Den Rune Engelbrethske Metode

Af Tom Jensen 390

Det vakte et vist postyr, da det i denne uge kom frem, at nogle danske SF-folketingspolitikere havde tilmeldt sig en facebookgruppe ved navn Danmarks Løver, hvor fremtrædende DF-politikere blev portrætteret som nazister i fuld hagekors-udsmykket uniform. Det afstedkom røde ører i den røde lejr – helt forståeligt.

Hvad der har været mindre fokus på i debatten om facebook-gruppen er, at gruppens stifter og en af dens administratorer er den kendte Politiken-kommentator Rune Engelbreth Larsen. Han og de øvrige bag Danmarks Løver-initiativet fik hurtigt fjernet nazibillederne, og på sin blog på politiken.dk benyttede Engelbreth lejligheden til endnu engang at gå i kødet på Dansk Folkeparti for at “gå i selvsving over en lillebitte håndfuld karikaturtegninger, der fremstiller DF’ere som nazister”, karikaturer som var lagt på nettet af ”enkelte personer blandt de 32.000 støtter i facebook-gruppen”.

Med andre ord: Danmarks Løver-stifteren Rune Engelbreth fralagde sig ansvaret for nazi-sammenligningerne, som i øvrigt blev bagatelliseret, inden han i den selvsamme kommentar tog turen hele vejen rundt om sin egen argumentation og kom frem til, at der måske alligevel er lidt om snakken – den om at DF er lidt som nazisterne. ‘

For 117. gang i øvrigt. Tilsyneladende er det nemlig Rune Engelbreths yndlingsbeskæftigelse at fremmane skyggen af nazisme, 30ernes Tyskland og totalitarismen i dagens Danmark. Måske den omstridte facebookgruppes stifter derfor blot en stund skulle tænke over, at når man byder op til dans – så risikerer man, at der bliver danset. For nazi-sammenligningen ligger jo i hele denne facebook-gruppes DNA; den er således stiftet efter offentliggørelsen af en kronik i Politiken skrevet af blandt andre Rune Engelbreth Larsen under overskriften: ”Modstandsbevægelsen mod Pia K.s besættelse”. Jeg mener: Mere fuldfed kan nazi-parallelen vel næppe blive?

Eller også kan den. Man skal bare læse facebookgruppestifter Engelbreths egen blog på Politiken for at få bekræftet, at skulle Engelbreth være nået til det standpunkt, at sammenligninger mellem nazisterne og Dansk Folkeparti eller VKO-flertallet er helt uantagelige – så må han i gang med at fjerne andet et end par enkeltstående tegninger fra facebook. Faktisk må han kaste sig ud i et omfattende slettearbejde i forhold til egne skriverier på politiken.dk.

Lad mig stille og roligt dokumentere den påstand ved at tage dig, kære læser, med på en tur down memory lane i forhold til Rune Engelbreth Larsens egne udgydelser på nettet. Man kunne kalde det, du nu skal opleve, for ”Den Rune Engelbrethske metode”. Den handler om uafladeligt og messende at sammenligne dagens Danmark med 30ernes Tyskland, trække nazi-kortet i den ene eller den anden anledning og helt grundlæggende fastholde den påstand, at VKO-flertallet i Danmark, og i særdeleshed Dansk Folkeparti, er at ligne med en totalitær bevægelse.

Jeg kunne sikkert have fundet endnu værre eksempler end nedenstående, men for overskueligheden og min egen nattesøvns skyld nøjedes jeg med at gå trekvart år tilbage – til sådan cirka dengang, der var ballade om irakerne i Brorsons Kirke og Engelbreth derpå skrev sin kronik og startede den famøse facebookgruppe. Here we go:

Den 4. august 2009 skriver Rune Engelbreth Larsen om Pia Kjærsgaards kulturministerdrømme og de holdninger til kulturpolitikken, hun i flere avisinterviews sidste sommer gav udtryk for:

”Kulturminister Pia Kjærsgaard ville også gerne af med besynderlig avantgardistisk kunst – alt den vanartede kunst, hun ikke forstår: »Spørger du mig, så burde man fra statens side rydde op i det der. Riv dem da ud af den forestillingsverden, der får dem til at tro, at de her ting skulle være kunst.«

Nej, politikerne (rettelse: Pia Kjærsgaard) skal bestemme, hvad der er god og kernesund kunst – ikke noget Entartete Kunst, vel? Hellere noget om den »danske folkesjæl« og danskerens Heimat, ikke sandt?”

