rettere: Hvor der uden videre overvejelse fortsat bør bruges flere penge. Daginstitutioner, skoler, tilbud til særligt udsatte børn og unge, fortsæt selv listen. Denne gruppe – børn og unge under 18 år – føjer yderligere 1.283.287 danskere til ”De Svageste”.

Nu er jeg endda flink; jeg medtager ikke samtlige indvandrere. Ikke de indlagte på sygehusene eller klienter hos praktiserende læger, psykologer, parterapeuter, krisehjælpscentre og erhvervscoaches. Eller de prostituerede, de piberygende og de portvinsdrikkende. Selv om de vel egentlig også kunne kvalificere sig til at høre under gruppen ”De Svageste”. Så vi stopper her og gør status:

Der er ifølge denne opgørelse i alt 3.709.538 danskere i gruppen ”De Svageste”. Nu er det muligt, ja overvejende sandsynligt, at nogen er talt med flere steder – men under alle omstændigheder: De er mange. Faktisk flertallet….

Og så er der den anden hovedgruppe i det Danmark, vi så længe fejlagtigt troede var et middelklassesamfund. Den anden gruppe er ”De Rigeste”. Modsat ”De Svageste” har de ikke ynk behov, selv om flere af dem sådan set opfylder et eller flere kriterier for optagelse i gruppen ”De Svageste”, eftersom de også nyder godt af de offentlige kasser.

Hvem er så ”De Rigeste”? Jo, skal man tro den offentlige debat, må det endegyldige kriterium for at høre til gruppen ”De Rigeste” være, at man betaler topskat. Det er jo topskatteyderne, der igen og igen bliver peget fingre af, når en reform letter skatten på indkomst. Så er det dem, der ”får” mest, og det er netop ikke for at ”få”, at vi har opfundet gruppen ”De Rigeste” i verdens mest lige land. Formålet med ”De Rigeste” er, at de skal bidrage, sådan at ”De Svageste” kan få, hvad der tilkommer dem.

Heldigvis er der mange om at bære byrden. Opgaven med at redde ”De Svageste” fra den sociale massegrav er ikke noget, der hænger på en håndfuld milliardærer og topdirektører langs Strandvejen. Tværtimod.

I 2009 var der således hele 910.000 danskere i denne gruppe, hvis væsentligste formål altså er at skaffe midler til ”De Svageste”. Nu vil nogen indvende, at der sikkert er folk, der som nævnt ovenfor udover at være blandt ”De Rigeste” også hører til ”De Svageste”, eftersom de f.eks. har en pensionsordning der gør, at de betaler topskat, og dermed hører til ”De Rigeste”, men samtidig modtager folkepension, hvilket jo kvalificerer dem til at høre til ”De Svageste”; men det er netop det fine og udspekulerede ved et samfund som det danske, hvor man stort set har afskaffet middelklassen: Man kan sagtens tilhøre begge grupper, således at man som medlem af ”De Rigeste” er med til via samfundskasserne at finansiere ens eget medlemskab af ”De Svageste”. Det er der intet til hinder for, det er netop en af finesserne i systemet.

I 2010 faldt antallet af topskatteydere som følge af skattereformen godt nok til 670.000 mennesker, men vi holder os alligevel til de 910.000. For det var dem, der ifølge modstanderne af denne reform ikke burde have haft den topskattelettelse, som i stedet burde være tilfaldet ”De Svageste”. Desuden vil antallet af ”De Rigeste” uden tvivl stige igen næste år, nu hvor regeringen har udskudt den næste planlagte topskattelettelse som en del af genopretningsplanen, og det er godt, der er mange af ”De Rigeste”, for deres pligter over for samfundet og over for ”De Svageste” er uendeligt mange, og pligterne bliver sikkert endnu flere, hvis magten skifter i Danmark. Se blot her, her og her.

Således kan vi gøre samlet status. Og med 3,7 mio. danskere blandt ”De Svageste” og en lille million blandt ”De Rigeste” kan enhver regne ud, at selv med personsammenfald internt og mellem grupperne er der ikke mange danskere tilbage i den helt normale middelklassestand. Det normale er uigenkaldeligt blevet det abnorme. Det kan være, der er en hjemmehjælper, en kassedame eller en lagerarbejder hér eller dér uden børn eller andre svagheder, som udløser offentlige tilskud, men de er i tiltagende grad en sjældenhed. En truet menneskeart i det danske samfund, så at sige.

Tilbage har vi ”De Svageste” og ”De Rigeste”.

Og med dem har vi skabt det perfekte samfund, en evighedsmaskine, der kan fortsætte ufortrødent indtil den dag, samtlige danskere tilhører begge grupper. Er det ikke rørende smukt?

88 kommentarer RSS

 1. Af B. Iversen

  -

  Du glemte “DE STÆRKE” = KVINDERNE

 2. Af Kristian Andersen

  -

  Jamen lad os da endelig indføre amerikanske tilstande. Så skal vi nok får “rigtig” fattige i dette land indefor et par år!