Sådan. Allerede her merkt man die Absicht, ikke sandt? Så kommer rydningen af Brorsons Kirke, og Den Engelbrethske Metode benytter sig af nye retoriske svingninger den 17. august:

”Den rå rydning af Brorsons Kirke, hvor små børn blev vidner til deres fædres og brødres voldsomme afhentning af betjente med visir og knipler, og hvor fredelige demonstranter fik bøllebank af kampklædte betjente, var en uhyggelig opvisning i magtmisbrug. Forberedt, iscenesat og motiveret af brutaliseringens fortalere, Dansk Folkeparti, Birthe Rønn Hornbech, Lene Espersen og Bent Falbert m.fl., er store dele af den danske befolkning blevet vænnet til at se koldt og apatisk til, så længe det rammer mennesker med ‘forkert’ hudfarve og oprindelse.”

Med andre ord: Danmark er racistisk, derfor blev Brorsons Kirke ryddet. Så ved vi det. Og udover DF og regeringen er det åbenbart Bent Falberts skyld. Ser man det. Et par uger senere, 6. september, bruger Rune Engelbreth Larsen så det sigende og malende udtryk ”propagandansk” om debatten efter Brorsons Kirke-rydningen:

”Først så vi fredelige demonstranter blive gennembanket foran Brorsons Kirke og forfulgte flygtninge blive fjernet med magt fra et kirkeasyl midt om natten. Dernæst meddelte politikere og presse i uskøn alliance og med den mest absurde sprogmisbrug, at de var »hjemsendt«. Hjemsendt? Med magt blev disse hjemløse flygtninge i årevis tvunget ind i traumatiserende interneringslejre, med magt blev de fjernet fra et kirkeasyl, og med magt blev de tvunget til et land, hvor flere risikerer forfølgelse, tortur og død! Sådan defineres »hjem« vist kun på propagandansk, og dog er det sådan, udtryksløse tv-værter ratificerer integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs sminkede sludder.”

En måneds tid siden er der så opstået debat om netop de personer i den offentlige debat, der uafladeligt trækker nazikortet. Det var blandt andet min blog-kollega Niels Krause-Kjær, som rejste problemstillingen. Men Rune Engelbreth vender den 180 grader i luften og erklærer først, at Dansk Folkeparti naturligvis ikke er at ligne med nazisterne. Og så måske alligevel:

”Man må nemlig ikke drage paralleller mellem nazisterne og Dansk Folkeparti, uanset hvor saglige, forbeholdne, nuancerede og præcise de måtte være, for så har man spillet det forbudte nazi-kort, som altid kan overtrumfes af nazi-kortet-kortet. Dér klapper alle omgående i og får røde kinder. Det kunne i og for sig også være forståeligt nok, når en eller anden slyngede ud, at DF og DNSAP bare er ét fedt, eller slet og ret kaldte medlemmer af Dansk Folkeparti for »nazister«. Den slags er indlysende nonsens. Selvfølgelig er Dansk Folkeparti ikke et nazistisk parti.

Sagen er bare den, at denne påstand heller aldrig fremføres af nogen som helst ædruelig eller saglig person i debatten, men at DF & Co. alligevel igen og igen hamrer nazi-kortet-kortet i bordet under foregivende af at partiet beskyldes for alt fra Mein Kampf til holocaust. Og den vide accept af nazi-kortet-kortets validitet i store dele af pressen og på Christiansborg har skabt en generel berøringsangst over for reelle historiske paralleller, f.eks. de ubestridelige ligheder mellem Dansk Folkepartis antimuslimske retorik og de propagandistiske virkemidler, som nazisterne anvendte under 1920’ernes og 1930’ernes antisemitisme.”

Bemærk særligt udtrykket ”reelle historiske paralleller”. Så bliver det ikke mere videnskabeligt dokumenteret, at der nok er noget om snakken, vel? Blot nogle uger senere, 28. oktober, er det ikke DF eller regeringen, det går ud over, men derimod JPs kulturredaktør Flemming Rose og tegneren Kurt Westergaard. De får følgende svada med på vejen:

”Jyllands-Postens Flemming Rose iscenesatte i 2005 et ensidigt karikatur-stunt mod landets muslimer, som har gavnet antimuslimske kræfter såvel som fundamentalistiske islamister. Kurt Westergaard bidrog med en propagandakarikatur, hvis virkemidler er helt sammenlignelig med karikaturer, vi historisk kender fra det antisemitiske blad Der Stürmer.”