 3. Af Karin Bennedsen

  -

  @Kristian Andersen

  Ja, og hvis Pia Kjærsgaard så kommer igennem med sit krav om, at der kun skal udbetales børnefamilieydelse til 3 børn (et krav, der som alt andet fra DF’s side, hovedsagelig er møntet på børnerige muslimske familier, som hun sikkert kalkulerer, at der er flest af), så er der 23.000 familier, der kommer i klemme. Hvis nogle af disse så også er på overførselsindkomst, så får fogederne rundt omkring sikkert travlt med at sætte dem ud af deres lejligheder.

  Fagre nye Danmark!

 4. Af Christian L

  -

  @ Jesper H.

  Netop. Prøv at se gamle valgfilm med Ole Sohn på You Tube.

  Sohn er nu i SF der er blevet en smule mindre rabiate, ned den gang og som forsøger at virke ansvarlige, men i bund og grund er det den samme klagesang og de samme usandheder.

 5. Af Ernst Olsen

  -

  Det er chokerende ud over alle grænser Tom Jensen!
  Det er nok mere end vigtigt, at få opdateret disse tal, og her må ALLE der bor i DK tælles med.
  Det næste er hvordan kan det gå så vidt, at såfremt flertallet her æder opositionens forsøg på bedrag, og følger de “svage” de politiske vinde,ved næste valg, så går vi bankerot i Danmark. Manden/kvinden på gaden har næppe tænkt i disse baner før. Såfremt man lægger alle “såkaldte” svage sammen som Tom J har gjort, så runder vi 3.709.538 mennesker, og da vi er ca.5.mill mennesker, så skal man ha’ drukket mere end 1 fl brændevin indenfor 1.time, for at mene at DET er sagen og det rigtige for DK.
  Spørgsmålet kunne være, hvorfor er det gået så galt?
  Det Offentlige har fået deres egne “tilpassere” som hele tiden på TV bekræfter, at de selv, vil hele verden det bedst, og det kan kun gå for langsomt. OG –
  Fordi at ansvaret er flyttet væk fra familen, fra forældrene. Det er i sig selv hovedløst, og fratage dem ansvar og pligt for egne børn og handlinger, – graduer selv, hvis det er bedre, – men vi skal TILPASSE os, – og i stedet har man overladt til børn selv, at tage vare på!Godt for dem der kan, med hvad med resten! Mange vokser så op med HA’ GENET, dybt indpræntet i knolden.
  Den offentlige debat kører også for fuld skrue, og i Debatten i går fik vi ilustreret af Industriens talsmand Nedergård, at opositionen har et godt forslag med mere arbejde, men det er de tre parter der afgør det og ikke andre, at LO har slugt den kamel, kan da undre, men bortset fra det punkt så var der ikke “FUGLS FØDE” på opositionens forslag, til bedring af den økonomiske situation i Danmark. Regeringen kan kun misunde, at de ikke har folk der kan kalde en spade for en spade.

 6. Af Ole H

  -

  Jeg synes man skal sætte en fattigdomsgrænse ca 100.000 kr om året for voksne og 30.000 for børn og alle over denne kan ikke få støtte. Hvis man har formue (værder af hus m.v.) så er der heller ikke støtte.

  Det vil ophæve den groteske debat hvor alle er svage og skal forsørges af yderne. Så må man selv til at yde, hvis man ønsker luksus.

  Men når nu nyderne grådigt stemmer sig til andres belønning, kan det jo være man på et tidspunkt mangler en mæcen – især når man ikke er taknemlig, men bare siger giv mig dit brød svin.

  Helle og Villy vil have os alle på bænken – fordi klienter giver socialistiske stemmer og de er ligeglade med kommende generationer bare de kan blive valgt.

  De har alligevel to standarder en til pressen og en for dem selv ikke? Helle, Mette og Sass?
  Men måske soc.dem vil sikre udlicitering eller skal det kun være for politbureauet?

 7. Af Jens Christiansen

  -

  Det er da utroligt at der efterhånden findes over 3 mio. borgere i DK, der af taktiske grunde definerer sig selv som “bløddyr”, og som ikke kan undvære en eneste krone når krisen spidser til. Det er primært folk, der selv har gjort sig dybt afhængige af pengestrømme fra det offentlige, der altid hyler op (dvs. modtagere af overførselsindkomster og off. ansatte). Samme 3 mio personer er jo hovedårsagen til at bunden er gået ud af statskassen, og nu ønsker de igen “lette løsninger” ved enten at staten skal forgælde sig endnu mere eller at det mindretal, der i forvejen bidrager allermest skal spytte mere i kassen. Mærkeligt nok hører man aldrig om ynk og klynk fra folk, der giver den en skalle 50-60 timer om ugen (dvs. de arbejder allerede langt mere end de ekstra 12 minutter pr. dag), hvor de blandt medvirker til at fylde i de offentlige kasser, så andre kan nyde frugterne. Nogle har åbenbart endnu ikke fattet at der ikke findes nogle nemme og bekvemme udveje på de aktuelle (og kommende samfundsøkonomiske problemstillinger). De utålmodige og kortsynede folk er ligeglade og ser helst at der forsættes med gældsfinansieret velfærd til dem selv (som de håber at andre vil afdrage på et senere tidspunkt) – og ser helst at andre end dem selv skal spytte mere i kassen. Dette er netop en kortsynet tankegang, da en sådan udvikling vil medføre at de samme folk bliver “fanget” i konsekvenserne senere – når der skal trædes endnu hårdere på bremsen. De samfundsøkonomiske udfordringer fordamper ikke, selv om man forsøger at udskyde dem lidt. Den aktuelle situation er en begyndelse, der afspejler at den demografiske kabale ikke kan gå op på sigt (slet ikke når man tager den aktuelle produktivitetsudvikling i betragtning – her rutscher DK nedad rangstigen i hastig fart – så der kan ikke ventes nogensomhelst redning herfra). Iøvrigt går staten næppe bankerot – den kan altid sende regningen videre til borgerne på forskellig måde. Den nationale velfærdsstat er under dobbelt pres – både indefra (de over 3 mio. borgere, der definerer sig selv som “svage”) samt udefra som følge af global konkurrence, der stille og roligt udtørrer velfærdsgodernes finansieringskilder. Læg mærke til hvordan både ressourcestærke personer og virksomheder stille og roligt siver ud af landet. Det sker der ikke noget ved lige nu – men den akkumulerede effekt heraf vil komme snigende ind i statsfinanserne på sigt. Igen til ugunst for de “svage”, der har vænnet sig til at nyde frugterne af andres arbejde. Det bliver en brat opvågnen, hvis der ikke tages fat på disse udfordringer ved nældens rod.

 8. Af Henrik R.

  -

  Hvís regeringen havde mod så burde de beskatte boligejere og bolighandler. Fordi boligboblen er årsagen til mange problemer i den økonomiske udvikling vi har haft i de sidste år.

  Men der er ikke genvalg ved næste valg i at beskatte boligejere hårdere. Og desuden begrænser det den forbrugsvækst de håber vil sætte gang i økonomien.

  Men der er ingen visioner i at nogle af alle forslagene. Fordi det der er brug for er vækst gennem forbedret konkurrenceevne og større eksport. Men den er meget svær at pine ud af et samfund der har haft så mange lønstigninger og faldende faglige kompetencer. Og derfor mister vi eksportindtægter.

  Der burde ske en slags chokkur hvor at vi alle gik markant ned i løn så omkostningerne falder. Det gode ville være at vi således gik fra en økonomi med forbrug skabt af belåninger af oppustede friværdier til en økonomi skabt af konkurrencedygtighed og eksport.

 9. Af Svend Alhof

  -

  Regeringens genopretningsplan går ud på at skaffe 24 milliarder. Var det ikke en idé at hente dem hos mennesker, der har mere end lige til dagen og vejen. Vi, der kun har folkepension og lidt ATP, vil så gerne være solidariske, vi har bare ikke noget at være solidariske med.

  Og nej, vi kan ikke klare en yderligere reallønsnedgang.

  Hvordan harmonerer ønsket om et større forbrug for at få gang i hjulene i øvrigt med, at vores købekraft sættes yderligere ned?

  Fri os for at høre udtrykket “de svage”. Vi er “pengefattige” i modsætning til de “pengerige”. Mange af os har et godt liv, men den megen snak om at vi er en “byrde”, kan nemt bringe os i harnisk.

  Og ærlig talt: Vi føler ikke det mindste ansvar for den situation, som Danmark er kommet i. Vi har ikke pustet noget op eller bidraget til, at bankerne var ved at gå fallit.

  Vi er kort sagt de “almindelige mennesker”, som Tom Jensen efterlyser.

  En stor tak til Karin Bennedsen for at sætte mange ting på plads.

 10. Af Christian L

  -

  @
  Jens Christiansen

  Godt indlæg, men det er også et demokratisk problem.

  Vi ser det i debatterne, hvor det vrimler med søvndalere. Det er myterne om nedskræringerne, myterne om hvem der får hvad, myterne om bankerne og de ih så grimme boligejere.

  Spinmaskinen har kørt i årevis og er som ammestuehistorier der føder misundelsen og den indre svinehund.

  Se blot 3F busskurannonecer med al deres minsundelse og had mod dem der bidrager til dette samfund.

  Som skaffedyr er jeg at være godt træt af både at skulle betale så meget for dette cirkus, men dertil også at skulle lægge øre til den hetz og al den ynk der kommer fra folk, som tager deres goder for givet.

 11. Af Severin Danon

  -

  Man må konstatere at Robin Hood ikke har levet forgæves. Tænk blot på hvor mange efterkommere han har bare inden for Christiansborgs tykke mure. Men med en gældssætning på 100 milliarder, og en begyndende outsourcing til udlandet, så der kommer endnu flere på offentlig ydelser, er pilekoggeret ved at være tømt for pile, så de milliarder er der ikke, som kunne have købt samtlige herregårde i riget til statseje, så de svage kunne få lidt mad, hvis de altså selv gad pløje markerne, gøde og vande, så og høste,hente og bringe, vedligeholde og malke…. Pudsigt nok så jeg en happening, hvor de “svage” fo r ind i et supermarked og fyldte indkøbsvognene op med varer og under bannere, hvor der stod, at alt var gratis i dag, passerede de kasserne uden at betale, mens personalet fortvivlet protesterede. Men det hjalp ikke. De aktionerende holdt på deres og ignorerede totalt at butikken lejede sig ind på dyre kvadratmetre og betalte ansatte for at drive forretningen med at gøre rent, placere varer, betjene kunder, betalte lys og vand og varme, forsikring,overvågning osv. Det er jo i realiteten også det, der sker, når de nok dagligt betaler for varerne, men så kræver pengene tilbage ved lov, så andre tvinges til at betale ders indkøb. Er der nogen der kan se komikken?