Så fik vi også lige Der Stürmer ind over. Rune Engelbreth byder i den grad op til dans – men naturligvis er det ikke på den baggrund til at forudse, at nogle skulle formaste sig til at lægge nazi-DF-tegninger ud på hans facebookgruppe. Heller ikke selv om Engelbreth igen 17. november slår fast, at DF er et totalitært parti:

”Som allerede er fremgået går Paul Smith imidlertid videre fra påpegningen af de anti-individualistiske og konfrontationspolitiske paralleller til at advare imod en latent totalitær trussel i Dansk Folkepartis eksklusionspolitik og lovgivning om folks sindelag. DF & Co. har i den grad har formået at tabuisere denne vigtige pointe, så den er blevet ildeset og næsten fuldstændig fraværende i den journalistiske kritiks indgangsvinkel til vor tids dagsordensættende nationalisme og kun lejlighedsvis trænger gennem i den offentlige debat.”

Eller selv om Rune Engelbreth blot seks dage senere, 23. november, løber linen helt ud ved at brokke sig over, at Rigsadvokaten tiltaler nazistlederen Jonni Hansen for racisme, mens DF-toppen går fri:

”Tiltalen er imidlertid forbløffende af to grunde. For det første er der intet i løbesedlens konkrete indhold, der ikke overtrumfes klart af adskillige udsagn af mange fremtrædende politikere i Dansk Folkeparti; for det andet har både politiadvokaten og Rigsadvokaten gentagne gange direkte afvist at rejse tiltale mod medlemmer af Dansk Folkeparti for udsagn, der enten er parallelle med eller betydeligt mere dæmoniserende end Jonni Hansens løbeseddel.

Dermed er det vanskeligt at undgå indtrykket af, at Rigsadvokaten holder hånden over Dansk Folkepartis indflydelsesrige frontfigurer af politiske grunde, mens ofringen af Jonni Hansen er et let alibi for sporadisk at honorere internationale forpligtelser, som den såkaldte racismeparagraf faktisk er en konsekvens af. Det korte af det lange i nærværende sammenhæng er naturligvis, om der kan ligge andet end magtpolitisk logik bag, når Rigsadvokaten på baggrund af en indvandrerfjendsk løbeseddel med begrænset udbredelse kaster sig over en nazist uden skyggen af realpolitisk magt, mens tunge politikere fra Dansk Folkeparti med kolossal indflydelse og mere hårdkogte negative generaliseringer og langt større udbredelse tilsyneladende er fuldkommen fredet?”

Vi bevæger os roligt og sikkert frem mod facebookgruppe-sagen, som altså stadig er ”enkelte personers” værk og slet intet har at gøre med, hvilken fest gruppens stifter selv har inviteret til – vel? Heller ikke, da han den 2. december leger med tanken om at forbyde Dansk Folkeparti, fordi partiet stillede et i øvrigt tåbeligt forslag om at forbyde moskéer:

”At en folkeafstemning om moskeer overhovedet kan komme på tale, taler desværre sit alt for tydelige sprog om Dansk Folkepartis (og dets europæiske broderpartiers) totalitære tendenser.

….

Og hvad med de ikke integrerbare pæredanske DF-vælgere, der i langt højere grad end majoritetsbefolkningen såvel som det muslimske mindretal går ind for røvfuld og lussinger i børneopdragelsen og usolidarisk skattesnyd? Kan vi gøre andet end kræve en folkeafstemning om et forbud mod Dansk Folkeparti?”

En måned senere har en øksemand forsøgt at angribe JP-tegneren Kurt Westergaard i dennes hjem. Det forarges Rune Engelbreth Larsen over, må det retfærdigvis siges. Men alligevel får den angrebne tegner følgende ord med på vejen i dagens festlige anledning:

”Westergaards karikaturtegning er en propagandategning i samme genre som antisemitiske karikaturer fra 1930’erne, om end møntet på alverdens muslimer frem for alverdens jøder, og i Jyllands-Postens karikaturprovokation skriver den sig ind i en standende antimuslimsk tendens i dansk debat og politik, hvis værste eksempler ligeledes har paraleller til samme tidsperiodes antisemisme.”

16. februar genintroduceres det nazistisk klingende begreb ”propagandansk” i en ny blog, der forsvarer åndsbroderen og Olof Palme-prismodtageren Carsten Jensen, hvis tilsværtninger af det borgerlige Danmark har samme karakter som Rune Engelbreth Larsens, blot med brug af et mere kreativt blomstrende sprog. Ved samme lejlighed får Engelbreth også – endnu engang – gjort Anders Fogh Rasmussen til ”krigsforbryder”:

”Den politiske dagsorden i Danmark er altså i årevis blevet sat af et parti, som også på den yderste højrefløj i Norge betragtes som for yderligtgående. Når Carsten Jensens kritik af magtforholdene herhjemme derfor er så ildeset, skyldes det ikke mindst den manglende erkendelse af, at Dansk Folkeparti ikke ‘blot’ er en del af højrefløjen, men et yderligtgående højreradikalt parti – og derfor rammer kritikken af den danske blindhed i politik og medier lige så ubekvemt, som den rammer bredt.