 12. Af r. vangkilde

  -

  At være rig på overførelses indkomster!
  Ingen er for svag til at betale en høj skat!
  De svage må kører i små biler!
  De rige kører i store biler men stoppes af skat
  En selvstændig er rig på statens kontrol!
  En godsejer bliver rig på tilskud!
  En handicappet er rig på offenlig service!
  En pensionist bliver automatisk svag!
  De rige er for svagelige til at bruge penge!
  En førtidspensionist har opgivet at blive rig!
  De rige er blevet svage af finanskrisen!
  En muslim er altid svag!
  De unge bliver rig på uddannelse!
  Vi er rig på socialisme, og svag uden ansvar!
  Demokratiet er forældet!

 13. Af Thomas Vesth

  -

  Proportioner er svære at forklare, denne her blogs længde viser det samme.

  Men koklusionen er krystalklar, størstedelen af befolkningen har ladet sig blive samfundets klienter fremfor selvstændige mennesker.

  Så spørgsmålet er ikke om man er svag eller rig, men udelukkende om man får præcis det samme uanset behov.

  Sidste eksempel er de unges undersøgelse af SU-størrelsen, hvor størstedelen oplyser, at man ikke kan klare sig for SUen alene. Ja så må man jo selv finde en løsning, SUen har da aldrig været tiltænkt som en ydelse, der skulle kunne bibringe en større livsstil under studier, men størstedelen af de unge føler sig nu fattige og svage, faktisk et meget bekymdrende udgangspunkt for et ungt menneske.

  Bekymrende fordi den unges fokus ligger på at se begrænsninger som klient fremfor at se muligheder som selvstændigt menneske.

  Iøvrigt er det utroligt at rød stue kan slippe af sed med deres såkaldte fair politik, hvor man vil garantere hvad som helst.

  Hvordan tror man at arbejdende mennesker finder det fair, når rød stue kommer farende med 5 cifrede opkrævninger på kørselsafgifter, forhøjede topskat og afgifter på hvad som helst. Men her bliver rød stues målgruppe ret klar, den ikke arbejdende del af befolkningen.

  Og vedrørende Karin Bennedsens betragtninger har hun denne her gang ramt helt rigtigt uden at vide det, men hun har ganske ret i at pensionernes købekraft udhules. Denne proces vil blive voldsomt forøget ved indførelse af rød stues politik, hvor man vil føre en dyb uansvarlig politik, hvor man lover efterløn og andre ydelser velvidende, at disse vil udhules efterhånden som mængden af ældre stiger kraftigt. Rød stues politik er således helt usammenhængende.

 14. Af Jens Christiansen

  -

  @ Thomas Vesth:
  “Sidste eksempel er de unges undersøgelse af SU-størrelsen, hvor størstedelen oplyser, at man ikke kan klare sig for SUen alene.”

  Man har aldrig kunnet klare sig for en SU-alene, hvorfor man selv må være medfinansierende. Jeg selv og mange af mine medstuderende kom ud med en studiegæld i omegnen af 2-300.000. Denne gæld er heldigvis høvlet væk nu.

  Men når man hører et interview med en yngre studine, der stærkt beklager at hun står til at miste 75 kr. pr. måned i realværdi (som følge af genopretningsplanen) og at hun derfor som konsekvens heraf må drosle ned “på alt det sjove og byturene”, så tager man sig efterhånden til hovedet. Der kan jo maksimalt blive tale om at droppe en cafe-latte eller to om måneden, når man sidder på cafe og pludrer løs sammen med veninderne. Der er slet ikke tale om at ofre sig bare en lillebitte smule – men derimod at man udpeger sig selv som offer for at opnå fordele på andres bekostning

 15. Af Jens Christiansen

  -

  @Christian L:

  “Se blot 3F busskurannonecer med al deres minsundelse og had mod dem der bidrager til dette samfund.”

  3F kommer til at skrumpe gevaldigt fremover – det er primært arbejdspladser i deres område, der i hastig fart flytter til lavtlønslande (fx Polen). Deres medlemmer er simpelthen ikke pengene værd – set med arbejdsgiverøjne, og hvis man ikke er mentalt fleksibel i en sådan situation, så er dette den hurtigste vej til klientliggørelse på overførselsindkomst. 3F ønsker naturligvis hjertensgerne at dele regningen for deres (og medlemmernes) fejldispositioner ud til andre borgere – og derfor bygger hele deres kampagneapparat på en selvretfærdig misundelseslogik.

 16. Af Jens Christiansen

  -

  “Det er den klynkende Dansker, som altid sætter sig selv i offer-rollen, og altid kræver ‘det offnetlige’ træder til hvis bare den mindste modgang i tilværelsen skulle vise sig.”

  Ja det er lige før man kan tage telefonen, og ringe efter instant krisehjælp hos kommunen, så snart der opstår det mindste. Det er et symptom på tiltagende manglende livsduelighed i mange situationer (og klientliggørelse). De ansvarlige politikere udviser rygrad som en udkogt spaghetti overfor “folkekravet” om “feel good be happy” velfærd i lange baner – selv som bunden allerede er gået ud af statskassen. Man skulle nødig rives ud af osteklokken, og konfronteres med den ubehagelige virkelighed på den korte bane. Derfor præsenteres der luftige planer om nye millionærskatter (der vedrører under 1% af befolkningen), øgede tobaksafgifter med få kroner ekstra pr. pakke, 12 minutters ekstra brandbeskattet arbejdstid pr. dag (en stor del af de ansatte med 37t formel arbejdstid pr. uge har jo reelt allerede i flere år opfyldt dette mål). Samtidig forgøgles befolkningen at alt dette skal “redde” velfærden engang for alle. Det vil dog kun holde indtil næste indgreb bliver nødvendigt – de såkaldte små skridts metode. Derfor: der bør tages fat om nældens rod med det samme – i stedet for at snakke om imaginære effekter af “lette og bekvemme løsninger”, der kan glide ned hos folk.

 17. Af Dorte Sørensen

  -

  Det var en interessant udlægning.
  En måde hvor samfundet med fordel kunne formindske denne svage gruppe var at få et bedre forebyggende arbejde mod arbejdsulykker – herunder stress . Fx hørte jeg for nyligt i P1-morgen, at det var mange mia. kr. arbejdsulykker koster det danske samfund. Her nedskar Fogh Rasmussen i sin første ”Grønhøster kørsel” Arbejdstilsynet ret voldsomt samt lempede bøderne for arbejdsgiverne, når de ikke overholdt reglerne. Ligeledes har regeringen og DF indført så mange kontrol og styringsregler så mange er gået ned med stress over ikke at have tid til at udføre deres kerneydelser. Ved at lempe disse krav om kontrol og styring kunne samfundet spare mange penge og gruppen ”svage” ville blive mindre.

 18. Af Niels Thomsen

  -

  Begrebet “Svag” udspringer af en ekstrem fokusering på materielle vilkår – hvis andre har større fladskærme, bedre internetforbindelser, flottere solbriller defineres man som relativt fattig – alias svag. Behov finder aldrig deres mætningspunkt, offentlige ydelser er aldrig helt nok – problemet udspringer – som skuffende mange problemer gør – af ens egen virkelighedsopfattelse. SU-modtagere, dagpengemodtagere og pensionister der græder over småpenge skulle for deres egen skyld hellere beskytte deres egen værdighed og selvfølelse i stedet for at græde krokodilletårer. Det er ingen skam at tage imod hjælp – men det er en skam at gøre sig til offer når basisniveauet er så himmelhøjt som det er i DK.

 19. Af Peter Andersen

  -

  Tom Jensen, prøv hellere sæt dig i hvordan virkeligheden ser ud. Hvor mange tager f.eks. årligt ud på 2 ferierejser i udlandet? Hvor mange mennesker i Danmark har enten ikke råd til at lade sine børn gå i en sportsklub eller tage på ferie et andet sted i landet?

 20. Af Erik Lillienfryd

  -

  @Christian L.
  Du lyder akkurat, som ‘drengene i cepos’. De mener også selv, at det er dem der holder landet i gang, helt alene..
  Få nu lidt indsigt i andre mennesker. Du er sgu da ikke den eneste her i landet der har et arbejde, betaler skat, og er ked af det. Men sådan er vilkårende nu engang. Mange generationer før dig, har slidt og slæbt, for at vi andre kunne komme i skole, tage en uddannelse, og at ALLE i dette land, har muligheden for at få hjælp, hvis man har et behov for det, hvad enten det er på sygehus, eller hos kommunen. Læs lidt Danmarkshistorie, læn dig tilbage, og tænd piben, og prøv at få et mere nuanceret billede.

 21. Af Jesper H.

  -

  Alle kloger sig – det gælder fodbold landsholdet – det gælder den politiske situation i Danmark ALLE ved bedst om alt.
  det vil gå ud over 23000 muslimske ægtepar på overførsels indkomst – skrives der i et indlæg, fordi de vil få færre børnecheck, jaså,men det gælder vel alle familier i samme situation, muslimsk eller ej, eller er det kun muslimske familier der har mange børn.
  Så kommer SKRÆPPERIET – DER BLIVER FLERE OG FLERE ÆLDRE, som en ældre mand udtalte forleden dag “det er uudholdeligt – træk os ud på fælleden og skyd os”, de har slidt og slæbt for velstanden og velfærdet i dette land og bliver spist af med et eller andet uværdigt beløb.Måske har de ATP = Alderdommens Trøstpræmie.De har knoklet,spinket og sparet til et hus, hvor de har betalt, værdi af egen bolig.Så har nogen for at kunne blive boende taget lån i friværdien,hvor flere mener de bør straffes for deres udsvævende liv.
  Til sammenligning – Indvandrene koster 35 milliarder kroner om året, yderligere sender indvandrene 12 milliader kroner om året til deres oprindelseslande.
  Nej lad os give ældre og syge al den støtte vi formår – såvel materielt som menneskeligt.