Der er ganske enkelt for mange, der har aktier i tilbedelsen af en forhenværende statsminister, der ret beset var både krigsforbryder og propagandist; der er for mange, der har ageret velvillige samarbejdspolitikere med Dansk Folkeparti; der er for mange medier, der alt for længe har accepteret hån og spot på det laveste propagandansk; og der er for mange, der stiltiende har set til.”

8. marts i år er det så tid til en lille frisk nazi-sammenligning på ny. Atter med det budskab, at tingene naturligvis ikke kan sammenlignes. Helt i hvert fald. Eller måske…..:

”Bevares, vor tids Danmark er selvfølgelig langtfra indbegrebet af en nazistisk samfundsorden. Men nazismen er også af så ubegribeligt uhyrlige dimensioner, at det er meningsløst at skulle ‘måle’ al anden krænkelse mod den, for så vil megen anden frygtelig umenneskelighed og ensretning altid fremstå som ‘mild’. Dagens tiltagende samfundsforråelse og flokmentalitet, der generelt er langt mere snigende disciplinerende og folkeligt passiviserende, end den er traditionelt totalitær (når vi ser bort fra den kyniske brutalisering og systematiske dehumanisering, der tages i anvendelse over for asylansøgere, som oven i købet ofte deporteres til blodige torturbødler), er foruroligende nok i sig selv.

Individualismen som ensretningens oplagte modstykke er sygnet hen i Danmark og trænger til at blive genopdaget og aktualiseret.

Vi trænger til at blive mindet om, at flertallet i dag faktisk er farligere for mindretallet end omvendt. At normen faktisk af og til er farligere end afvigelsen. At lovbryderen faktisk af og til har mere ret end loven. Dette ‘af og til’ er overordentlig betydningsfuldt.”

Altså er situationen i Danmark af en karakter, så lovbrud må anses for at være i orden. Så ved vi også det. Hvorefter vi når frem til kommentaren efter balladen om facebookgruppen forleden, hvor Rune Engelbreth Larsen først fralægger sig ansvaret for enkeltpersoners hærgen på nettet – og derefter kaster sig ud i endnu en analyse af DF vs. nazismen:

”Dansk Folkeparti er selvfølgelig ikke identisk med nazisterne. Partiet er topstyret, nationalistisk og fremmedhadsk, og nazisterne er og var topstyrede, nationalistiske og fremmedhadske, men naturligvis i betydeligt højere grad end DF…..Hvad jeg og andre gentagne gange har påpeget, er, at der er uomtvistelige paralleller mellem en række af de antimuslimske virkemidler og kampagner, som Dansk Folkeparti betjener sig af, og den antisemitiske propaganda, som nazisterne anvendte i 1920’ernes og 1930’ernes Tyskland. Punktum.”

Punktum, ja. Så er det sat på plads. Og du, kære læser, har fået et lille kursus i ”Den Rune Engelbrethske Metode”. Om man efter denne gennemgang fortsat har grund til at undre sig over, at ”enkelte personer” i Engelbreths facebookgruppe føler, at de har fundet det rette forum til postering af nazibilleder af Pia Kjærsgaard er naturligvis op til den enkelte. Jeg ved godt, hvad jeg selv mener om den sag….

Hvad mener du?

390 kommentarer RSS

 1. Af Ukendt Person

  -

  Martin Salo

  Ligesom DF-segmentet også gør? Hvem mere ?

 2. Af Martin Salo

  -

  Ukendt Person:

  Jeg ved det ikke. Du ved måske?

 3. Af Jon de Linde

  -

  @Salo:

  Du må altså lige hjælpe mig her. Nu har du jo været så flink at give mig et link til en bog, så jeg vil trække lidt flere veksler på din overbærenhed.

  “(…)ligheder mellem Dansk Folkepartis antimuslimske retorik og de propagandistiske virkemidler, som nazisterne anvendte (…)”

  -Vil du ikke nok være så rar at forklare mig hvordan noget kan være lig, og så slet ikke det samme ?

  Generelt så har jeg den holdning at hvis det ligner en and, rapper som en and, og lægger samme farve æg som en and… så er det nok en and. Jeg tror de fleste mennesker uden en ph.d grad vil SPRINGE til den konklusion.

  Og senere forvirrer du mig altså:

  “En ikke-nazist kan ikke komme med nazistisk retorik. Det er fysisk umuligt.”

  Vs

  “Jeg ved i øvrigt ikke hvad nazistisk retorik er.”

  -Æeh… Nu er jeg altså forvirret.

 4. Af Jon de Linde

  -

  HOV ! Fandt et link til “Nazistisk Retorik”. Nu kan vi begge lære noget !

  calvin.edu/academic/cas/gpa/machtrede.htm

 5. Af Martin Salo

  -

  Jon de Linde:

  Ok. Så må jeg skære det ud i pap! I Israel findes zionistiske grupper, bestående af jøder, der omtaler palæstinensere i samme vendninger som DF omtaler muslimer.

  Er disse jøder nazister? De må de jo være i din optik!

  ha, ha. Nazistiske jøder.

 6. Af Jon de Linde

  -

  @Salo:

  Hvorfor ikke ? Det er jo logikken i REL’s indlæg ? Vi omskriver:

  “(…)ligheder mellem Zionistiske antimuslimske retorik og de propagandistiske virkemidler, som nazisterne anvendte(…)

  Hvis man opstiller to ting i samme kontekst, og oven i købet i samme afsnit, er det som regel fordi man ønsker at opsætte et sammenligningsgrundlag. Ovenfor nævnes “DF” og “nazismen”. I det af mig opstillede tilfælde: “Zionismen” og “Nazismen”.

  Google “Association Fallacy”. RELs sammenligning er “textbook” materiale.

  I øvrigt er jeg da glad for at du finder denne udveksling sjov. Fordi det er efter min bedste overbevising altid godt at kunne grine af sig selv. 🙂

 7. Af Martin Salo

  -

  Jon de Linde:

  Fordi du omskriver et indlæg, så prøver du at gøre jøder til nazister. Intet mindre end komisk!

  Det kaldes for at fantisere.

 8. Af Jon de Linde

  -

  @Salo

  Hvad er “fantisere” ?

  Jeg prøver ikke at gøre noget som helst. Jeg prøver bare at forstå hvad DF og Nazismen har med hinanden at gøre når de nu ikke har noget med hinanden at gøre.

 9. Af Martin Salo

  -

  Jon de Linde:

  NU er det blevet skrevet 1000 gange. De har retoriken til fælles.

  Men du sidder stadig og fantAserer om nazistiske jøder.

  Mnå. Nu vil jeg ikke debattere emnet med dig længere. At få dig til at begribe, er som at prøve at overtale en jehovas om, at armageddon ikke kommer, eller at fortælle faderhusets tilhængere, at homoer ikke er besat af dæmoner.

  De er lige så blinde, som du er i din nationalreligiøse tro.

 10. Af Jon de Linde

  -

  @Salo:

  Tak fordi du lader mig slippe så nemt. Det er godt at se at du ikke forfalder til ad hominem angreb som din tilsyneladende indsigt i min tro.

  Det ville jo være usagligt og det er du i hvert fald ikke.

 11. Af Niels Petersen

  -

  Jeg er ikke en der er meget på “bloggen”, men jeg kan da se at der nogle der dominerer den fuldstændig. En person som “M-Salo” jamen han er vist ret professionel. Han er vist een der er og laver betalt arbejde. Og for hvem? Ja, det tror jeg at danskere med en form “for uddannelse” godt kan se. Som jeg ser det og jeg gider ikke bruge min tid på anti-danskere som ham – jamen så er han da en fantastisk ambassadør for Dansk Folkeparti. De må da få utroligt mange flere stemmer de kommende måneder. Lad endelig “salo” blive ved!!

 12. Af Martin Salo

  -

  Niels Petersen:

  Kan du venligst forklare hvad for noget anti-dansk jeg har skrevet. Kan du også fortælle mig hvem der betaler mig.

  Kan du komme med nogle eksempler?

  Kan du det? Nej, det kan du ikke. Du postulerer.

 13. Af Enzo .

  -

  @ Salo, GET A LIFE !

 14. Af Niels Petersen

  -

  “Salo-Hallo” hvis jeg skulle skrive hvad Du har skrevet af antidanske ting, så kom jeg ikke i seng før til Skt.Hans, men du er morsom, morsom fordi du ved slet ikke hvad du gør! Du hjælper de højreorienterede kræfter enormt! Hvis man læser dit bræk, så vil man aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ønske at der kom en socialistisk regering igen. Du ødelægger alt for venstrefløjen. Tak for det , jeg var engang lidt oprørsk, men når jeg ser dit lallende vrøvl, så tror jeg du er bestilt af de borgerlige. Du er jo deres bedste mand.

 15. Af Martin Salo

  -

  Niels Hansen:

  Hmm, mærkeligd du skriver det, da du før skrev, at du ikke er ret meget på bloggen. Men når det nu åbenbart er så nemt at finde anti-danske ting jeg har skrevet, siden du ikke kan komme i seng før Skt. Hans før du har nedfældet alt sammen, så må det være meget nemt at finde informationerne frem. Ikke sandt?