 22. Af T. Sørensen

  -

  Tak til jyden Tom Jensen.
  Således opløftet og oplyst, går jeg til næste blog.

 23. Af FarJensen JensenH

  -

  Der er en som mener at politikerne er som kogt spaghetti overfor ‘folkekrav’…. Ja, nogle gange er det nok rigtigt, men det meste af tiden kører de da vist deres eget løb, helt udenom og henover befolkningens fleretal. Vi fik ingen afstemning om Lissabon-traktaten….. den enorme indvandring blev også sat i værk uden at folket blev spurgt….. afskaffelsen af grænsekontrollen så kriminelle bander med tyve og hjemmerøvere fra Rumænien, Bulgarien og østeuropa mv. frit kan suse frem og tilbage med biler, varevogne og lastbiler, var ikke et folkekrav….. kommunal-reformen blev besluttet uden videre, til skade for det lokale demokrati, og med en lang række af negative konsekvenser til følge…..massakren på en lang række institutioner, skoler, biblioteker, posthuse, politistationer, seminarier, kaserner, busruter, motorkontorer, klinikker, rådhuse, retskontorer osv., beliggende i provinsen, var også noget som politikerne/regeringen selv/VKO selv fandt på…..og man er også helt ude af trit med den brede befolkning hvad nedlukningen af hospitaler og skadestuer mv. angår. Og mere kunne fremføres.

  Nej, sandheden er nok, at det danske folkestyre er blevet så udhulet, at folket delvis er koblet af, så at der ikke er meget tilbage af demokratiet. Og at vi i stedet har fået et arrogant, elitært politikerstyre, hvor typer som Mallorca-Lene osv. kan slå deres folder og leve som mangemillionærer, selvom de kun på skrømt forsvarer og varetager nationens og befolkningens interesser.

 24. Af FarJensen JensenH

  -

  @Jesper H, 22-5 kl. 9.10….. Der er mange forlydender og påstande om, at indvandringen og integrationen mv. koster over 100 milliarder kroner om året, hvis alle direkte og indirekte udgifter tælles sammen.

 25. Af Jens Christiansen

  -

  @Far Jensen,

  Det er udmærket at du går til stålet. Det jeg mener med at “De ansvarlige politikere udviser rygrad som en udkogt spaghetti overfor “folkekravet” om “feel good be happy” velfærd i lange baner …” er at velfærdsnarkomanien her til lands er modstykket til romernes måde at passivisere folk på: “Giv folket brød og skuespil” Idag hedder det bare: Få folk fedtet ind i et tykt lag velfærd (så ved vi nemlig hvad de stemmer til valget) kombineret med Robinson, X-factor. Anti-talent 2010 og hvad det ellers hedder. Og med en folkeskole, der er reduceret til den gamle Almueskole, så har politikerne også lagt grundlaget for en øget fordummelse i samfundet. Det er som vand på deres mølle (det er en udvikling, der har været i gang længe), og derfor kan politikere efterhånden også slippe afsted med at postulere hvadsomhelst, der fænger bare det mindste smule. Fx er det en yndet sport i det politiske miljø at benægte fakta, hvis dette ikke passer ind de ideologiske verdensbillede, samtidig med at man forsøger at bilde folk noget andet ind end de foreliggende fakta. Derfor er politik efterhånden reduceret til at kunne “lyve på den mest troværdige måde” – men hvem gider at lægge øre til manipulerende ordskvalder i længden. Folket har næppe længere de politikere det fortjener – men derimod de politikere, det ikke kan slippe af med.

 26. Af FarJensen JensenH

  -

  LIGE ET PS til mit indlæg den 21-5 kl. 13.24….

  Hvor jeg giver Tom Jensen ret i at Danmark er blevet et løjerligt land. Og tilføjer at samfundet mere og mere udvikler sig i en forrykt og asocial retning.

  Man kan måske også sige at Danmark er ved at blive forvandlet til aftenlandet, til et land hvor solen er ved at gå ned, hvor lyset er ved at forsvinde, hvor menneskene i det tiltagende mørke er ved at miste orienteringen og retningssansen, hvorfor en stemning af utryghed, rådvildhed og uhygge er begyndt at brede sig….

  For er der ikke en åndelig og moralsk formørkelse igang? Er en langsom kvælning og udslettelse af alle nationale, demokratiske og menneskelige værdier, normer og traditioner ikke begyndt? Kan man ikke sige at ensretning, forråelse og fordummelse udbredes via skærme og højtalere? Er det ikke som om et stort mørke af paranoia, propaganda, totalitær ideologi, velfærds-falskhed og politisk forræderi er ved at indhylle og indpakke os alle i et samfund hvor alt er i skred, opløsning og forfald?