  Kom nu med det, i stedet for at påstå.

  Men jeg forventer mig ikke noget, for der findes ganske enkelt ikke nogle anti-danske ting jeg har skrevet!

 16. Af Martin Salo

  -

  Enzo:

  Hørte jeg en loppe gø?

 17. Af Martin Salo

  -

  I øvrigt Niels Petersen, så burde du da være jublende glad for at jeg ødelægger det for venstrefløjen og hjælper højrefløjen?

  Jeg skulle da nødig gå hen og hjælpe venstrefløjen, så hvad er egentlig dit problem?

 18. Af Chr. Fr.

  -

  Martin Salo er på blogs altid. Jeg har også undrer mig over, hvem der aflønner ham. Der er flere af slagsen, f.ex. Sameh Niazy, der pludselig blev tavs, da det kom frem, han lavede PR for store danske firmaer i Hong Kong. Alligevel dukker Sameh så op igen med de aktuelle manipulerede billeder.

  Hvem betaler Salo, Samed og andre Danske Løver?

 19. Af Niels Petersen

  -

  “Martin Salo: Iøvrigt burde du da være jublende glad……….. o.s.v. skriver du –
  jamen, det er jeg jo også – det er det jeg skriver og takker dig for!!!
  Men NU kan folk da set dit problem: Du kan altså ikke læse!!!!

 20. Af Martin Salo

  -

  Chr. Fr:

  Jeg kan konstatere, at du ikke kommenterer på indhold, men på person.

  Sådan er det, når man ikke kan argumentere.

 21. Af Chr. Fr.

  -

  @Salo/Salau: Indholdet i denne blog er jo netop også din person.

 22. Af Martin Salo

  -

  Chr FR:

  Jeg kan konstatere, at du stadig kommenterer på person, og ikke indhold.

 23. Af Jon de Linde

  -

  @Salo:
  Det lyder ikke som et koncept som er helt fremmed for dig Salo.

 24. Af Martin Salo

  -

  Jon de Linde:

  Har jeg kommenteret på person?

 25. Af Jon de Linde

  -

  @Salo:

  “Men det gør vel ikke dig til Goebbels? Eller skal jeg kalde dig for Goebbels-nazist fra nu af, fordi du bruger samme sproglive virkemiddel som Goebbels?”
  -Eklatant Ad Hitlerum. Et Ad hominen angreb under kategorien “Guilt by association”. Google det.

  “du er i din nationalreligiøse tro.”
  -Ad Hominem. Du har ingen kompetance til at udtale dig om min tro, eller mit (ud)dannelsesniveau hvilket du jo også prøver.

  Der er flere eksempler men 2 må række for et kort svar.

  Så Ja. Du har.

 26. Af Ukendt Person

  -

  Danmarks Løver/debat/Mail sendt til DR.

  Gruppen er ikke på nogen måde en lukket rygklappende sekt, der har som formål at hade DF,og at fra morgen til aften fremstille DF´ere som nazister.

  Martin Salo 25. april

 27. Af Martin Salo

  -

  Jon de Linde:

  Det ene var et spørgsmål, den anden en konstatering af hvor svært det er at trænge ind til en der er så overbevist om der findes jøde-nazister, at det minder om jehovas.

 28. Af Jon de Linde

  -

  Salo:

  Lad være med at fornærme min intelligens. Så lægger du blot spot til skade. Jeg er ikke idiot. Når nazi-kortet trækkes er det altid for at stemple modstanderen derogativt.

  Du kan forgøgle din overlegenhed for dig selv, men faktum forbliver at du i flæng benytter ad hominem angreb, stråmænd og andet letkøbt. Jeg har en begrundet formodning om at du næppe indser det og selv efter mine ret åbenlyse eksempler stadig ikke mener du har gået efter personen.

 29. Af Peter Hansen

  -

  Hvis det ikke havde været for Rune Engelbreth, ville den svinske forskelsbehandling af fremmede i Danmark været foregået upåtalt.

 30. Af Martin Salo

  -

  Jon de Linde:

  Nåh. Er det overlegent at påpege, at der ikke findes jøde-nazister? Du har i dagevis påstået, at fordi DF bruger samme retorik som nazisterne, så gør det DF til nazistisk. Der argumenterede jeg, at zionister bruger samme retorik, og at de dermed i din optik må være jøde-nazister.

  Og nu bliver du sur, fordi du ingen argumnenter har og derfor begyder at køre i en ny rille…

  Det rene Sisyfos-arbejde.

 31. Af Jon de Linde

  -

  @Salo:

  Du fatter det jo stadig ikke. Lige så snart at man nævner Nazisme (eller enhver anden -isme) slår mand subjekt a (DF) i hartkorn med subjekt b (Nazisterne). Dette er en stråmand. Det er det REL konstant gør.

  Han og du kunne vælge at angribe DF redeligt, kritisere og bortivise propaganda med fakta. I stedet vælger i at dæmonisere: “I bliver aldrig stuerene”.

  Mht argumenter. Lille pus. Jeg har objektivt flere gange gjort dig opmærksom på at du i voldsom høj grad gør brug af Stråmænd, ad hominem og ad hitlerum angreb. Jeg har henvist links til termerne. Jeg har med empiri bevist din retoriks logiske fejlslutninger.

  Og alligevel lader det til at du ikke fatter en bjælde. Jeg tvivler på at du i bare den ringeste grad vil være i stand til at anerkende at du bruger ad hominem/hitlerum angreb og stråmænd.

  Sisyfosarbejde er en ting. Noget helt andet er en Narcissusforblændelse af egne evner. Du magter ikke det første fordi du ikke kan løsrive dig fra det andet. Du evner simpelthen ikke at forholde dig kritisk til egen tekst.

  Det værste er at du er en kliche. Du gik fra en ad hitlerum til et “du er dum” angreb. Det bliver ikke mere klassisk. Jeg havde oven i købet smasket et Pokemon-kort sammen og sat det i et link (både her på berlingeren og hos REL) der på 12 linier beskrev dette diskursforløb, før du hoppede i med begge ben.

  Det er ikke mig der har brug for diverse faglitteratur i brugen af sprog, logik og retorik. Beklager Salo.

 32. Af Ukendt Person

  -

  Hvorfor dukker en artikel fra 28-12-2008 pludseligt op igen i medierne ?

  Uddrag fra Danmarks Løver 26. april

  Mxxxxxxxx Mxxxxx Hxxxxx : Så er DFs sammenligning af SFs Ole Sohn med nazisten Frit Clausen nået avisenes forside 🙂

  Mxxxxx Axxx Rxxxxxxxx : hehe… The slinging of mud…

  Mxxxxx Axxx Rxxxxxxxx : TV2 er også med på vognen nu…

  Mxxxxxxxx Mxxxxx Hxxxxx : HA HA vi skal nok sende mere mudder 🙂

 33. Af Martin Salo

  -

  Jon de Linde:

  Det korte af det lange: Skal det forstås som at der findes jøde-nazister?

 34. Af Martin Salo

  -

  Ukend Person:

  Og hvor vil du hen denne gang?

 35. Af Jon de Linde

  -

  @Salo:

  Stråmand, ad hominem, og ad hitlerum ?

 36. Af Jon de Linde

  -

  @ Salo

  I øvrigt finder jeg det beskæmmende at du stadig ikke har fattet hvad jeg skrev i forbindelse med Jøderne. Men jeg kan da godt copy/paste så du kan læse det igen. Det kan være at du nu kan se en forskel… men jeg må indrømme at jeg er skeptisk.
  ______________________________
  Jon de Linde

  2. maj 2010 kl. 18:38
  @Salo:

  Hvorfor ikke ? Det er jo logikken i REL’s indlæg ? Vi omskriver:

  “(…)ligheder mellem Zionistiske antimuslimske retorik og de propagandistiske virkemidler, som nazisterne anvendte(…)

  Hvis man opstiller to ting i samme kontekst, og oven i købet i samme afsnit, er det som regel fordi man ønsker at opsætte et sammenligningsgrundlag. Ovenfor nævnes “DF” og “nazismen”. I det af mig opstillede tilfælde: “Zionismen” og “Nazismen”.

  Google “Association Fallacy”. RELs sammenligning er “textbook” materiale.
  _________________________________

  -For at skære den helt ud i pap.

  Hvis REL’s logik skal holde vand, så skal der være noget der hedder Jødisk nazisme.

  Du har selvfølgelig ikke set det men er sprunget til det der var vand på din mølle… troede du. Men eftersom at din tekstforståelse tilsyneladende er mangelfuld har du ikke set det centrale: “Det er jo logikken i REL’s indlæg”.

  Det er faktisk det der øger komikken. Jeg har fået dig til at argumentere MOD Rune, selv om du i bund og grund ønskede at forsvare ham.

  Jeg ved ikke om du kan se det. Jeg tillader mig at tvivle.