  Tyskland var et højt kultiveret samfund i 1900-tallets begyndelse. Men i løbet af et enkelt skæbnesvangert årti gik man fra kultur og fred til barbari og krig. Der kom en tid som af historikere, forfattere og filosoffer er blevet kaldt ulvens og giftedderkoppens tid, som tiden med nat og tåge, som dumhedens og forbrydelsens tidsalder, som årene med ufattelige rædsler, som ondskabens, galskabens og urettens epoke, som barbariets og massedødens storhedstid.

  Tyskland blev dengang på få år forvandlet til et propagandaland. Og det som propaganda-stationerne var fortalere for var det modsatte af kultur, demokrati, frihed, kristendom, tradition og civilisation. Og resultatet blev derefter.

  I dagens Danmark er der grund til at spørge. Hvad er det egentlig DR propaganderer for? Og hvorfor har visse kredse så travlt med at nedbryde og nedvurdere så mange normer og traditionelle værdier?

  Hvor er Danmark egentlig på vej hen? I det tiltagende mørke kan man godt få en fornemmelse at vi er på vej mod en ny tidsalder med ensretning, vanvid og galskab i nærmest ubegrænsede mængder.

 27. Af FarJensen JensenH

  -

  @Jens Christiansen…..Tak for dit fine og interessante svar. Ja, du skærer jo også ind til benet, og vi er ganske enige. Mvh FJ

 28. Af Brian Korsgaard

  -

  når man læser alle de indlæg fra de selvudråbte skaffedyr, så er der en ting de aLDRIG omtaler! Og det er jo den måde DE hiver penge tilbage fra den fælles kasse, i form af rentefradrag i deres ejerbolig, og skattefradraget i egne pensionsindbetalinger, endda i topskatten! Hvorfor omtaler I ikke lige de områder, hvor ” de rige” hiver en stor del tilbage ?

  Problemet med at fastfryse overførselsindkomsterne, er at de på den måde betaler 2 gange, eftersom skattesatserne OGSÅ fastfryses! Derved kommer de laveste indtægter, pensioner, kontanthjælp, dagpenge osv, BÅDE til at betale via et fastfrossent bundfradrag, og et fastfrossent indkomst – i modsætning til de fleste på arbejdsmarkedet der trods alt får en marginal indkomststigning! De vil kun skulle “betale” via det fastfrosne bundfradrag! Så regeringens forslag betyder at de “svageste” betaler dobbelt!

  Som en anden skrev, så er der heller ingen der har nævnt muligheden for at ophæve skattestoppet på ejendomsværdiskatten – hvorfor ikke ?

  Uanset hvordan vi vender og drejer den, så har de fleste lønmodtagere oplevet minimum samme reallønsfremgang som satserne på overførselsindkomsterne, boligejerne har endvidere oplevet store skattebesparelser på ejendomsværdiskatten, og alle topskattebetalere har opnået 59% skattefradrag i pensionsindbetalingerne!

  Så der er noget der halter når “skaffedyrene” galer op om de svage!

 29. Af Jens Christiansen

  -

  Hej Brian,

  Du kan råbe og skrige op om dine imaginære forestillinger og beskyldninger. Jeg synes ikke at det virker taktisk klogt at skælde folk ud, der i forvejen bidrager med broderparten til fælleskassen (du ved nok de 20%, der idag fylder halvdelen i fælleskassen). Det nytter heller ikke noget at nævne rentefradrag på ejerboliger, uden også at nævne den stærkt statsligt subsidierede andelsboligsektor (samt huslejeloft). Så det er en halv virkelighed, du forsøger at beskrive. Staten har indført fradrag for pensionsindbetalinger, men disse bliver beskattet senere på udbetalingstidspunktet (med 40%), hvilket du også har “glemt”. Der er naturligvis stadig en skattefordel, men målet med dette incitament er jo netop at aflaste statskassen på sigt ved at folk selv sparer op.

  Du kan heller ikke sammenligne “skaffedyrenes” situation med folk på overførselsindkomst, slet ikke økonomisk. Skaffedyrene yder faktisk en indsats som de modtager betaling for (og samtidig hælder de midler i statskassen som andre så lever af). Den anden gruppe modtager generøse offentlige indkomstoverførsler (set i internationalt perspektiv) uden krav om modydelse – nogle endda varigt, selv om dette slet ikke er meningen – og samtidig har de masser af fritid (hvilket også må være et gode).

 30. Af Brian Korsgaard

  -

  @ Jens Christensen

  Du glemmer lige i selvoptagethed, at mange af de folk der i dag er på overførselsindkomst jo rent faktisk selv har været skaffedyr !! Men det glemmer vi jo lige så behændigt, for vi har jo en tendens til kun at se til vores egen lille næsetip, ikk ?

  Iøvrigt har jeg et utal af gange på div blogs her, selv plæderet for at efterlønnen skulle afskaffes pr 1/1 2011 ! Men det ændrer ikke på at vi alle har snablen nede i de offentlige kasser, one way or the other, “skaffedyrene” glemmer bare lige hvad de selv modtager, enten i rentefradrag, fradrag på store pensionsindbetalinger osv – hvorimod det er svært at se hvordan de fleste på overførselsindkomst kan spare op til pension ( tænker jo ikke lige på pensionister og efterlønnere her)

  At kalde en kontanthjælp på 9,800 kr/ pr mdr for generøs, er vist en fortalelse eller så er du mere end forkvaklet i dit syn på samfundet !!!

 31. Af Brian Korsgaard

  -

  @ jens christensen

  Iøvrigt så er det kun kapitalpension der beskattes med de 40%, og der er både en max grænse på indbetaling, på knap 50,000 kr, og der er endvidere kun fradrag i den skattepligtige indkomst, ikke i topskatten !! Indtil fornyelig, var der fri indbetaling til pension med løbende udbetaling,- ratepension – hvor fradraget sker i den personlige indkomst, altså fra toppen af – hvorved du sparer op til 59 % i skat, og de løbende udbetalinger beskattes som almindelig indtægt ! Få lige styr på begreberne inden du kaster om dig med dem !

 32. Af På sporet af et moderne liv « Hodjas Blog

  -

  […] Af Tom Jensen. […]

 33. Af Jens Christiansen

  -

  @Brian Korsgaard:
  “At kalde en kontanthjælp på 9,800 kr/ pr mdr for generøs, er vist en fortalelse eller så er du mere end forkvaklet i dit syn på samfundet !!!”

  Nå ja, jeg glemte jo at kontanthjælp er meget højere i alle andre lande. 9.800 kr pr måned ? Der burde sgu bestilles noget for de penge – der er masser af samfundsopgaver at tage fat på, som ikke bliver gjort idag. Så slipper folk også for at hyle op og pive over det mindste dagen lang.

 34. Af povl pedersen

  -

  det sjove er at regeringen først giver de rige enstor skattelettelse og bagefter siger at den skal betales af de fattige

 35. Af Johannes Bremer

  -

  Tak for dine morsomheder Tom Jensen om: ”de svageste og de rigeste”. Fis i en hornlygte! I virkeligheden er du nok selv den mest løjerlige. Selv om det naturligvis nok er din behagelige spøg – og ikke dit ramme alvor; men for svage sjæle kan tvivlen i deres sind gå klart ind som velsmurt ”sandfærdig” Joseph Goebbels propaganda, der dengang var medvirkende til at få fjernet alle de svage, der dengang “belemrede” Det Tredje Rige. Så skal vi følge hovedlinjen i din blok sammenholdt med alvoren i regerings genoprettelsesplan, der som bekendt tager fuld højde for alle de svage i samfundet, så må jeg sige, at vi har en del at frygte Hr. chefredaktør – dog med livet i behold!

 36. Af georg christensen

  -

  Til Tom Jensen: Når de “svageste”, altid føler, at skulle give, for at få de rigeste på “talefod”. At fortælle dem, at deres rigdom, bygges på de svagestes skuldre, og derefter kun modtager “Hån” som svar.

  Her kan jeg udmærket forstå en “grobund” for (revolution), om det nu er (helvedets eller de hellige engle, banditterne, eller andre bander som forsøger, er at overtage (den usynlige magt), er foratåeligt.,

  Når, “lov og ret”, kan ophæves, med et par “kroner”, beviser den selv sin værdiløshed.

  NB: Et primitivt eksempel: En bøde for at køre for hurtigt på en landevej (vejen betalt af os alle), for den fattige “1000 kroner”, for den rige “1000 kroner”. Her er i virkeligheden “forskellene store”. For den fattige, betyder “1000 kr” et afsagn af betydning, for den rige, ikke andet til at grine af.

  Det kaldes så for “lov og retfærdighed”.

  I mine øjne set, ikke andet end til at “grine” af.

 37. Af Flying penguin

  -

  Flere reformer skal der til.

  Politiken skriver: Myte at offentligt ansatte tjener mindre end private…

  De offentligt ansatte tjener mere, end de tror.

  “Eksempelvis har de fleste offentligt ansatte betalt frokostpause. Det har de private ikke. Denne forskel i arbejdstid svarer til 7,5 procent i løn. På samme måde er offentlige pensioner hidtil i statistikkerne opgjort til at være 15 procent af de ansattes løn.”

  “Men pensionen for landets omkring 100.000 tjenestemænd – politibetjentene, f.eks. – får nogle af landets mest lukrative pensioner på 30 procent af årslønnen. På samme måde er ordninger for sygdom, barsel med mere bedre i det offentlige. Alle disse ting vil fremover blive talt med.

  Det betyder ikke alene, at offentligt ansatte er bedre lønnet end hidtil antaget. Gennemsnitlig er statsansatte (279 kr. i timen) bedre lønnet end privatansatte (264 kr.), når man udregner deres timeløn, mens ansatte i regionerne tjener det samme.”

  http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/article979772.ece

 38. Af Peter Buch

  -

  Hr. Jensen slutter ordene med spørgsmålet om det ikke er smukt, den måde systemet er sat op på.

  Spørgsmålet – det overordnede for hele problematikken-burde set herfra mere være, hvorledes der bedst uden for meget omstændigt findes et system, der gør det muligt for alle at leve, når der vitterligt ikke er jobs til alle de, der søger arbejde.

Kommentarer er lukket.