 37. Af Ukendt Person

  -

  Martin Salo

  Jeg viser bare de metoder I bruger

 38. Af Henrik Keller

  -

  Mht om DF skulle ´betjene sig af nazistisk sprogbrug så er der ihvert tilfælde én stor forskel:
  Nazisme er en racistisk ideologi, der inddeler mennesker i højerstående og laverestående racer. Nazismen satte sig for at udrydde de laverestående racer-ofte efter de først var udskrevet til hårdt tvangsarbejde.
  DF er først og fremmest modstandere af en -isme, nemlig islamisme. Det er altså en betydelig forskel. Med Salo & Cos argumenter kan man så også sige, at antikommunister eller antinazister er racister. Det giver ingen mening.
  Mht nazisme så påpegede jeg i et tidligere indlæg, at “mein kampf” er en populær bog i mange muslimske lande og, at der i 30’erne (før Israels oprettelse) fandt samarbejde sted mellem nazityskland og muslimske antisemitter. Det afstedkom kun en rasende kommentar, fordi jeg var så fræk at referere til en bog(udgivet på Informations forlag), som den rasende debattør mente var højreorienteret (det bliver de glade for at høre på Information).
  Der var heller ingen der gad svare på alle de områder jeg nævnte, hvor muslimer (ikke alle det ved jeg godt)diskriminerer ikke-muslimer, bl.a. forfølgelse af jøder. jeg nævnte Malmö, hvor det er så slemt, at jøder ligefrem flygter fra byen. Hvad mener Salo et al om dette? Overfald på homosexuelle etc etc.
  Jeg er bestemt ikke enig med DF, men jeg syntes, at det sprogbrug som venstreorienterede kredse og Politiken har brugt (også før systemskiftet i 2001) er primitiv. Pia Kjærsgaard har været tegnet som rotte, som lort o.m.a. minder meget om Goebbels propaganda. Det var iøvrigt IKKE Pia Kjærsgaard, der sagde, at “muslimer formerer sig som rotter”. Det var dyrlæge Riemann og han blev også dømt for det.
  De der syntes, at Kurt Vestergaard og hans medtegnere var så grov: Hvor var i i alle de sager, hvor kristendommen blev udsat for satire(Life of brian, Jens Jørgen Thorsen, Dave Allen etc)?
  Det er iøvrigt komisk: Tegnerne lavede satire over, at nogle muslimer brugte religionen som påskud for at udøve terror (oG DET er et reelt problem). Som reaktion på dette trues med terror. Det er sgu da komik på højt niveau.
  Der er mange gode muslimske medborgere, men at Salo, Engelbrecht, politiken osv slet ikke kan se, at der er store problemer med denne religion er mig en gåde. De ser kun højrefløjens problemer, som absolut er relle, men ikke er den største trussel lige nu.
  Problemet med Islam er, at det er en ekskluderende religion, der på forhånd regner ikke-muslimer som værende ringere end muslimer. Det er uanset hvor dygtige og sympatiske disse personer iøvrigt er. Det er da diskrimination der vil noget. Hvorfor tager Engelbrecht og ligesindede ikke fat på det?
  Hvorfor skal en muslim,der konverterer til kristendommen straffes med døden?
  Jeg kan også konstatere, at på gadeplan er det venstrefløjen og visse indvandrergrupper der truer med/udøver vold. På det punkt slår de klart højrefløjen.

 39. Af Ukendt Person

  -

  Og så til ham, der ville gøre noget slemt ved SF’ere. Jeg har fulgt hans spor tilbage, og han har været medlem hos Løverne siden september. Han har deltaget i mange debatter på siden og forsvaret billederne af P.K. Han har også selv lagt et manipuleret billede ud.

  Sidste dag han er aktiv på Løvernes side, skriver han bla. ,at det er knæfald for DF at fjerne billederne.
  Nogle timer senere dukker han op på DF’s væg hvor han skriver hvad han vil gøre ved SF’ere.
  Hvorefter andre af løverne sørger for at tippe pressen.

  Se her.

  Uddrag af debat på Radikale.net hvor man debaterer om Mxxxxx bliver en belastning
  for partiet :

  “Så lad os vende tilbage til emnet der jo er Mxxxxx her har du et eks. på hvad hun laver
  (Link til Screendump af personen umaskeret, som jeg har udeladt)
  Hun dokumentere simpelhen på lovlig vis trusler og følger dem til dørs.
  Den her er vidersendt til ekstrabladet af en anden af vennerne.”

  Samme sag på Løvernes side:

  “Jeg vil gerne takke Philip- journalisten for hurtig respons.
  Der gik 1 time fra de fik tippet til nyheden var på.”

  Der har medlemmer af Danmarks Løver altså både fået skabt en debat, og sørget for at det kom i medierne. Bare en skam der ikke var så mange journalister der hoppede på den.Men heller ingen der stillede spørgsmål.

 40. Af S Karlsen

  -

  Puha, Martin Salo. En blogstormer har aldrig en rolig stund?

Kommentarer er lukket.